Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring?
Hypotese; Dette vil skje med klubben vår, hvis vi fortsetter som tidligere?

2 Om 1 år fra nå; 50 4 5 63,812 6 Ant Inn Ut Gj.sn år ant kvinner
, Symptomer; - Vi diskuterer om vi skal rotere ved bordene - Vi prøver å finne nye medlemmer - Vi kan ikke tenke oss å diskutere sammenslåing med de 2 andre klubbene i distriktet - alle er enige om at NaKuHel er vårt prosjekt, lokalt og internasjonalt - vurderer å flytte møtetidspunkt tilbake til 18.30

3 Om 5 år fra nå; 45 3 4 65 5 Ant Inn Ut Gj.sn år ant kvinner Symptomer;
Symptomer; - Vi diskuterer fortsatt om vi skal rotere ved bordene - 3.runde med gamle ego-foredrag - Noen mener vi bør diskutere sammenslåing - Noen synes at vi bør ha et prosjekt i tillegg til NaKuhel - Yrkeskomiteen foreslår å endre møtetidspunkt til kl 19.00

4 Om 10 år fra nå; 30 4 5 67 2 Ant Inn Ut Gj.sn år ant kvinner
Symptomer; - Vi diskuterer fortsatt om vi skal rotere ved bordene - Vi prøver å finne hverandre på møtene - Krav om bedre teleslynge, fordi ingen hører noe - 4. runde med gamle ego-foredrag - alle er enige om at NaKuHel er et flott prosjekt - noen har foreslått å endre møtetidspunkt til 18.30 - enige om at sammenslåing av klubbene ikke er en god idè

5 Er det dette vi vil ?

6 Startet en prosess hvor målet er:
- forankring hos medlemmene - alle engasjert og med eierforhold til prosessen

7 Hvor står vi nå: Underveis! Gode tilbakemeldinger, både fra de som ønsker en forandring og fra de som vil ha det som det er. Det skal være både interessant og gøy å være medlem av Skaugum RK.

8 REVOLUSJON ???

9 Eller bare tenke nytt

10

11 og se litt annerledes ut?

12

13 ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer Vennskap
Etikk Utveksling av yrkeserfaring Arbeide for internasjonal fred og forståelse

14 Rotary i Norge Rotary i Norge mot 2010 mot 2010
Medlemstallet er redusert,- mistet 20 medl i distr dette året Alderen er stigende Yrkesspredning varierende Relativt ensartet medlemsgruppe (mangefold er bra!) Rotary er ukjent utenfor organisasjonen

15 Rotary i Norge Rotary i Norge mot 2010 Rotary i Norge mot 2010
Hvis utviklingen fortsetter som de siste tre år vil gjennomsnittsalder i 2010 bli:

16 HVORDAN LIGGER SKAUGUM ROTARY AN: 49 medlemmer 6 kvinner og 43 menn
Burde vært 9,8 kvinner for målsetting 20% Alderssammensetning: 63,8125 (uten lærum) Klassifikasjonen? 20 pensjonister- ymse

17 Famler vi rundt i blinde:

18 Nei Vi er en internasjonal organisasjon rotarianere i verden I over 200 land, 532 rotarydistrikter klubber 7.105 rotaractklubber/ RA medl 11255 interactklubber

19 Medlemstallet øke mot 55 medlemmer Flere kvinner i klubben
MÅL: Medlemstallet øke mot 55 medlemmer Flere kvinner i klubben God aldersfordeling der kvalitet og aktive medlemmer er viktigere enn alder. i dag mht alder 6 stk fra 40 – 49 år 8 stk mellom 50-59 12 stk mellom 60 – 69 23 stk over 70 år

20 Rekruttering? Alle i klubben har et ansvar her. Komme med forslag til medlems og klassifikasjonskomiteen. Vi trenger mangfold mht yrke, alder, kjønn, bakgrunn Det vi gjør må være synlig – treffe personers verdibaser (sitat: anette sett gjessing)

21 aktiviteter i klubben? Nakuhel, BRA ekstra utfordr SMIA Semiaden, BRA
Coaching, bra tanke bør fortsette Rotaract under etablering, FANTASTISK Hjemmesider og IT under utvikling, JA Nyhetsbrevkomiteen,- flittig BRA Markedsføring,- bra Internasjonalt arbeid?? Ikke så aktivt Gode møter – et sosialt liv

22 Program: mål: spennende og interessante program/ dagsaktuelle temaer,- andre temaer,- Debatter…egoforedrag, 3 minutter nyttig å spørre av og til: hvem,hva, hvor MAO vi fortsetter i samme stil som 2007/2008 temaer? Verdenspresidenten, herunder å være barn og ung i asker, miljøspm, internasjonalisering, mer ?

