Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Møte med Fylkesmennene - Oslo 26.februar 2003 Statsråden Kommunenes moderniseringsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Møte med Fylkesmennene - Oslo 26.februar 2003 Statsråden Kommunenes moderniseringsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Møte med Fylkesmennene - Oslo 26.februar 2003 Statsråden Kommunenes moderniseringsarbeid

2 Statsråden Utfordringer for kommunesektoren Økonomiske rammer Demografi Flyttestrømmer Velferdsreformer Innbyggernes forventninger Konkurransen om arbeidskraft

3 Statsråden Mål: Brukerretting og effektivisering Brukeren i sentrum for tjenesteytingen Brukerens ønsker Brukerens behov Effektivitet i tjenesteytingen Måleffektivitet Kostnadseffektivitet Forutsetter et samspill mellom statlig tilrettelegging og kommunalt utviklingsarbeid.

4 Statsråden Statlig tilrettelegging Hovedprinsipp: Delegering og desentralisering Fjerne hindre for å tenke nytt Informere om alternative organisasjonsformer og innretninger på oppgaveløsning Veiledning og kompetanse

5 Statsråden Kommunalt utviklingsarbeid Organisasjonsutvikling Kompetanse- og teknologiutvikling Brukerorientering Konkurranseutsetting Interkommunalt samarbeid Kommunestruktur

6 Statsråden Omstillingsprogram Mål: Økt brukerfokus og bedre effektivitet Hvorfor? Støtte helhetlig omstillingsarbeid Hvem? Et begrenset antall kommuner som viser stor vilje til omstilling.

7 Statsråden Omstillingsprogram Direkte prosjektstøtte og faglig bistand Bredt utvalg virkemidler fra regjeringens moderniseringsprogram Erfaringsoverføring til andre kommuner

8 Statsråden Interkommunalt samarbeid Et fullgodt alternativ til kommunesammenslutning? Positive sider: grenseoverskridende, fungerer på konfliktlette områder Negative sider: lokaldemokrati, byråkrati, svekket styrings- og kostnadskontroll, konfliktløsning Kan det vises til resultater?

9 Statsråden Virkemidler sammenslutning Eksisterende: Utredningsstøtte, inndelingstilskudd, 40-60 prosent kompensasjon for engangskostnader, fritak for statlige avgifter, erfaringsformidling Nye: Dekning av utgifter til folkehøring og informasjon med inntil 100 000 kroner Dekning av utgifter til prosessveileder for kommuner som ønsker dette og etter en skjønnsmessig vurdering

10 Statsråden Fylkesmennene og moderniseringsarbeidet Veiledningsrolle Bruk av skjønnsmidler Interkommunalt samarbeid Kommunesammenslutninger Formidling av gode eksempler

11 Statsråden Gode eksempler Erfaringsoverføring og læring av hverandre Utnytte kompetanse Til bruk i dialogen mellom FM og kommunene Tilrettelegging for kontakt mellom kommuner (ev. nettverk)


Laste ned ppt "Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Møte med Fylkesmennene - Oslo 26.februar 2003 Statsråden Kommunenes moderniseringsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google