Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRØA møte Oslo 10.-11. november 2008 Mona Majgaard / Theo Schewe Kandidatundersøkelser 10.11.2008 1 NRØA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRØA møte Oslo 10.-11. november 2008 Mona Majgaard / Theo Schewe Kandidatundersøkelser 10.11.2008 1 NRØA."— Utskrift av presentasjonen:

1 NRØA møte Oslo 10.-11. november 2008 Mona Majgaard / Theo Schewe Kandidatundersøkelser 10.11.2008 1 NRØA

2 Mandat 10.11.2008 NRØA 2  Arbeidsplan for NRØA 2007-2011, pkt 20:  ”NRØA skal kartlegge hvilke jobbtyper og lønnsnivå kandidatene oppnår etter endt økonomisk-administrativ utdanning, inkl. doktorgradsutdanning.”  Spørreskjema utsendt  19 medlemmer svarte  Handelshøyskolen i Bodø, Handelshøyskolen BI  Høgskolene i Finnmark, Harstad, Lillehammer, Molde, Narvik, Oslo, Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund, Sør-Trøndelag, Telemark, Østfold, Ålesund  Norges Handelshøyskole, NTNU (Inst. for samfunnsøkonomi), UMB, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø ( Norges fiskerihøgskole)

3 Viktige resultater 10.11.2008 NRØA 3  Årlige kandidatundersøkelser:  Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Sør-Trøndelag  Karrieresenteret i Bergen (NHH, HiB, UiB) gjennomført kandidatundersøkelse 2003, 2005, 2007  Kandidadatundersøkelser av og til:  Handelshøyskolen i Bodø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Telemark, UMB, NTNU.  Aldri kandidatundersøkelser:  Øvrige 11 respondenter  Kun BA-nivå: 2. BA- og MA-nivå: 2. Kun MA-nivå: 4.

4 Hvem gjennomfører undersøkelsen? 10.11.2008 NRØA 4  Egne ansatte ved avdeling/fakultetet  Bodø, Sør-Trøndelag, Telemark  Fellesadministrasjon/studieadministrasjon  NHH, Finnmark, UMB  Egne studenter/alumni  NTNU  Andre  Handelshøyskolen BI (BIs sentrale markedsavdeling i samarbeid med BIs karriereservice)

5 Årsaker hvorfor man ikke gjennomførte kandidatundersøkelser hittil 10.11.2008 NRØA 5  Dette har ikke vært en aktuell problemstilling hittil  36 %  Mangel på administrative ressurser for å gjennomføre undersøkelsen  55%  Andre årsaker  Ikke fått tilstrekkelig svarprosent, vanskelig å få tak i kandidatene etter at de har sluttet.

6 Vanligste spørsmål i undersøkelsen 10.11.2008 NRØA 6  Status etter eksamen / gitt tidspunkt:  Videre utdanning, jobb, arbeidsledig  Type stilling, bransje  Arbeidssted  Lønn  Hvordan samsvarer utdanning med stilling? Evaluering av stillingen.  Jobbsøkingsprosess. Vanskelig å få jobb?

7 Resultater tilgjengelig? 10.11.2008 NRØA 7  Fire svarte at resultatene fra undersøkelsene er tilgjengelig i rapportform  NHH, NTNU, HiTelemark, UMB.

8 Andre undersøkelser 10.11.2008 NRØA 8  Siviløkonomene  Utarbeider årlige lønnsstatistikker for medlemmene.  Omfattende database  NRØA kan evt. få tilgang til deler av datamaterialet etter nærmere avtale.

9 NHH: årlige kandidatundersøkelser 10.11.2008 NRØA 9  Gjennomføres av studieadministrasjonen.  Respondenter: siviløkonomer (ferdige masterkandidater) ½ år etter uteksaminering  2007: 191 kandidater ble spurt, svarprosent 64 %.  Utførlig spørreskjema  Rapport foreligger  Hovedkonklusjon 2007  Arbeidsmarkedet for nyutdannede siviløkonomer er svært godt.  Lønnsutviklingen var svært positiv

10 Karrieresenteret Bergen 10.11.2008 NRØA 10  Kandidatundersøkelser i samarbeid med UiB, HiB og NHH 2003, 2005, 2007  2007: spørreskjema til 2824 uteksaminerte i 2005, 1 ½ til 2 år etter eksamen. 1166 svarte (41%).  Svært omfattende spørreundersøkelse  Arbeidsmarkedet i 2007 meget godt for alle grupper.  Se utvalgte resultatdiagrammer.

11 NIFU STEP 10.11.2008 NRØA 11  ”Høyere udanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa” (Rapport 6-2008)  Stort EU-prosjekt: 13 land, 5-6 år etter eksamen, 2004-2007  Spørreskjemaundersøkelse  I Norge 2201 respondenter, 5 % økon.-adm. Fag, 17 % samfunnsvidenskap for øvrig (inkl. siviløkonomer)  Mange int. resultater om vurdering av  Undervisnings- og læringsformer, studieinnsats, vurdering av utdanningens nytte, etter- og videreutdanning, oppfattet kompetanse, arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier, jobbtilfredshet.  For mye aggregert, lite representativt for øk.-adm. utdanninger.

12 NIFU STEP 10.11.2008 NRØA 12  Årlige kandidatundersøkelser, ½ år etter eksamen  Universitets- og høgskolekandidater.  Hovedsakelig kandidater med høyere grad, siviløkonomer fra universitetene og utvalgte profesjonsgrupper fra høgskolesektoren  Om kandidatenes tilpasning på arbeidsmarkedet.  Kartlegge omfang av sysselsetting, arbeidsledighet og annen misstilpasning på arbeidsmarkedet, hvor kandidatene arbeider, hva slags yrke de har, hva de tjener, med mer.  Spesialundersøkelser  Fra tid til annen  Om enkelte grupper,  Om spesielle problemstillinger

13 ”Fra studier til jobb i Bergensregionen”  Noen utvalgte resultater fra den store kandidatundersøkelsen 2007 utført av Karrieresenteret i Bergen i samarbeid med UiB, HiB og NHH 10.11.2008 NRØA 13

14 10.11.2008 NRØA 14

15 10.11.2008 NRØA 15

16 10.11.2008 NRØA 16

17 10.11.2008 NRØA 17

18 10.11.2008 NRØA 18

19 10.11.2008 NRØA 19


Laste ned ppt "NRØA møte Oslo 10.-11. november 2008 Mona Majgaard / Theo Schewe Kandidatundersøkelser 10.11.2008 1 NRØA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google