Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Berit Bratholm 2.-3.6.2004: BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Berit Bratholm 2.-3.6.2004: BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Berit Bratholm 2.-3.6.2004: BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING

2 PROBLEMSTILLINGER FOR FORSØKET I FORPROSJEKT Gjøre forsøk med bruk av digitale mapper ved Ra ungdomsskole 10.- trinn og Granly skole i 5. og 6. klasse Hvordan arbeider og presenterer elever i prosjektarbeider i digitale formater?

3 PROSJEKT- PLAN Høst 2002:Prosjektplan utformes Vår 2003:Samarbeid med forsøksskoler opprettes Metoder: aksjonsforskning, deltakende observasjon, lærerundersøkelse Høst 2003: Mål, innhold og organisering forsøk forberedes Forsøk vår 2004: Ra uke 9-13, Granly 18-19 11.mai 2004: Erfaringsseminar 1.juli 2004:Prosjektavslutning

4 3 fokusområder for prosjektet: 1.LÆRINGSFELLESSKAP Samarbeidslæring elev-elev- lærer-lærer 2.LÆRING MED IKT Nettbasert, produsere læremiddel (elev, lærer) 3.DIGITALE MAPPER:Arbeids- og visningsmapper

5 FORSØKSSKOLENE: GRANLY OG RA Ra ungdomsskole Deltakere i prosjekt:10. trinn 50 elever- 5 lærere 22 grupper- 4 uker Tema: Det skapende menneske-L 97 Prosjektpres.flere dager Granly skole Deltakere i prosjekt: 5a og 5B, 6B 80 elever- 7 lærere 32 grupper - 2 uker Tema: Trafikk og sykkel Prosjektpres. 7.5.04

6 ERFARINGSSEMINAR ERFARINGSSEMINAR 11.MAI 2004 16 elever presenterer sine arbeider Tema for seminar: 1.Læringsfellesskap 2.Læring med IKT 3.Digitale mapper

7 1. RESULTATER – ELEVER Elise Marie: ”Det har vært godt samarbeid i gruppen, veldig gøy.” Mads: ”Alle har fått sitt arbeid inn i prosjektet” Camilla: ”Det har vært fint å jobbe sammen med andre”. Anders: ”Gøy å samarbeide; vi får gjort mye mer og blir raskere ferdig når vi jobber sammen”.

8 2. LÆRING MED IKT Hanna: ”Det var gøy å arbeide i prosjekt, søkte faktakunnskap på Internett- på adressen veivesenet.no” Helge: ”Alle presentasjonene er forskjellige mht utvalg av stoff, innhold og bilder””Alle presentasjonene er forskjellige mht utvalg av stoff, innhold og bilder” Petter: ”Jeg liker bedre å skrive på tastatur enn for hånd” Lovise: ”Det er morsomt å samarbeide og jobbe med noe nytt”

9 3.ARBEID MED DIGITALE MAPPER Hillevi: ”Dette er det morsomste jeg noen gang har gjort!” Knut: ”Det har vært kjempegøy og lærerrikt”. Amra, Knut og Henriette: ”Vi syntes plutselig det var gøy med skolearbeid. Har vært hjemme hos hverandre, blitt bedre kjent og jobbet med dataen der”.Amra, Knut og Henriette Jan-Arve: ”Jeg har holdt foredrag om mitt arbeid for 8-trinn”.”Jeg har holdt foredrag om mitt arbeid for 8-trinn”.

10 RESULTATER- UTDRAG LÆRERUNDERSØKELSE Ra: Hvor ofte bruker du datamaskin i undervisn.? Av og til, men ikke hver uke 9(50%) 1-2 ganger per uke 3(16.7%) 3-4 ganger i uka 1(5.6%) Hver dag 5(27.8%) Ikke besvart 0 (0%)

11 Hvor ofte bruker du datamaskin i din undervisning? (Granly) Av og til, men ikke hver uke 9(45%) 1-2 ganger per uke 7(35%) 3-4 ganger i uka 3(15%) Hver dag 1(5%) Ikke besvart 0 (0%)

12 G ranly skole: ”IKT er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen ”: Helt uenig 0(0%) Delvis uenig 0(0%) Usikker 1(5%) Delvis enig 10(50%) Helt enig 8(40%) Ikke besvart 1 (5%)

13 Ra: ”IKT er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen ”: Helt uenig 0(0%) Delvis uenig 0(0%) Usikker 0(0%) Delvis enig 11(61.1%) Helt enig 7(38.9%) Ikke besvart 0 (0%)

14 FORSØKET VISER: Suksesskriterier Forutsetning: Forsøket ledes på skolen og forankres hos lærere. Vilje til samarbeid og ønske om endring. Læring i læringsfellesskap med digitale mapper gir nye og bedre vilkår for læring. Elever gis mulighet til, under veiledning av lærer og konstruere egen kunnskap Elever deltar aktivt i egen lærerprosess

15 ANBEFALINGER- Lærerkompetanse Kunnskap om digitale mapper og anvende digitale verktøy Utvide kunnskap om: 1. veiledning i praksis 2.veiledning i prosjektarbeid sammen med elever 3.veiledning i digitale verktøy sammen med elever som læringsressurs mht TPO

16 ANBEFALINGER- Læringsfellesskap for elever Opprette og anvende digitale mapper i hele utdanningsløpet Utvide forsøket til å omfatte hele skolen etter forprosjekt Høst 2004: Samarbeidslæring i digitale mapper mellom Ra ungdomsskole og Thor Heyerdahl vg.skole matte/spansk Undervisning med video på nett- individuelle opplæringsplaner


Laste ned ppt "Berit Bratholm 2.-3.6.2004: BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google