23 VERDENS PRESIDENTENS VISJON: Dong kum lee: Make dreams real
Barn dør hver dag, ,- under 5 år uten grunn. Gi dem en trygg og lykkelig barndom, alle verdens barn er våre barn, sier presidenten,- Håp/rent vann/ rent miljø/god helse/skole/omsorg

24 Distriktsguvernør Lars Eide sier:
Verdenspresidentens visjon omgjøres i vår verden til: Kamp mot pedofili, prostitusjon, narkotika, voldsproblematikk, dageravning/ natteravning/ ikke mobb kameraten min/ kan vi gjøre noe for gruppen av nyfattige/ våre nye landsmenn? Mye arbeid gjenstår også i vår del av verden.

25 Skolering: ja opptatt av å skolere medlemmene, vi må bli gode rotarianere og gode ledere, for å skape en god klubb. Rotaryånd komiteen er også sentral her! Distriktskonferanse oktober, holmenkollen park hotel rica Rotary international convention juni 2009 – birmingham, 100 th RI conv.

26 Samarbeid med andre klubber: semiaden – andre prosjekter? Møter:
Sommermøtene 30 06 asker/ nesbru/ skaug/ Røyken/ Raukvin Intercity (stor)møte 01 09/ guvernørbesøk 22 09 felles møte om NaKuHeL?? Kristin! Høsten: Edrun Olaisen TRF Mars: intercity (stor) møte Våren: felles møte med askerklubbene? (tema: Hva skjer i asker/ kommunalt eller?)

27 Internasjonalt arbeid:
RYLA: målsetting en kandidat Roundtrip? Tenke på å sende kandidat Georgia stipend? Tenke på å informere om sommer camps mv? eks videregående skoler GSE??? Kan ialle fall tenke på informasjonsvirksomhet i denne sammenheng!

28 Innspill fra sentralt hold – felles for norden:
31 august – vi går for polio + Samarbeidsprosjekt i vårt distrikt Kvitt polio innen 2010 Bill gates 100 mill dollar/hvis rotary matcher Felles markedsføring /polio?+ filmen mm Stand/ fortelle om SEMIADEN/ klubbenes prosjekter hva vi står for mv

29 Den nye lederskapsplanen,-
ja vi skal se på den. …………. Men mye er allerede gjort i vårt klubb! Litt teori:

30 Lederskapsplanen – noe som svever i det blå??

31 TESE: Effektive klubber kan:
1. Beholder og øker medlemstallet 2. Gjennomfører fremgangsrike serviceprosjekter 3. Støtter TRF 4. utdanner ledere som kan tjenestegjøre overfor klubbnivå

32 Når det gjelder lederskapsplanen mener jeg mye allerede er gjort av foregående presidenter:
MEN vi bør tenke på: Lage mer langsiktige planer for klubben og komitèarbeidet/ et mål kan være nettopp det å lage en langsiktig plan Sørge for kontinuitet i komiteene dvs kan sitte i samme komite over flere år/ kan ha samme leder i flere år/ leder skal ha sittet i komiteen tidligere. Nye komiteer er på plass - / er mulig å bytte innbyrdes dersom ikke ønsker å være den komiteen dere er plassert Sørge for at klubben blir registrert i brønnøysund sjekke vedtektene opp mot komitèstrukturen,- NY KONTOPLAN?? asbjørn

33 / TRF – egen komite i skaugum rotary klubb i år
Planlegger fellesmøte med asker og nesbru/med edrund nikolaisen for å informere om TRF

34 HJELP Har vi tid til dette da?? Hva er viktigst??

35 Påstand: Skaugum rotary klubb sover ikke men er en livskraftig og vital klubb med evne til å fornye seg, være aktiv men ikke for aktiv ! og evner å realisere sine egne og andres drømmer: SRK make dreams real!!! Jeg gleder meg til mitt rotary år! : ))

36


Laste ned ppt "Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google