Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse

3 Trenger vi en strategi Trenger vi en strategi vi som har det så bra? 3 generasjoner guvernører har lagt hodene i bløt og kommet med noen forslag Kanskje noen ideer som passer for dere? Vil DU og DIN KLUBB bidra?

4 Tallene viser Medlemstallet er redusert Alderen er stigende Yrkesspredning varierende Relativt ensartet medlemsgruppe (mangfold er bra!) Rotary er ukjent utenfor organisasjonen

5 Bakgrunn Nedgang i antall medlemmer: 2002 – 13949 2003 – 13737 2004 - 13583 2005 - 13399 2006 - 13100

6 Prognose Hvis utviklingen fortsetter som de siste tre år vil gjennomsnittsalder i 2010 bli:

7 Strategidokumentet Visjon Mål Virkemidler

8 Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

9 Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: –Engasjement –Entusiasme –Forpliktende holdning

10 Mål pr 1.7.2010 Medlemstall økes til 15.000 medlemmer Kvinneandel minst 20 % God aldersfordeling der kvalitet og aktive medlemmer er viktigere enn alder.

11 Mål ROTARACT/INTERACT Hvert distrikt 3 nye ROTARACT klubber innen 2010. Rekrutteringsgrunnlag er alumni, studenter, RYLA deltakere INTERACT ikke prioritert i perioden

12 Mål ANDRE SATNINGSOMRÅDER RYLA – 1 seminar pr år pr distrikt GSE – en utveksling inn/ut pr distrikt pr år STUDENTER – 60 ut/inn i Norge pr 2010 CAMP/ROUNDTRIP– hvert distrikt annethvert år HANDICAMP– Haraldvangen annethvert år, og Nord-Norge hvert fjerde år hvis økonomi og forhold ligger til rette.

13 MÅL TRF OG PROSJEKTER Mål 100 USD pr capita pr 2010 og kreativitet i fundraising Hver klubb må ha minst ett levende prosjekt gående, lokalt eller internasjonalt. Vurdere samarbeidspartnere også utenfor Rotary TRF – The Rotary Foundation

14 AvtaleGiro til TRF NÅ MED SKATTEFRADRAG Automatisk trekk på NOK 50 pr måned gir en reell kostnad for deg på kr 36 –Enkelt, du signerer på ferdiglaget skjema –Rimelig, samme pris som et ukeblad pr måned –TRF – vårt eget fond som klubben kan bruke til lokale og internasjonale prosjekter

15 Mål PUBLIC IMAGE Hver klubb bør være positivt nevnt minst en gang pr år i lokale media ved eks: –Deltakere i Handicamp –PROSJEKTER –Spesielle foredragsholdere –Utvekslingsstudenter –Besøk fra vennskapsklubb og andre –PHF og saker av allmenn interesse

16 Andre viktige mål Alle medlemmer bør ha opplæring gjennom ”Kunnskapssenteret” Økt deltakelse på internasjonale konferanser og møter. Alle nye medlemmer bør delta på første mulige distriktskonferanse

17 CLP - hovedkomiteer Medlemskap/ Uten medlemmer – intet Rotary Kommunikasjon/Public Image/PR The Rotary Foundation/TRF Serviceprosjekter/ lokale og internasjonale Administrasjon (Andre komiteer etter behov)

18 CLP - Klubbens lederskapsplan Er tilpasset distriktenes lederplan (DLP) Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber – anbefales innført

19 CLP – forts. Klubben utarbeider en langsiktig (3års-plan) virksomhetplan – basert på grunnlaget for en aktiv klubb. Medlemmene deltar i planleggingen Opprett klare kommunikasjonslinjer: president-styre-kommunikasjonsledere, DG – AG – distriktskommiteer

20 CLP - forts Kontinuitet oppnås ved god planlegging og skolering av fremtidige rotaryledere Klubbens vedtekter endres skal at de gjenspeiler klubbens komitestruktur og medlemmenes, roller, ansvar og oppgaver Klubbarbeidet skal fremme fellesskap og vennskap blant klubbens medlemmer

21 CLP -forts Alle medlemmene forutsettes aktive i et prosjekt eller i andre oppgaver

22 Lederskap Ikke en posisjon- men en rolle og funksjon Ledelse handler om å oppnå resultater – gjennom andre, sammen med dem du leder Hvordan gjør vi det? Når skal vi gjøre det? Hvem skal gjøre det? Hva ble resultatet?

23 LANGTIDSPLAN

24 DU BØR SOM PRESIDENT BIDRA TIL AT KLUBBEN ER ORGANISERT I TRÅD MED CLP CLP MÅLENE KAN KUN OPPNÅS I DEN GRAD MÅLENE AKSEPTERES OG IMPLEMENTERES PÅ KLUBBNIVÅ Legge opp til treårsplan – idédugnad i klubben Holde deg orientert om hva NORFO gjør i forhold til strategiplan Medlemsutvikling er avgjørende for klubbens og Rotarys framtid TRF er Rotarys økonomiske bærebjelke -.

25 Planer er lurt LYKKE TIL


Laste ned ppt "ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google