Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©Byrådsavdeling for oppvekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©Byrådsavdeling for oppvekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Eksamen 2008 1. Samling i kursrekken Innholdet i samlingene Eksamen under utvikling, trender Kompetanse som vurderingsgrunnlag Aktuelle eksamensformer Sentralt gitt (skriftlig) Lokalt gitt (muntlig) Formelle rammer og regler Generelle problemstillinger ang. vurdering ©Byrådsavdeling for oppvekst

2 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Innhold i samlingene Torsdag Om endringer i eksamensformene de siste årene Generelt om elevkompetanse og vurdering Onsdag Sentralt gitt eksamen, oppgaveformer og evaluering Torsdag Rammer og regler for gjennomføring av eksamen, v/Fylkesmannen i Hordaland Bruk av IKT ved eksamen Onsdag Lokalt gitt eksamen; instruks, oppgaveformer, vurdering ©Byrådsavdeling for oppvekst

3 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Vurdering ved eksamen ”Eksamen skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. …… Eksamen skal organiserast slik at eleven kan få vist både breidd og djupn i kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til kvar elev, slik denne kjem fram til eksamen” Forskrift §3-14. ”…Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eigen kompetanse.” Forskrift §3-19. ©Byrådsavdeling for oppvekst

4 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Kompetanse Kompetanse er å gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål ©Byrådsavdeling for oppvekst

5 Eksamensformene i endring
Intensjoner Bred elevkompetanse er vurderingsgrunnlag Bedre sammenheng mellom daglig skolearbeid og eksamen Vanlige arbeidsmåter tas i bruk ved eksamen Eksamen som brekkstang for ønskete arbeidsmåter og redskaper Eksamen i takt med vurderingsforskriften Redusere stressfaktorer Eksamensformene i endring ©Byrådsavdeling for oppvekst

6 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Problemstilling 1 Hvilke vanlige arbeidsformer bør elevene kunne bruke under eksamen? ©Byrådsavdeling for oppvekst

7 EKSAMEN - FORMÅL Likt for alle Den enkeltes kompetanse Like oppgaver
Likt pensum Standardiserte krav Formalisert bedømmelse Uforberedt på innhold Lukket ramme Personlig oppgaveutforming Felles tema, valgt vinkling Helhetlig vurdering Kompetent bedømmelse Kjent, forberedt Åpnere rammer Kvalifisering Sertifisering Standardkrav Målemodellen Synliggjøre oppnådd kompetanse Standardmodellen

8 To prinsipper for dokumentasjon
Jfr. C. Taylor (1994) Målemodellen Standardmodellen ©Byrådsavdeling for oppvekst

9 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Målemodellen Smalt vurderingsgrunnlag Måling med høy reliabilitet Resultat som rangering Kvaliteten ligger i testen ©Byrådsavdeling for oppvekst

10 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Problemstilling 2 Når brukes målemodellen rendyrket i skolen? i andre sammenhenger? ©Byrådsavdeling for oppvekst

11 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Standardmodellen Bredt vurderingsgrunnlag Standard uttrykt som kriterier for vurdering Resultat relateres til kriterier Kvaliteten ligger i ”kompetent bedømmelse” ©Byrådsavdeling for oppvekst

12 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Problemstilling 3 Når brukes standardmodellen i skolen? i andre sammenhenger? ©Byrådsavdeling for oppvekst

13 Aspekter ved vurdering
Bredt vurderingsgrunnlag Situasjonsbestemt vurdering Smalt vurderingsgrunnlag Standardisert vurdering med høy sikkerhet ©Byrådsavdeling for oppvekst

14 Konsekvenser av forskriften
Jfr. ”..både breidd og djupn i kompetansen sin i faget.” Åpnere oppgaver med større muligheter for eleven til å velge besvarelsesmåte Involverende vurdering, standardmodellen Nedtoning av eksamen som objektiv, allmenngyldig vurderingsform ©Byrådsavdeling for oppvekst

15 Problemstilling 4 Hva kreves av sensor for å kunne foreta en
”kompetent bedømmelse” av en elevbesvarelse ? ©Byrådsavdeling for oppvekst

16 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Problemstilling 5 Drøft påstanden ”Egentlig er fusk god kompetanse!” Ut fra et faglig perspektiv Ut fra et moralsk perspektiv Andre perspektiv….? ©Byrådsavdeling for oppvekst

17 Systematisk arbeid med vurdering
”Vurderingsløypa” (Systematikk til refleksjon, avklaring og handling) Vurderingens formål Vurderingsgrunnlag og kriterier Dokumentasjon Analyse, tolkning og konklusjon Oppfølging ©Byrådsavdeling for oppvekst

18 Elevenes kunnskapskompetanse
Integrert kunnskap Å endre seg som følge av det en vet Reflektert kunnskap Å utvikle meninger Å vurdere kunnskap i et verdiperspektiv Forståelse Å skjønne Kausale forhold, logikk, årsak-virkning. Kvalitativ viten Kunnskaper i sammenheng Å ha oversikt. Å kunne sortere mellom ulike kunnskaper. Tverrfaglighet Enkeltkunnskaper Å vite at….Basiskunnskaper. Fragmentariske kunnskaper. Kvantitativ kunnskap

19 Elevenes metodekompetanse
Metoder Å gjennomføre prosjekt Å mestre arbeidsprosess fra idé til produkt Bevisste valg bygger opp arbeidsprosessen Strategier for læring inngår Teknikker Å skumlese, å snekre, å spille håndball, å lytte aktivt Ferdigheter spisses, større grad av bevissthet Ferdigheter Å lese, å sy, å høvle, å sykle ……… Ferdigheter øves og automatiseres

20 Utviklingsmuligheter
Sammenslåing av skriftlig og muntlig eksamen Full nettilgang i eksamensperioden Kjernekunnskaper dokumenteres gjennom standardiserte, digitale tester ©Byrådsavdeling for oppvekst


Laste ned ppt "©Byrådsavdeling for oppvekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google