Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuner for folks behov Tid for systemendringer Kommunal- og regionalminister Erna Solberg KS ordførerkonferanse i Oslo 21.04.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuner for folks behov Tid for systemendringer Kommunal- og regionalminister Erna Solberg KS ordførerkonferanse i Oslo 21.04.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuner for folks behov Tid for systemendringer Kommunal- og regionalminister Erna Solberg KS ordførerkonferanse i Oslo 21.04.04

2 2 Ubalanse i kommuneøkonomien Begrensede inntektsrammer Knapphet på spesialisert arbeidskraft Økte behov og forventninger fra innbyggerne Uhensiktsmessig struktur For stor forskjell mellom de ”gode” og de ”dårlige” Utfordringer:

3 3 Vår største utfordring er:

4 4 Økonomi i ubalanse Utviklingen i netto driftsresultat (i prosent av driftsinntekter) 1990-2003, sammenliknet med utviklingen i kommunesektorens inntekt er (prosent volumendring fra året før) og overskudd før lånetransaksjoner i prosent av inntekter

5 5 Hvorfor ikke langsiktig plan Kommunesektoren utgjør en betydelig del av norsk økonomi. Staten styrer gjennom å fastsette inntektsrammer. Kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for prioritering av ressursbruken innenfor disse rammene Forholdet til Stortinget Mindretallsregjering

6 6 Tiltak for å rette opp ubalansen Sem-erklæringen: Vekst i kommunesektorens inntektsramme i inneværende stortingsperiode En vesentlig del av veksten som frie inntekter. Statlige initierte reformer bør fullfinansieres. Økt handlingsrom i kommunesektoren. Råd og veiledning gjennom fylkesmannsembetene. Konsultasjonsordningen i 2004.

7 7 Begrensninger på rammen for 2005 Finanspolitikken Trygdeutgiftene Demografi Barnehageforliket Andre (psykiatri, skoletimetall, m.m.)

8 8 Penger er ikke alt - I De 85 kommunene med lavest inntektsnivå er ikke sterkere representert i ROBEK enn kommuner med opptil 25 pst. høyere inntektsnivå Tjenestetilbudet i ROBEK- kommuner ligger på omtrent samme nivå som for sammenlignbare kommuner

9 9 Penger er ikke alt - II Store forskjeller i produktivitet og effektivitet mellom de gode og de dårlige. Mye å lære av de beste. Liten sammenheng mellom effektivitet og pengebruk. Hva forteller effektiviseringsnettverkene ?

10 10 Frivillig kommunesammenslutning? Ja, i hvert fall i denne stortingsperioden Men: Den enkelte kommune sin beslutning vedr. struktur har også konsekvenser for andre kommuner: Kommunenes oppgaver og ansvar – og graden av statlig styring Alle kommuner bidrar til finansieringen av smådriftsulemper Innbyggerne i inneklemte byområder

11 11 Hva skal kommunene være i fremtiden – forskerens spørsmål Utviklingsorganisasjoner for det gode lokale og regionale samfunn (identitet) – trenger vi tjenesteproduksjonen? Produksjonsorganisasjoner for velferdsstaten, velferdskommunen – trenger vi lokalpolitikere? Kombinasjonsorganisasjoner – både produksjon og utvikling? J. Amdam - 2003

12 12 Hva skal kommunene være i fremtiden – Fremskrittspartiets svar ” For å sikre et likeverdig tilbud i hele landet vil Fremskrittspartiet overføre ansvaret for finansiering av sykehus, skoler og institusjoner innen eldreomsorgen til staten. Finansieringen skal skje gjennom en direkte stykkprisoverføring fra staten til den enkelte driftsenhet, basert på de lovfestede rettigheter den enkelte innbygger har til helse, eldreomsorg og undervisningstjenester. Kommunene kan eventuelt selv eie eller overlate til private å eie og drive skoler og andre institusjoner.”

13 13 Hva skal kommunene være i fremtiden – Regjeringens svar Kommunene skal ha et helhetlig ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og samfunnsutviklingen på lokalt nivå skal være lokale fellesskapsorgan basert på nærhet til og innflytelse fra innbyggerne skal ha handlingsrom

14 14 Kommunenes styrke ligger i nærheten til brukerne som gir muligheter til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med variasjoner i lokale behov …og som gir muligheter til finne nye løsninger forutsetningene for å se ulike tjenesteområder i en sammenheng – særlig for brukere med sammensatte behov legitimiteten som demokratisk valgt fellesskapsorgan

15 15 Det handler om å bruke menneskelige ressurser bedre Utnytte brukernes ressurser Utvikle egen organisasjons ressurser Utvikle lokalsamfunnet Utvikle disse i samspill – kan 1+1+1 bli 4? Det hjelper ikke å omstille – hvis det ikke gir reelle effekter – dvs. ”mer igjen for pengene”

16 16 Oppsummering Fortsatt stramme økonomiske rammer og økte behov krever fortsatt trykk på omstilling. Staten må: –øke handlingsrommet lokalt –bidra til ”verktøykassen”/erfaringsoverføring Kommunene må: –gjennomføre helhetlig omstilling –gi innsyn i tjenesteproduksjonen – som grunnlag for innbyggerkontroll –øke valgfriheten for innbyggerne –gå inn i strukturdiskusjonen

17 17 Tar dere utfordringen?


Laste ned ppt "Kommuner for folks behov Tid for systemendringer Kommunal- og regionalminister Erna Solberg KS ordførerkonferanse i Oslo 21.04.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google