Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen etiske perspektiver Pensumboka: Lingås, 1999

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen etiske perspektiver Pensumboka: Lingås, 1999"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen etiske perspektiver Pensumboka: Lingås, 1999
Grunnkategorier

2 Etikk og moral Etikk er moralens teori

3 Typer Metaetikk Deskriptiv etikk Normativ etikk Pliktetikk
å arbeide med etikk i et fugleperspektiv. Begreper og tenkemåter analyseres. Deskriptiv etikk ser nøytralt på andres normer og verdier Normativ etikk Tar stilling til verdiene og normene Pliktetikk hvis alle følger pliktene vil ingen skade hverandre: eks. ”Den gylne regel”. Sinnelagsetikk God vilje. Handlingen motiveres ut fra hva du har i ditt sinn. Kan være pliktorientert eller verdiorientert. Formålsetikk Målet rettferdiggjør handlingen

4 Typer (forts) 7. Konsekvensetikk 8. Diskursetikk 9. Fellesskapsetikk
En handling er riktig dersom den fører til gode resultater/har gode følger 8. Diskursetikk dialog uten tvang. Løfter etikken ut av den enkeltes samvittighet og over på en fornufting fellesskapsarena. 9. Fellesskapsetikk betyr å finne fram til felles normer og verdier på tvers av sosiale og kulturelle skiller og livssynsskiller 10. Yrkesetikk Fagpersonenes gjennomtenkte handlinger og holdninger i yrkesutøvelsen, grunnet på fagets verdier. Profesjonsetikk Forvaltningsetikk

5 Meg selv Verdi er materielle eller immaterielle gjenstander eller tilstander som for en gitt person eller gruppe eller for allmennheten er umistelig eller meget viktig å fremme eller oppnå Hva jeg mener om forskjellige ting ut fra en vurdering i forhold til mine verdier Verdier Holdninger Atferd Hvordan jeg eventuelt handler. Kan gå på tvers av mine verdier og holdninger.

6 Hvordan finne hva som er best?
Kan vi slutte fra ER (hvordan noe er nå) til BØR /hvordan noe burde være)?

7 Normkildene Ytre autoritet Samvittigheten/indre autoritet
Gjensidighet/den gylne regel. Kontrakt

8 Kontrakt Demokrati Sedvane Dialog

9 Type verdier i bhg. (s140 – 141) Om oppdragelse Om aktivitet Om nytte
Om innlevelse Om ansvar Demokrati Åndsfrihet Likhet Respekt Ikke diskriminering Mangfold Beskyttelse

10 Etiske konflikter/dilemma
Hvordan hente ut vitenskapelig informasjon om barna?


Laste ned ppt "Noen etiske perspektiver Pensumboka: Lingås, 1999"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google