Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse

3 Trenger vi en strategi Trenger vi en strategi vi som har det så bra? 3 generasjoner guvernører har lagt hodene i bløt og kommet med noen forslag Kanskje noen ideer som passer for dere? Vil DU og DIN KLUBB bidra?

4 Tallene viser Medlemstallet er redusert Alderen er stigende Yrkesspredning varierende Relativt ensartet medlemsgruppe (mangefold er bra!) Rotary er ukjent utenfor organisasjonen

5 Bakgrunn Nedgang i antall medlemmer: 2002 – 13949 2003 – 13737 2004 - 13583 2005 - 13399 2006 - 13291

6 Prognose Hvis utviklingen fortsetter som de siste tre år vil gjennomsnittsalder i 2010 bli:

7 Du behøver ikke famle i blinde Det er laget hjelpemidler som klubben kan benytte seg av hvis ønskelig

8 Hjelpemidler Strategidokumentet med visjon og målsettinger (og klubben velger det som passer best) Kortversjon som powerpoint presentasjon Nye brosjyrer er underveis Sammen med den nye organisasjonsplanen kan det gi klubben et løft For å bringe din klubb – og Rotary i Norge framover er det laget noen hjelpemidler:

9 Strategidokumentet Visjon Mål Virkemidler

10 Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

11 Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: –Engasjement –Entusiasme –Forpliktende holdning

12 Mål pr 1.7.2010 Medlemstall økes til 15.000 medlemmer Kvinneandel minst 20 % God aldersfordeling der kvalitet og aktive medlemmer er viktigere enn alder.

13 Mål mangfold Kjønn Yrke Alder Etnisk bakgrunn Interesser Språk Ulike livssyn

14 Mål ROTARACT/INTERACT Hvert distrikt 3 nye ROTARACT klubber innen 2010. Rekrutteringsgrunnlag er alumni, studenter, RYLA deltakere INTERACT ikke prioritert i perioden

15 Mål ANDRE SATNINGSOMRÅDER RYLA – 1 seminar pr år pr distrikt GSE – en utveksling inn/ut pr distrikt pr år STUDENTER – 60 ut/inn i Norge pr 2010 CAMP/ROUNDTRIP– hvert distrikt annethvert år HANDICAMP– Haraldvangen annethvert år, og Nord-Norge hvert fjerde år hvis økonomi og forhold ligger til rette.

16 MÅL TRF OG PROSJEKTER Mål 100 USD pr capita pr 2010 og kreativitet i fundraising Hver klubb må ha minst ett levende prosjekt gående, lokalt eller internasjonalt. Vurdere samarbeidspartnere også utenfor Rotary TRF – The Rotary Foundation

17 AvtaleGiro til TRF NÅ MED SKATTEFRADRAG Automatisk trekk på NOK 50 pr måned gir en reell kostnad for deg på kr 36 –Enkelt, du signerer på ferdiglaget skjema –Rimelig, samme pris som et ukeblad pr måned –TRF – vårt eget fond som klubben kan bruke til lokale og internasjonale prosjekter

18 Mål PUBLIC IMAGE Hver klubb bør være positivt nevnt minst en gang pr år i lokale media ved eks: –Deltakere i Handicamp –PROSJEKTER –Spesielle foredragsholdere –Utvekslingsstudenter –Besøk fra vennskapsklubb og andre –PHF og saker av almen interesse

19 Andre viktige mål Alle medlemmer bør gjennomgå ”Rotary- Akademiet” Økt deltakelse på internasjonale konferanser og møter. Alle nye medlemmer bør delta på første mulige distriktskonferanse

20 CLPs fokusområder Medlemskap Kommunikasjon The Rotary Foundation Serviceprosjekter Administrasjon

21 Hva bør/skal klubben gjøre? Organisere klubben i tråd med den nye CLP (Club Leadership Plan) Sette av tid til strategiplanen Velge sine egne mål Lage egne planer for å nå målene Ha det moro underveis! – ENJOY ROTARY

22 Min klubb velger Flere medlemmer- student annethvert år – flere uformelle samvær… Barnehjemmet ”vårt” er et enkelt og billig prosjekt Jeg tror kanskje vi satser på det prosjektet i Tanzania… Eller kanskje RYLA, eller…

23 Lykke til På NORFOs hjemmeside kan du følge utviklingen og se hva som skjer.


Laste ned ppt "ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer –Vennskap –Etikk –Utveksling av yrkeserfaring –Arbeide for internasjonal fred og forståelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google