Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet Presentasjon 4. februar 2010 for den ”Nasjonale arbeidsgruppen for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet Presentasjon 4. februar 2010 for den ”Nasjonale arbeidsgruppen for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet Presentasjon 4. februar 2010 for den ”Nasjonale arbeidsgruppen for studentflyt og frafall i høyere utdanning”.

2 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Disponering av tid Hva har vi gjort? Hva gjør vi framover? Geografisk og faglig mobilitet

3 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Studieforløps- og frafallsanalysens formål Identifisere de viktigste årsakene til frafall Studiemobilitet Dybdeundersøkelse Bidra til å presisere frafallsbegrepet Vurdere tiltak som kan hindre uønsket frafall Identifisere studenter i ”frafallssonen”

4 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Undersøkelsens utvalg og problemstilling? Utvalget Studenter som ble tatt opp på 8 studieprogrammer høsten 2006 (1250 studenter) Fire programmer på Det humanistiske fakultet og fire på Det samfunnsvitenskapelige fakultet Problemstilling Effekten av studentenes sosiale integrering i studiemiljøet (sosiale nettverk) betyr mer for å fullføre en bachelorgrad enn egenskaper knyttet til studentene ved opptakstidspunktet og andre undervisningsrelaterte faktorer.

5 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Definisjon av frafall Differansen mellom opptatte studenter første semester på et studieprogram og de av disse som oppnådde en bachelorgrad på det samme studieprogrammet tre år etter opptaket

6 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Variabler Uavhengige variabler Studentenes poeng ved opptak fra vgs Alder ved opptak Studieerfaring før opptak høsten 2006 Studentmobilitet Form og innhold på studieinformasjon Samsvar mellom realitet og forventning til studiet Studentenes tilfredshet med studiet Studentenes sosiale og faglige nettverk Studieprogrammenes størrelse Antall studenter pr. lærer Studiepoengsutvikling Karakterutvikling Antall ikke beståtte eksamener Avhengig variabel Studieløp

7 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Geografisk mobilitet 50% UiO 30% høgskoler 20% andre universiteter UiO 30% høgskoler 20% andre universiteter Tidligere lærested Lærested etter sluttet på programmet 50% UiO N=627N=210

8 Faglig mobilitet for de som slutter på studieprogrammet. Prosent HF SV

9 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Hovedresultater ”frafall eller mobilitet” 35 % av studentene har sluttet på det programmet de ble tatt opp til ved UiO høsten 2006 –10 % bytter til annet program ved UiO (intern programmobilitet) –10 % bytter til program ved annet lærested (ekstern programmobilitet) –15 % har ikke lenger studentstatus (frafall) 75 % av de studentene som ble opptatt høsten 2006 studerer fortsatt ved UiO eller de har avlagt bachelorgraden

10 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Studiested før høsten 2006. Prosent Noen har studert flere steder. N=315

11 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Valg av lærested etter at en sluttet på programmet. Prosent. N=122

12 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Hovedresultater ”studieplaner” 60 % av studentene hadde studieerfaring før høsten 2006 og av disse hadde 30 % allerede fullført en grad 73 % hadde planer om å fullføre studieprogrammet de begynte på høsten 2006 27 % oppga at de kun hadde til hensikt å ta deler av et studium 63 % av studentene oppgir at de har hatt liten eller ingen grad av kontakt med vitenskapelig personel l

13 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Hovedresultater ”regresjonsanalysen” Sosial og faglig integrering spiller en avgjørende rolle for å forbli i programmet Opprettholdelse av kontakt med faddergruppen er viktig for eget studieløp Endrede interesser er en vesentlig grunn til bytte av studieprogram Undervisnings- og studiekvalitet rapporteres i liten grad å ha en avgjørende innvirkning på studieløpet Ingen sammenheng mellom poeng fra vgs. og studieforløpet

14 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Tiltak Fadderordningen –Fadder ordningen kan utvides i tid. –Tilføre fadderordningen økt kompetanse Lærerne –Be studentene ta kontakt –Bli igjen etter forelesning –Opptre på en måte som gjør at studenten føler at en blir sett. Krav til pedagogikk. Studieprogrammet –”Skoler i skoler”. Etablere små nettverk. –Etablere kullfølelse. Obligatoriske emner som standard –Benytte alumnusordningen for å innby tidligere student til å bygge opp en profesjonsfølelse og tilhørighet til faget –Årsenheter –Økt bruk av digitale medier

15 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Økt fokus i det videre analysearbeidet Samtlige program vil få et sterkere fokus på faglig og geografisk mobilitet Tidligere fagområder Tidligere studiepoeng Tidligere læresteder Brudd i fagporteføljen Detaljert om vandringer på lærestedet Hvilke læresteder går studenten til Hvilke fagområder blir valgt ved det nye lærestedet Høymobilitetsstudenter og kostnader knyttet til dette Samme spørreskjema som tidligere med noen tilpasninger Samme utvalg som tidligere, høsten 2006 Tilsvarende analyser som tidligere

16 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Mobilitet eller frafall Nivå Nasjonalt Lærestedet Studieprogram Individnivå Tid Antall ganger byttet program Ståsted avgjør tolkningen MobilitetFrafall

17 Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Hvilken student ønsker vi? Balansegangen Programmobilitet Lærestedsmobilitet Studentens behov i fokus Bolognaprosessen EMPIRISME Effektive studenter Finansieringsmodellen Måleindikatorer Rasjonelle studenter RASJONALISME


Laste ned ppt "Helge Sigurd Hansen, Studieavdelingen Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet Presentasjon 4. februar 2010 for den ”Nasjonale arbeidsgruppen for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google