Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidig kommunestruktur Medlemsmøte Romsdal Regionråd 04. januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidig kommunestruktur Medlemsmøte Romsdal Regionråd 04. januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidig kommunestruktur Medlemsmøte Romsdal Regionråd 04. januar 2005

2 Sekretariat: Molde Næringsforum Analysen (J. Amdam des. 2004), trekker frem tre hovedalternativer til mulig fremtidig kommunestruktur: Alternativ 1 Sammenslåing, ”ymse grunner” (andre grunner enn et minimum antall innbyggere eller økonomi). Alternativ 2 Sammenslåing for å unngå kommuner med mindre enn 5000 innbyggere. Alternativ 3 Økonomiske regioner Hver kommune vil kunne oppnå økte økonomiske fordeler som følge av sammenslåing.

3 Sekretariat: Molde Næringsforum Amdam trekker fram følgende ”utfordringskommuner”: Rauma – egen bo- og arbeidsmarkedsregion. Smøla – egen bo- og arbeidsmarkedsregion. Tustna - Aure, sammenslåing – ”dragning” Kr.sund/Tr.lag. Sandøy – egen bo- og arbeidsmarkedsregion. Tingvoll – dratt mellom ytre og Sunndal. Halsa – dratt mellom ytre og Surnadal. Nesset (Molde) og Rindal (Surnadal) tettere integrert enn ”trodd”.

4 Sekretariat: Molde Næringsforum Konklusjon - Det mest fleksible/positive alternativet : Storkommune m. maksimal grad av delegering – fleksibel organisering ”Regionkommune”(20 % av budsjettet) Stordrift Regional utvikling Lokalkommuner – ”Basiskommune” (80 % av budsjettet) Velferdskommunen – oppvekst og omsorg Lokal utvikling

5 Sekretariat: Molde Næringsforum Konkl. - Det mest fleksible/positive alternativet (forts) : Basiskommunen (Lokalt) Lokaladministrasjon og lokalpolitikk for drift – samordning av lokal virksomhet – lite forvaltning –Barnehage, grunnskole –Hjemmebasert omsorg – hjemmehjelp –Bustader/institusjoner innen vanlig eldreomsorg Lokalt samfunnsutviklingsarbeid og kulturarbeid i kombinasjon med ”førstelinje” i sosialt arbeid/barnevern m.m. og samarbeid med lokale organisasjoner

6 Sekretariat: Molde Næringsforum Konkl. - Det mest fleksible/positive alternativet (forts) : Regionkommunen Helhetlig samfunns- og organisasjonsutvikling og – politikk - forvaltningsoppgaver –Administrative funksjoner, systemansvar og drifte felles funksjoner som IKT, regnskap, lønn, innkjøp m.m. –Helsetjeneste, spesielt legevaktordninger, sjelden omsorg m.m. –Barnevern, rusomsorg m.m. –Kompetanseheving, lederutvikling, opplæring, evaluering m.m. for egen organisasjon og for lokalkommunene –Samfunns- og arealplanlegging– samferdselspolitikk, miljøvern, kyst og havbruk m.m. –Næringsretta arbeid, utviklingspartnerskap med små og store foretak, rådgiving m.m. –Kulturretta virksomhet og institusjoner –Teknisk: VVS, bustad, brann- og ulukke m.m.

7 Sekretariat: Molde Næringsforum Konkl. - Det mest fleksible/positive alternativet (forts) : Konsekvens – makt Regionkommunen vil ha den reelle makta utad, lokalkommunene er å regne som ”bydeler” –Ett forvaltningsnivå Utvikle avtaler og arbeidsmåter som gjør at lokalkommunene blir mest mulig selvstyrte innen omsorg og oppvekst. Fridom under ansvar – om lokalkommunen ikke holder avtalar og rammer må regionkommunen gripe inn


Laste ned ppt "Fremtidig kommunestruktur Medlemsmøte Romsdal Regionråd 04. januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google