Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Student i ”moden” alder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Student i ”moden” alder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Student i ”moden” alder

2 Master i rettsvitenskap
5-årig studium – Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, evt. Folkeuniversitet 5 avdelinger – hver på 1 år 60 studiepoeng på hver avdeling Undervisningen gratis Studieavgift kr 420,- pr semester Master i rettsvitenskap – tidligere het det juridikum – som ga tittelen stud.jur.

3 1. avdeling Startet høsten 1999 Folkeuniversitetet i Bodø
Undervisning 3 timer 2 kvelder pr uke Fag: familierett, kontraktsrett, statsrett, forvaltningsrett, juridisk metode Eksamen skriftlig over 2 dager – høst 2000 Kostnad: ca pr semester – dekket av arbeidsgiver Permisjon: 1 dag med lønn i 2 semester + 1 dag uten lønn i 2 mnd før eksamen

4 2. avdeling Søkte om opptak som student vår 2001 – UiT
Start høst 2001 – eksamen høst 2002 Fag: familie-, arve-, erstatnings-, kjøpsrett, Eu/EØS rett og juridisk metode Permisjon: Permisjon 50% stilling uten lønn i ½ år

5 3. avdeling Fag: obligasjons-, pante-, tingsrett, gjeldsforfølgningsrett, juridisk metode Eksamen: - semesteroppgave høst 2004 - hjemmeeksamen m/muntlig prøve vår skoleeksamen høst 2005 Permisjon i 50% stilling i 4,5 mnd med 75% lønn

6 4. Avdeling Praksisperiode : 4 uker v/rapport
Fag: Strafferett, rettergang, samerett, statsrett, menneskerettigheter, juridisk metode Eksamen: - Hjemmeeksamen vår 2007 m/muntlig prøve - 2 dagers skoleeksamen vår 2007 Permisjon: 50 % stilling i 2 mnd med 75 % lønn

7 5. avdeling 1. valgfag: forvaltningsrett
Masteroppgave – 30 sp. – 1 semester Innlevering 14. januar 2008 – 3 uker godkjent utsettelse Permisjon: Ikke permisjon, ferie/opparbeidet avspassering i 2 måneder

8 Det er mulig ! Lyst og interesse for faget
Få gehør /støtte hos arbeidsgiver Støtte og forståelse hos familie og venner Støtte hos arbeidsgiver: 2 av 3 kommuner har i dag ikke ansatt en jurist. I store deler av kommunal forvaltning er det ikke juridisk kompetanse tilgjengelig overhodet verken hos saksbehandlere, politikere eller innbyggere. Fersk undersøkelse gjort av NJ sier at 62% av landets rådmenn mener at rettsikkerheten for innbyggerne ville økt hvis en fikk ansatt flere jurister. Osv.


Laste ned ppt "Student i ”moden” alder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google