Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Debattmøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Debattmøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Debattmøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
DigUiB Digitale hjelpemidler og støttesystemer for utdanning ved Universitetet i Bergen Debattmøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 6. april 2011

2 DigUiB

3 DigUiB - Bakgrunn Prosjektet startet opp etter initiativ fra studentrepresentantene i Utdanningsutvalget. Ser på bruk av digitale hjelpemiddel og støttesystem for utdanning ved UiB. DigUiB koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgningen av tre delprosjekter med egne prosjektgrupper/ansvarlige. Digitalisering av pensum Digitalisering av undervisning Digitalisering av eksamen

4 Digitalt pensum Ser på hvordan digital pensumlitteratur kan gjøres tilgjengelig gjennom Mi side, og hvordan studentene forholder seg til denne. Lettere tilgang for studentene og øke bevisstheten om UiBs digitale litteratur Tilrettelegge for at en større del av pensumlitteraturen ved UiB er tilgjengelig på en slik måte at alle kan bruke denne uten spesielle tilpasninger (universell utforming) Kartlegge problemstillinger som økonomi, rettigheter og arbeidsorganisering Rutiner for tilgjengeliggjøring

5 Digital undervisning Opptak Noen pilotprosjekter høsten 2010
Konvertering av allerede eksisterende materiale Opptak i forelesningssituasjon Opptak uten studenter i salen Tekniske og praktiske problemstillinger Støtte, programmer, utstyr, opphavsrett, mm. Tilgjengeliggjøring og lagring Ser nærmere på lagring i et multimediaarkiv og tilgjengeliggjøring fra emnene på Mi side

6 Digital undervisning

7 Digital eksamen Utrede og vurdere utfordringene knyttet til bruk av PC på eksamen med tanke på å gjennomføre et pilotprosjekt Eksamenstyper Skoleeksamen med begrensning i tillatte hjelpemidler Fokus på rene tekstoppgaver og eksamener der studentene skal vise at de kan programmere Avgrenser foreløpig mot eksamensformer som inkorporerer ulike typer e-læringsfunksjonalitet) UiB driftede klienter Digital innlevering på Mi side Mulige piloter Andre digitaliseringsmuligheter


Laste ned ppt "Debattmøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google