Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forpliktene samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Kommuner i Nord- Trøndelag Presentasjon av mål, visjoner og prosess pr februar 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forpliktene samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Kommuner i Nord- Trøndelag Presentasjon av mål, visjoner og prosess pr februar 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forpliktene samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Kommuner i Nord- Trøndelag Presentasjon av mål, visjoner og prosess pr februar 2003

2 Starten på prosessen Etter et arbeidsseminar med de administrative ledergruppene i juni 2001 laget konsultentfirmaet KPMG en forstudie som ble vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001 På bakgrunn av forstudien ble de igangsatt 5 delprosjekt: Felles formannskapsmøter Felles IKT-strategi Samarbeid om barnevern Samarbeid om rusforebygging Regionalt utviklingsprogrtam

3 Ambisjonene/visjonene videreutviklet av felles formannskap mars 2002 Visjon : Felles livskvalitet og vekst Mål: bedre tjenester innenfor eks. øk. rammer beredskap til å møte nye utfordringer FLV drivkraften i utvikling av samarb. i Innherredsregionen FLV tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forr.utv.) Skape positivt bilde/image av regionen

4 Hvordan få det til?

5 Frostas konkurransefortrinn

6 Verdals konkurransefortrinn  Industrimiljø og industri kompetanse  Takler store omstillinger/svingninger i sysselsetting  Stabile kommunegrenser og befolkningsutvikling  Stiklestad  Natur/kultur

7 Allsidige kompetansemiljøer Stabil attraktiv småby med omland - Slow City Offentlige arbeidsplasser – høyt utdanningsnivå Jevn vekst Sentral beliggenhet Levangers konkurransefortrinn

8 Samarbeid for fullverdige tjenester og tilbud Sam- kommune

9 De 6 vedtatte samarbeidsområdene Støttefunksjon/ egenadm. IKT Fellesatsing barnevern Rus-prosjekt Felles regionalt utviklings program Felles Formannskap Som resultat av de 5 andre Samfunnsutvikling Overordnet styring og ledelse Tjenesteproduksjon Kompetanse/ bemanning Økonomi Felles administrativ ledergruppe Komptanseutvikling rus, barnevern,

10 Forutsetninger for samarbeidet Demokratisk og effektivt styringssystem Unngå unødig administrasjon og byråkrati Trenger handlingsrom - beslutningsmyndighet og virkemidler Skal ha mer og bedre tjenester igjen for pengene Mottaksapparat for nye utfordringer Ta et regionalt ansvar Tørre å prøve - risikere noe Retur hvis en vil - Mulighet for å snu

11 Alternative samhandlingsformer Tradisjonelt interkommunalt samarbeid med mange Interkommunale selskap (IKS-er) Utstrakt kjøp og salg av tjenester Kommunesammenslåing SAMKOMMUNE dukka opp som alternativ løsning høsten 2002

12 Hva kjennetegner en samkommune ? 1.Geografisk nedslagsfelt som er større enn én kommune. Den kan i prinsippet etableres på ulike geografiske nivåer, mellom to eller flere kommuner, i funksjonelle regioner, på fylkesnivå eller for den del på landsdelsnivå. 2.Den har et eget politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra kommunestyrene. 3.Den har ansvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet over egne oppgaver. 4.Den har selvstendig økonomi og er i hovedsak indirekte finansiert fra medlemskommunene. 5.Den er en egen juridisk enhet med ubegrenset deltakeransvar. 6.Den har normalt en egen administrasjon. Den administrative ledelsen og organiseringen kan imidlertid variere

13 Rammen for å få dette til: forsøk med samkommune og ny oppgavefordeling Handlingsrommet skaffes ved at Vi søker om to prinsipielle ting: interkommunalt demokratisk styringssystem ( forsøk fra kommuneloven) om ny oppgavefordeling -at kommunene kan legge oppgaver til samkommunen og fordele de mellom seg, og at vi kan på oss nye oppgaver fra andre (forsøk fra særlover)

14 Organisasjonskart samkommunen

15 Administrasjonen Det har vært arbeidet med 3 modeller: 1. Funksjons/oppgavefordeling mellom rådmennene 2. Rullering / åremålsfunksjon mellom kommunene 3. Egen administrasjon Saksbehandling mot felles saksbehandlingssystem Jobben gjøres i dag i tre kommuner, skal effektiviseres til 1 ”kommune”. Innherred samkommune. Modell med åremålsfunksjon mellom kommunene

16 Det politiske organet - krav Samkommunestyret blir på 9 fra Verdal, 9 fra Levanger og 5 fra Frosta. Partipolitisk forholdstallsfordeling

17 Landbruk, areal, miljø, plan og byggesak

18 Barnevernsoppgaver

19 Rusoppgaver

20 Administrasjon-IKT

21 Samfunnsutvikling, regional planlegging og utvikling


Laste ned ppt "Forpliktene samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Kommuner i Nord- Trøndelag Presentasjon av mål, visjoner og prosess pr februar 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google