Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling Presidentsamling D2290 9. og 10. januar 2009 D 2290.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling Presidentsamling D2290 9. og 10. januar 2009 D 2290."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling Presidentsamling D2290 9. og 10. januar 2009 D 2290

2 IPDG Laila Lerum2 Medlemsutvikling D 2290

3 IPDG Laila Lerum3 Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

4 IPDG Laila Lerum4 ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer – Vennskap – Etikk – Utveksling av yrkeserfaring – Arbeide for internasjonal fred og forståelse

5 IPDG Laila Lerum5 Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: – Engasjement – Entusiasme – Forpliktende holdning

6 IPDG Laila Lerum6 Refleksjonsoppgave; Du i Rotary 1.Hvordan ble du rekruttert inn i Rotary? 2.Hva var det som gjorde at du sa ja? 3.Hvorfor er du fremdeles medlem av Rotary? Først individuell refleksjon, deretter samtale med sidemann og høring i gruppa

7 IPDG Laila Lerum7 STATUS Medlemsutvikling 2008-2009; Norge; fra 12 968 til 12 823 = - 145 D 2290 ( se vedlegg); 43 nye medlemmer, 84 har sluttet= - 41( 1981 totalt i D 2290) MÅL Rotary Norge; 15 000 medlemmer i 2010 MÅL i 3-årig strategiplan D 2290: 2080 medlemmer pr 30.juni 2009 2120 medlemmer pr 30.juni 2010 2160 medlemmer pr 30.juni 2011

8 IPDG Laila Lerum8 UTFORDRING; Hvis Rotary kan betraktes som en vare. Ville konklusjonen være at produktet er i slutten av sin livsfase og må enten tillates å dø, eller ”re- engineeres” / nyskapes! Hvordan skaper vi kultur for engasjement, humør og trivsel i vår Rotaryklubb slik at medlemmer blir værende og nye ønsker medlemskap????

9 IPDG Laila Lerum9 MEDLEMSUTVIKLING STATUS FOR DEN ENKELTE KLUBB I DAG? Se kompendiet med oppgave D 2290

10 IPDG Laila Lerum10 Medlemsutvikling i klubben Aktivitet - øke og spre medlemmenes kompetanse! - se og høre på de nye medlemmene straks! - hente inn ny kunnskap via forelesere - lokalt og internasjonalt fokus - aktivisere i prosjekter Organisering - møtene / nb! Innhold og metode! Opplæring - av reflektanter og nye medlemmer - undervegs som en intergrert del av programmet

11 IPDG Laila Lerum11 Etasjene i et velfungerende gruppehus/ en veldreven Rotaryklubb Felles plattform System: Planer, rutiner, arbeidsmåter Relasjoner Kreativitet Klubbmiljø/ Kameratskap Administrasjon/ Program Medlemskapsutvikling, Klubbutvikling og prosjekter Visjon, verdier, Rotarys formål 4-spm prøven mm

12 IPDG Laila Lerum12 Medlemsutvikling Strategi for nye medlemmer: Bruk prosedyren som for nye klubber Sjekk nærområdet for aktuelle kandidater Send ut brev vedlagt brosjyren ” Her er ROTARY International Hvor er du?” Kall inn til informasjonsmøte Hva er Rotary – PowerPoint presentasjon Ag éne må være tilstede. D 2290

13 IPDG Laila Lerum13 Medlemsutvikling Fra ord til handling! Plan for å beholde og rekruttere nye medlemmer Oversikter over medlemmer, klassifikasjon, fadder Fadderoppgaver Rotaryskolen Aksjonsplan for våren 2009

14 IPDG Laila Lerum14 7. Januar 2008 Dr Pachauri / Laila og Edrund

15 IPDG Laila Lerum15 The heat is on! The best way to predict the furure, s to invent it! Alan Key + Dagens FRØ er morgendagens HØST!

16 IPDG Laila Lerum16 Våre framtidige rotarianere; Ambassadörsstipendiater GSE Fredsstipendiater

17 IPDG Laila Lerum17 GRUPPEOPPGAVE kl 9-10; Gå gjennom kompendiet som består av; Oppgave Status i følge Medlemsnett Mål for Medlemstall D 2290 i Distriktets 3-årsplan Rekrutteringsplan for klubben Kommunikasjonsplan for medlemsutvikling i D 2290 Belønning; Sponsorpins til den presidenten i AG-området som har best netto medlemsøkning pr dato

18 IPDG Laila Lerum18 Work shop; Medlemsutvikling Felles kurs for 2009/2010 og 2010/2011 22.April Hotel Vic NORD/ØST 6.Mai Arkivet i Kristiansand SØR/ VEST Forarbeid; MEDLEMSUNDERSØKELSE? ( Tema) Se eksempel fra Færder

19 IPDG Laila Lerum19 Medlemsutvikling - Kontakt; Guvernør AG Laila.lerum@t-fk.no tlf 91 30 87 87 BROSJYRER; Laila.lerum@t-fk.no Se side 54 i Matrikkelen

20 IPDG Laila Lerum20 Si JA til Rotary


Laste ned ppt "IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling Presidentsamling D2290 9. og 10. januar 2009 D 2290."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google