Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjoner om kommunesamarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjoner om kommunesamarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjoner om kommunesamarbeid
Høstkonferansen KS Østfold 19. – 20 oktober 2009 Visjoner om kommunesamarbeid Espen Pålsrud, direktør for samordning og beredskap

2 Statens visjoner - samarbeid vs sammenslåing
(”Oppspill til...”) Kommunesammenslåing Kristiansenutvalget (tidlig på 90-tallet) Framtidens kommune-struktur Kommunesamarbeid (FMs embetsoppdrag 2009) Erfaringsutveksling Prosjektskjønnsmidler Stimulere til samarbeid der dette gir bedre tjenester eller bedre forvaltning

3 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013
Levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret Markedene må korrigeres gjennom styring fra folkevalgte organer for at viktige politiske mål skal nås Kommunene har det overordnede ansvaret for store deler av velferdstilbudet til sine innbyggere Samkommunemodellen skal utredes og vurderes lovfestet Endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillighet Ved lokal tilsutning til endring, dekker staten kostnaden for sammenslåingsprosessen

4 Arena for drøfting av samarbeid
Motivasjon for fremtidig samarbeid Aktuelle/viktige tema for samarbeid Kriterier for samarbeid

5 Arena for vurdering av samarbeidsbehov
Ny Plan- og bygningslov med bestemmelser om: Kommunal planstrategi Planprogram for kommuneplanen Kommuneplanens ”samfunnsdel”

6 Motivasjon for samarbeid

7 Aktuelle tema for samarbeid
Eldreomsorg mot ”2030”, f.eks. Bygging og drift av sykehjem/omsorgsboliger med heldøgns bemanning Rekruttering av helse- og pleiepersonell Innkjøp – offentlige anskaffelser Administrativt samarbeid for å sikre minimums-kompetanse og -kvalitet Samarbeid for å redusere anskaffelseskostnader Samarbeid for å nå miljø- og etiske mål i anskaffelsene

8 Aktuelle kriterier for samarbeid
Vite hvorfor – utrede behov og forventet effekt Søke samarbeidspartnere tidlig Velge nivå/form og tydelige rammer/mandater Være internt enige (i å inngå samarbeidet) Forholde seg til evt. demokratiske dilemmaer Lage eierstrategi og systemer for styring – og praktisere disse Gjøre opp status med jevne mellomrom – vite hva alternativet og konsekvensen er hvis man trekker seg ut av samarbeidet

9 Er samarbeid tilstrekkelig?
De neste fire årene er det opp til kommunene selv å evt. gå lenger


Laste ned ppt "Visjoner om kommunesamarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google