Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om komitearbeidet i klubben

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om komitearbeidet i klubben"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om komitearbeidet i klubben
Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

2 Komitearbeidet i Askøy Rotay Klubb
Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

3 Komité for Medlemsutvikling og rekruttering
Tor Leganger-Hansen leder Sikre medlemmene trivsel i klubben gjennom gode lokaler, gode programmer, ekskursjoner, prosjektengasjementer og at klubben og medlemmene lever opp til de forutsetninger som er lagt for Rotarys virke sentralt og lokalt. Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

4 Oppgaver Planlegge og gjennomføre aktiviteter av sosial karakter
Utarbeide en håndbok Kameratskapskomiteens oppgaver Medlemsutvikling og rekruttering Arbeidet med rekruttering må ha særlig fokus. Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

5 Komité for Opplæring og kommunikasjon
John Ivar Solvik leder Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

6 Oppgaver Referentkorps Utarbeide klubbens ”Rotaryskole”
Avholde kurs (R-skolen, Ung-leder o.l) Markedsføre aktiviteter, åpne møter, pristildelinger, prosjekter, yrkesmessen etc Drive- og utvikle websidene Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

7 Helge Skogstrand web-ansvarlig
Klubbens hjemmeside Helge Skogstrand web-ansvarlig Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

8 Komité for The Rotary Foundation ”Rotary-fondet”
Yngve Soltvedt leder Fremme forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike nasjoner Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

9 Formål Målet for Rotaryfondet er å støtte RI’s bestrebelser på å nå Rotary’s mål om bedre internasjonal forståelse og fred - gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer. Fondet fordeler nå over 600 mill. kroner årlig world wide. Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

10 Oppgaver Ungdomsutveksling GSE-team Handicamp Georgiastipend
Internasjonale prosjekter Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

11 Komité for Serviceprosjekter
Erling Klyve leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

12 Oppgaver Oppgaver som Samfunnskomitéen, Yrkeskomitéen og Yrkesmessekomitéen har hatt. RYLA seminaret for unge ledere Finne verdige kandidater til ”Frivillighetsprisen”. Yrkesmesse på Askøy Arbeidet vektlegges med egen leder og arbeidsgruppe. Ung-leder-seminar på Askøy. Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

13 Komité for Yrkesmessen på Askøy
Magne Magnussen leder Planlegge og gjennomføre yrkesmessen for 10. klasse på ungdomsskolene og deres foresatte på Askøy Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

14 Yrkesmessene Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik 2002 2004 1998 1999 2000
2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

15 Yrkesmessen på Askøy videregående skole
Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

16 Komité for Møteprogrammer
Lars Juvik leder Undersøkelse viser at trivsel og engasjement i klubben henger nøye sammen med møtenes innhold Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

17 Program for klubbmøtene
Gode foredragsholdere Spise & Prate - møter Bedriftsbesøk Sosiale aktiviteter ”3-min” Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik

18 INFORMASJON www.askoy.rotary.no Månedsbrev Om Askøy RK: Om Rotary:
Distrikt 2250: Rotary Vest Rotay Norge: Rotary Norden Rotary International: Om Rotary: Apr-17 Askøy RK / John I. Solvik


Laste ned ppt "Informasjon om komitearbeidet i klubben"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google