Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømme, samfunnsansvar og etikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømme, samfunnsansvar og etikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømme, samfunnsansvar og etikk
©Glasshuset

2 OMDØMME - summen av flere interessenters forestilling av organisasjonen Utenfra ser innover
Etikk Samarbeids partnere Opinion Troverdighet Lojalitet Politisk Media Transparency

3 Etikkregler bør inneholde
Hvorfor? Tillit i omverdenen, bygge kultur, stor egenverdi, samfunnsavsvar Respekt, tillit, omtanke og uten diskriminering Unngå interessekonflikter, habilitet, gaver (få og gi), rolleblanding, familie Kommunikasjon være åpen, sannferdig og tydelig, gjøres av ansvarlige Ressurser benyttes til arbeidsrelaterte formål Vær varsom i aktiviteter hvor det forventes rollemodell Ivareta taushetsregler Ivareta varslingsplikten Konsekvenser ved brudd, advarsel, oppsigelse eller avskjed Engasjement og arbeidsglede?

4 Samfunnsansvar er under utvikling – Global Reporting Initiative (GRI – indeks) Forventet og egenverdi Lønnsomhet Sysselsetting Støtte – sponsor Utvikling Produksjon Transport Energi Avfall Klimaut- fordringer Arbeidsforhold Ansvarlige produkter Menneske- Rettigheter Etiske inv.

5 STYRE- EVALUERING

6 Styreevalueringen viste svakheter innen omdømme og etikk
Omdømme 3,58 mens alle andre har over 4,0 i gjennomsnitt Verdier og etikk også lav, spesielt på lengre sikt Ca 25 virksomheter undersøkt Mange etikkutfordringer identifisert Lagde derfor ETI (Etikk- og TroverdighetsIndeks)

7 Etikk og Troverdighet Interne forhold Eksterne forhold

8 Styreevaluering Etikk / Troverdighet Måle og endre holdning
Gjøre spesielle tiltak Ansvarliggjøre ledelsen Troverdighet skjer ved gjentagelse av ETI Styreevaluering Utvikle styret Styrets eget ansvar Ingen ekstern vurdering Vanligvis mindre justeringer

9 Hva kan styret gjøre? Alt henger sammen Sikre etikkregler
Be om at etikkregler legges frem for styret for godkjenning Opplegg for å sikre at de etterleves Diskutere omdømme for gradvis å bedre det tenke i gjennom utfordringer gradvis gjennomføre tiltak Etterspørre redegjørelse om samfunnsansvar I praksis kan en pragmatisk start være å se hva andre gjør f.eks. DnB NOR Alt henger sammen

10 Dilemmaer Styrets rolle angående omdømme i forhold til administrasjonens rolle Omdømme er dårlig i forhold til realiteten – hva kan styret gjøre? Omdømme er bra, men det er høy risiko – hva kan styret gjøre? Etikktest viser flere svakheter som vanskelig kan korrigeres på kort sikt. Er det bedre å la være å teste?


Laste ned ppt "Omdømme, samfunnsansvar og etikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google