Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemforvaltning Faglærere: Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemforvaltning Faglærere: Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemforvaltning Faglærere: Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand
Introduksjon Systemforvaltning Faglærere: Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand

2 Dagens agenda Formål og mål for faget Leksjoner Samlinger
Pensum og øvingsopplegg Medieoppslag Introduksjonsoppgave

3 Formål og mål for faget Innleveringer: Læremål: Innhold: Litteratur:
6 av 12 obligatoriske øvinger, 3 av 5 obligatoriske samlinger og caseoppgave. Forutsetninger: Gode generelle datakunnskaper. Evaluering: Skriftlig eksamen, 3 timer. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Læremål: Etter fullføring av dette emnet skal studenten kunne definere relevante drift- og forvaltningsoppgaver innen en bedrifts IT-systemer og kunne planlegge og utføre slikt arbeid. Innhold: Trusselbilde, rammer for sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsstandarder, risikoanalyse, ulike sikringstiltak, beredskapsplaner, rutiner for drift og vedlikehold, innkjøpsprosedyrer, brukerstøtte. Litteratur: Håndbok i datasikkerhet av Daler med flere. ISBN

4 12 leksjoner Leksjon 01: Innledning - rammer
Leksjon 02: Standarder (ITIL-standarden) Leksjon 03: Trusselbildet Leksjon 04: Risikoanalyse Leksjon 05: Fysiske sikringstiltak og driftsmiljø Leksjon 06: Sikring mot eksterne trusler Leksjon 07: Drift og vedlikeholdsrutiner Leksjon 08: Rutiner for innkjøp Leksjon 09: PC'er og trådløs kommunikasjon Leksjon 10: Beredskapsplaner Leksjon 11: Servicesenter og brukerstøtte Leksjon 12: Opplæring - kursutvikling

5 5 samlinger og caseoppgave
Leksjon         dato: 6. september    tid: 08: :00 Forelesning – de tre første leksjonene: Leksjoner bør være lest på forhånd. Løs gjerne øvingene også. Dagsaktuelle hendelser fra media. Egne øvingsoppgaver for samling 1 som løses gruppevis og leveres på It’s learning. Bidrar til ytterligere fordypning i lærestoffet i tillegg til de ordinære øvingene til hver leksjon. Alle får tilgang til de ulike løsningene. Samling 2 Leksjon         dato: 20. september  tid: 08: :00 Samling 3 Leksjon         dato: 4. oktober        tid: 08: :00 Samling 4 Leksjon     dato: 18. oktober       tid: 08: :00 Caseoppgave Utlevering          dato: 25. oktober       tid: 08:30 - 12:00 Innlevering         dato: 15. november    tid: innen 12:00 Samling 5 Oppsummering     dato: 22. november    tid: 08: :00

6 Pensum og øvingsopplegg
Pensum er boken: Håndbok i datasikkerhet av Daler med flere. ISBN I dette kurset skal vi bruke læreboken Håndbok i datasikkerhet - informasjonsteknologi og risikostyring, 2.utg.  skrevet av Daler Gulbrandsen med flere, utgitt på Tapir Akademisk forlag. Foreløpig pensumliste i dette faget er: Kapittel 1, 2, , 4.4.1, , 4.4.9, , , 5, 7, 8, 9, 10.5, , 12, , 13.5, 14, 15. Videre er 12 leksjoner, øvinger og presentasjoner også pensum. Leksjoner: 12 leksjoner blir distribuert via It’s Learning. Øvingsopplegget: 12 øvinger hvorav 6 er obligatorisk. Caseoppgave.

7 Medieoppslag på It’s Learning

8 Introduksjonsoppgave
For at dere skal bli enda bedre kjent med de ulike emneområdene og relevansen av disse i faget Systemforvaltning, skal dere nå arbeide mer med disse problemstillingene. Vurder dagens innhold i kurset ut ifra deres eget erfaringsgrunnlag og den gjennomgangen vi nettopp har tatt. Sett gjerne opp et tankekart på baksiden av arket. Er det noen av dagens temaer dere mener ikke er relevant og som burde vært tatt bort / tonet ned (begrunn svaret)? Har dere forslag til andre temaer som dere mener burde vært med i dette kurset (begrunn svaret)?


Laste ned ppt "Systemforvaltning Faglærere: Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google