Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Omdømmehensyn,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Omdømmehensyn,"— Utskrift av presentasjonen:

1 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Omdømmehensyn, samfunnsansvar og offentlige anskaffelser MYNDIGHETENE DIFI OFFENTLIG SEKTOR INNKJØPS- NETTVERK LEVERANDØRER

2 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Lov og forskrift om offentlige Anskaffelser Ønsket adferd Uønsket adferd Konkurranselovgivningen 2 Definert behov Behovs- dekning

3 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 3 Riksrevisjonens funn Riksrevisjonens funn kan med stor sannsynlighet knyttes opp til: tilfeldig, mangelfull eller uhensiktmessig organisering mangel på anskaffelsesfaglig kompetanse og ferdigheter mangel på dedikerte ressurser mangel på anskaffelsesstrategi eller mangel på implementering av strategi for egen virksomhet mangel på ledelsesforankring

4 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 4 Riksrevisjonens Dokument 1 sier også: ”Det kan se ut som at offentlige virksomheter verken har evne eller vilje til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser eller benytte den anskaffelsesfaglige kompetansen som virksomheten innehar.” 4 år på rad har riksrevisjonen påvist store mangler i planleggingen, gjennom føringen og oppfølgingen av offentlige anskaffelser

5 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Bakgrunn 5 Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Målet med Knutepunkt Oppland er å være en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Ifølge Knutepunktets kommunikasjons- og handlingsstrategi skal knutepunktet blant annet arbeide for at offentlige oppdragsgivere skal føle det som et ansvar å bidra på sin måte Knutepunktet skal også kommunisere ”budskapet” på en måte som motiverer til positiv endring

6 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Mål 6 Å få alle offentlige innkjøpere til å inkludere krav til miljø- og samfunnsansvar i sine anbudskonkurranser og at disse kravene følges nøye opp i avtaleperioden At de offentlige innkjøperne får et godt omdømme, slik at de beste leverandørene ønsker å gi det offentlige gode tilbud, som overholder kravene til miljø- og samfunnsansvar At resultat og adferd, kombinert med riktig kompetanse og god kommunikasjon, har nødvendig ledelsesfokus, og synliggjort i virksomhetens anskaffelsesstrategier Skape eierskap til ”budskapet” – innarbeide samfunnsansvar og miljø- hensyn i offentlige anskaffelser

7 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Utfordringer Det finnes et ikke aktivert potensial for bedret interesse og kompetanse om kravene til miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Tendens til at mange gjennomfører anbud ”slik man alltid har gjort det”. I verste fall betyr det kameraderi, penger under bordet m.m. Offentlige innkjøpere skal kunne se at deres handlinger har innvirkning på resultatet For å bli en samfunnsnyttig forbruker som etterspør varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder, må fokus rettes mot å implementere de rette strategier, planer og tiltak For å oppnå et forbruk og en produksjon som er bærekraftig, trenger vi også et oppegående leverandørmarked Kommunene skal opptre slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte 7

8 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hva er omdømme ?? 8 Summen av oppfatninger Egne opplevelser Hva media og andre sier Virksomhetens kommunikasjon Avhengig av resultater og adferd

9 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Omdømme og anbefalinger henger sammen 9 En virksomhet blant de 20 med best omdømme vil 2 av 10 anbefale virksomheten mens 4 av 10 vil nekte å støtte den En virksomhet blant de 20 med dårligst omdømme vil 7 av 10 anbefale virksomheten

10 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hva er hemmeligheten bak et godt omdømme 10 Forbedre både virkelighet og oppfatning Kommunikasjon er nødvendig for å kapitalisere på den gode virkelighet og overvinne den dårlige oppfatning Virkeligheten må forberedes for å minimere risiko for omdømmetap

11 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser For bedrifter er produkter/tjenester viktigst 11 For offentlige virksomheter er samfunnsrollen viktigst -Behandler publikum riktig - Opptrer etisk - Er å stole på - Viser god dømmekraft - Tar miljøansvar - Bidrar til samfunnets utvikling - Støtter gode formål -Behandler publikum riktig - Opptrer etisk - Er å stole på - Viser god dømmekraft - Tar miljøansvar - Bidrar til samfunnets utvikling - Støtter gode formål 21,9 % - Tilfredsstiller kundens behov - Produkter og tjenester har høy kvalitet - Høy verdi for pengene - Ansvar for sine produkter og tjenester - Tilfredsstiller kundens behov - Produkter og tjenester har høy kvalitet - Høy verdi for pengene - Ansvar for sine produkter og tjenester

12 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Oppsummert om omdømme: 12  Omdømme er summen av oppfatningene målgruppen(e) har om dere  Omdømme skapes gjennom alt dere gjør og sier – og alt som sies om dere  Hemmeligheten bak et godt omdømme: - Gjør det som er rett og la det bli kjent  Med godt omdømme går dere på grønt  Med et godt omdømme tåler dere kriser

13 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Graden av modenhet, forpliktelse og evne til endring 13 TID Hørt om endringen Kjenner til hoved- innholdet i endringen Forståelse for hvordan endringen vil påvirke egen arbeidsdag Vurdering av hvordan endringen vil påvirke egen arbeidsdag Er motivert/har en positiv holdning og er villig til å legge ned en innsats for å arbeide med og implementere endringen Mestrer/behersker innholdet i endringen, og oppfatter dette nå som normalen Tar initiativ og eierskap til å få innført en optimalisert endring Visjon, Strategi og Handlingsplaner Er ikke motivert/har en negatig holdning til endringen og vil ikke legge ned en innsats for å arbeide men og implementere endringen Motsetter seg endringen Hvor er offentlig sektor i dette bilde ?

14 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 14

15 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Se hele nettsiden på: http://www.oppland.no/knutepunkt Alt presentasjonsmateriell er selvfølgelig trykket på papir fra klimanøytral produsent og har opprinnelsesgaranti og FSC sertifikat. Papiret bærer EU Ecolabel (EU blomsten). Papirprodusent er også ISO 9706 sertifisert Nedenfor finner dere ”et nettbilde” fra nettsiden til Knutepunkt Oppland 15

16 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

17 17 VISJON: Perfection consists not in doing extraordinary things, but doing ordinary things extraordinarily well

18 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 18 Sagt om å lære: Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved å gjøre det ! Aristoteles, gresk filosof For det vi vet med sikkerhet er at ……..

19 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 19

20 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! Knutepunkt Oppland Arve Sandvoll, prosjektleder arve.sandvoll@oppland.org www.oppland.no/knutepunkt 61 28 90 06 / 90 85 20 77 20


Laste ned ppt "– en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Omdømmehensyn,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google