Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentralisering av oppdrag – hva med SMB?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentralisering av oppdrag – hva med SMB?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentralisering av oppdrag – hva med SMB?
Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

2 Direktoratet for forvaltning og IKT
Status Et betydelig effektiviseringspotensial i offentlige anskaffelser St.meld. 36 – Det gode innkjøp Et effektiviseringspotensial ved samordning av innkjøp? Utredning fra Oslo Economics Tilrådning om at dette bør vurderes nærmere! Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Statlige rammeavtaler
Argumenter for: Muligens billigere avtaler – bedre avtaler Kompetanseargumentet Miljø- og samfunnsansvar kan inkluderes Argumenter mot Ødelegger konkurransen Lojalitet til rammeavtalene Leverandørmarkedet preges av SMBer Mange måter å innrette rammeavtaler på Antall leverandører Obligatoriske eller frivillige Regionalisering Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Hvilke områder kan dette være aktuelt i forhold til?
Det må være produkter med et betydelig volum Standardisert og enhetlig etterspørsel Jo mer kompleks anskaffelsene er, jo større vil prosessgevinstene være Bærekraftig business Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Nærmere om SMBer og offentlige anskaffelser!
Ressurser knyttet til tilbudsprosessen – forenkling! Oppsplitting Standardisering – bruk av elektroniske verktøy Risikofordeling Forståelsen for offentlig politikk og politisk iverksetting Offentlige bestillere må skjønne SMB markedet Difi vil lage egne veiledningssider for leverandørmarkedet generelt og SMBer spesielt Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Sentralisering og SMBer?
Hvem leverer til de svenske statlige rammeavtalene: 18 % - virksomheter med 1-9 ansatte 45 % - virksomheter med ansatte 22 % - virksomheter med ansatte Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Direktoratet for forvaltning og IKT
Oppsummering Det offentlige skal effektivisere anskaffelsene Evt. sentralisering skal benyttes der det passer SMB markedet skal få en større del av kontraktene Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Kunnskapsportal til det offentlige innkjøps-Norge
Kunnskapsportal til det offentlige innkjøps-Norge Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Sentralisering av oppdrag – hva med SMB?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google