Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om Askøy Rotary Klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om Askøy Rotary Klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om Askøy Rotary Klubb

2 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik2 Askøy Rotary Klubb

3 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik3 ASKØY ROTARY KLUBB  Charterdato 27.12.79 – 26 menn  Charterklubb Bergen Rotary Klubb  Første kvinnelige medlem i 1996  38 medlemmer (5 kvinner og 33 menn)  Torsdag kl 19.15 - 20.15  Aktivitetshuset ”Shoddyen” i Strusshamn

4 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik4 ASKØY ROTARY KLUBB KLUBBLOKALENE  Hjemme i Ingvald Nielsens peisestue, Florvåg  Strutsen (Hjorten selskapslokale), Strusshamn  Trompeten, Kleppestø  Knausen, Florvåg  Aktivitetshuset ”Shoddyen”, Strusshamn (fra januar 2006)

5 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik5 Aktivitetshuset ”Shoddyen” Pakkhussalen (1.etg) Møllestuen (3.etg) Havna i Strusshamn

6 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik6 ASKØY ROTARY KLUBB AKTIVITETER:  Støtte til etterlatte etter brann i Florvåg -83  Opprettelse av parkområde ved Vatnavatnet  Anskaffelse av to hjertestarter til ambulansene på Askøy  Kommuneboken HVEM, HVA, HVOR i 1994 og 1996  Yrkesmessen – første gang i 1998  Sammen med Askøy Fenring ga støtte til Norsk Folkehjelps anskaffelse av buss  Bidrag til årlig Røde Kors sommerleir for vanskeligstilte barn  Innstiftet lokal pris for frivillig innsats ”Frivillighetsprisen” – senere omdøpt til ”Årets ildsjel”  Økonomisk støtte til enkeltpersoner, lag og organisasjoner

7 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik7 Medlems- utviklig og rekruttering MU Opplæring og kommunika- sjon OK Service- programmer SP The Rotary Foundation TRF Askøy Rotary Klubb MEDLEMMENE Distrikts- Programmer DP Klubb- programmer

8 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik8  Å lære våre medmennesker å kjenne.  Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.  Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.  Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Formål

9 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik9 Askøy RKs komitéstruktur Styret Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon The Rotary Foundation (TRF) Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer Programkomite Arbeidsutv.

10 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik10 Styret Askøy Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse. Liv Helen Axdal president

11 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik11 Hovedmål  Askøy Rotaryklubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil.  Askøy Rotaryklubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”)  Askøy Rotaryklubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse.

12 07.07.2014"Rotaryskolen i D2250"12 Tjenesteområdene ”De fem avenyer” Klubbtjeneste Ny generasjon Internasjonal tjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande- grensene mellom mennesker fra alle yrker. Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdoms-utveksling, Rotaract m.m. Å lære våre medmennesker å kjenne

13 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik13 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Styret Opplæring Kommunikasjon komité Opplæring Kommunikasjon komité Medlemskaps komité Serviceprosjekt komité The Rotary Foundation komité STYRET (matriseorganisring)… Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter

14 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik14 StyretOppl.komitéMedlkomitéServicekomitéRFkomité Klubb-tjeneste  Registrering  Fremmøte  Program  3-års plan  Referater  Internt ”blad”  Kvartalsbrev  Rotary Norden  3-års plan  Medlemsutvikling  Beholde medl  3-års plan  Kam.skaps arbeid  Møteforberedelse  3-års plan  Skaffe midler  Annual giving  3-års plan Yrkes-tjeneste  Plassering av gjester  RYLA  Rotaryskolen  Intercity arbeid  Klassifikasjon  Fadderoppgaver  Nye medlemmer  Yrkesveiledning  Funks.h i arb.livet  Innvandrere  Mentorprogram  GSE Samfunn-tjeneste  Info int/eks om prosjektene  Innvandrere integrasjon  Eldre medl. transport  Hum.prosjekter lokale nasjonale  Handycamp Inter- nasjonal tjeneste  Vennskaps- klubber  Info int/eks om prosjektene  Medlemmer fra internasjonale miljøet  Hum.prosjekter Internasjonale  GSE  Ungdomsutv  Roundtripp Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag (Eksempel på oppsett)

15 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik15 Verdt å legge merke til: Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre


Laste ned ppt "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om Askøy Rotary Klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google