Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentens tanker om det kommende år

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentens tanker om det kommende år"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentens tanker om det kommende år
Møte Stokke Rotary Presidentens tanker om det kommende år v/ President Terje Olav Austerheim

2 Rotary Shares!!! ROTARIANERE DELER vi deler av vår tid
vi deler av våre ressurser vi deler av våre midler vi deler vår omtanke vi deler vår kjærlighet Distriktsguvernør 2290 Laila Lerum 2

3 Wilfrid J. Wilkinson, RI-president 2007-2008
Prioriteringer: Lese- og skriveferdigheter Vann Helse og hunger Rotaryfamilien/ Medlemskapsutvikling Distriktsguvernør 2290 Laila Lerum 3

4 Effektive klubber Vedlikeholder og øker medlemsstokken
Gjennomfører service prosjekter Støtter opp om TRF (The Rotary Foundation) Utvikler ledere til arbeid på distr.nivå Distriktsguvernør 2290 Laila Lerum 4

5 Klubbadministrasjonskomiteen
Skal bidra til en effektiv klubb og bl.a. ha ansvar for program og fremmøteregistrering (fra vedtektene artikkel VIII)

6 Klubbadministrasjonskomiteen
Oppgaver: Fremmøteregistrering Registrering av gjester Møteprogram RYLA Vennskapsklubb 3-min Arkiv

7 Klubbadministrasjonskomiteen
Leder: Hege Wahl Underkomiteer: Møteprogram Vennskapsklubb Tillitsverv 3-min. Arkiv

8 Klubbadministrasjonskomiteen
Hva gjør vi i år? Vurdere muligheten av å arrangere RYLA i Rotaryåret i samarbeid med andre klubber i regionen (fra lederskapsplanen) Trekanttreff i Stokke våren 2008

9 PR/ kommunikasjon Oppgaver: Referat/medlemsbrev Ekstern profilering
Intern komunikasjon Ærespris Intern opplæring Prosjektinformasjon Info om internasjonale prosjekter

10 PR/ kommunikasjon Langsiktige mål (fra lederskapsplan):
• Alle nye medlemmer gjennomgår en standardisert (NORFO-normert) rotaryintroduksjon i forbindelse med opptak (RotaryAkademi) Stokke Rotaryklubb skal være positivt nevnt i lokalavis/lokal-TV minst en gang pr år

11 PR/ kommunikasjon Leder: Kåre Larsen Underkomiteer: Tillitsverv
Referat/ medlemsbrev Tillitsverv IT-koordinator (CICO)

12 PR/ kommunikasjon Hva gjør vi i år? Følge opp internettsidene bedre
Opplæring av nye medlemmer Presseomtale. Først olsok på Sundåsen.

13 Medlemsutvikling Oppgaver: Beholde medlemmer Kameratskapsarbeid
Klassifikasjon Skaffe nye medl. Fadderordning Bistand til medl. Innvandrere Flaggforvalter

14 Medlemsutvikling Langsiktige mål (fra lederskapsplan):
Nettovekst minimum 1 medlem pr. år. Det betyr 60 medlemmer ved utgangen av 2010 En kvinneandel på minst 15 %. Det betyr minst 9 kvinnelige medlemmer ved utgangen av 2010 I rekrutteringssammenheng ha et våkent øye for mangfold i medlemsmassen .

15 Medlemsutvikling Leder: Arne Karlsen Underkomiteer: Tillitsverv:
Kameratskapskomiteen Klassifikasjonskomite Tillitsverv: Seremonimester

16 Medlemsutvikling Hva gjør vi i år?
Komiteen har utarbeidet et forslag til arbeidsnotat bestående av 14 punkter som skal bearbeides videre.

17 The Rotary Foundation-komiteen
Oppgaver: Skaffe midler GSE Yrkesutveksling Hjo Handicamp Ungdomsutveksling Roundtrip RF-kontakt

18 The Rotary Foundation-komiteen
Langsiktige mål (fra lederskapsplan): Annual giving økes til 100 USD per capita i 2010 • Minst et levende prosjekt gående lokalt eller internasjonalt Utvekslingsstudent ut og inn 2008 – 09 Fortsatt støtte opp om Handicamp

19 The Rotary Foundation-komiteen
Leder: Kai Ravnsborg-Gjertsen Underkomiteer: Ungdomsutveksling Tillitsverv: RF- og GSE-kontakt

20 The Rotary Foundation-komiteen
Hva gjør vi i år?

21 Serviceprosjekter Oppgaver: Ungt entreprenørskap Sundåsen
Matching grant? Yrkestjeneste ?????

22 Serviceprosjekter Langsiktige mål (fra lederskapsplan):
• Minst et levende prosjekt gående lokalt eller internasjonalt

23 Leder: Bjørn Erik Eriksen Underkomiteer: (Ingen) Tillitsverv:
Serviceprosjekter Leder: Bjørn Erik Eriksen Underkomiteer: (Ingen) Tillitsverv:

24 Serviceprosjekter Hva gjør vi i år? Utvikle Sundåsen
Bålplasser Rydde Sti fra Bogen Ungt entreprenørskap Informasjonsmøte i klubben Døråpner mot lokale bedrifter Mentoroppgaver for ungdomsskoleelever Internasjonale prosjekter


Laste ned ppt "Presidentens tanker om det kommende år"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google