Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.02.07 1 februar 2007 Mandat, hovedproblemstillinger og arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.02.07 1 februar 2007 Mandat, hovedproblemstillinger og arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.02.07 1 februar 2007 Mandat, hovedproblemstillinger og arbeid

2 07.02.07 2 Sammensetning Siri Bjerke*(Ap) Harald Valved (FrP) Jonni Solsvik (H) Åse Wisløff Nilssen(KrF) Johan J. Jakobsen (Sp) Kjetil Bjørklund (SV) Eldbjørg Løwer(V) Geir Knutson Jacob Børresen Benedicte Giæver Annika S. Hansen Janne Haaland Matlary Peter A. Moe Arne Røksund Torill Tandberg Ståle Ulriksen

3 07.02.07 3 Bakgrunn og overordnede rammer Utvalget skal: bidra til å forberede grunnlaget for neste langtidsplan for Forsvaret legge til rette for en bred og åpen dialog om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger ”tilstrebe en helhetlig tilnærming der tydelige prioriteringer vektlegges” ORDINÆRE MØTER REGIONALE SAMLINGER REISER

4 07.02.07 4 Utvalget skal: bygge videre på den pågående moderniseringsprosessen (Stp 45 og Stp 42) ha fokus mot Forsvarets utvikling i 2009−2012, men med et perspektiv som strekker seg frem mot 2020 05081220 Dagens Forsvar Nye utfordringer og ramme- betingelser NoU XX:2007 Bakgrunn og overordnede rammer

5 07.02.07 5 Utvalget skal: legge særlig vekt på finansielle utfordringer på midlere og lengre sikt vurdere nasjonale og internasjonale utviklingstrekk vektlegge nordområdene anlegge et bredt sikkerhetsperspektiv (inkl samfunnssikkerhet) vurdere internasjonale forpliktelser vurdere Forsvarets ambisjonsnivå, sivilt-militært samarbeid, flernasjonale løsninger, industripolitikk og tekno- logisk utvikling, verneplikt, likestilling og mangfold, samt overordnede prinsipper knyttet til lokalisering Få/ingen tematiske avgrensninger i mandatet Hovedfokus ”tilstrebe en helhetlig tilnærming der tydelige prioriteringer vektlegges”

6 07.02.07 6 Dagens forsvarspolitikk (2005–2008) Nye utfordringer for Forsvaret Nye muligheter for Forsvaret Alternative løsninger Anbefalinger (tydelige prioriteringer) Metode

7 07.02.07 7 Hovedfokus 20072006 NYE UTFORDRINGER OG MULIGHETER –Status omstilling* –Finansielle utfordringer –Internasjonale utviklingstrekk –Nordområdene –Ambisjonsnivå –Flernasj. løsninger –Industripolitikk –Likestilling/mangfold DAGENS FORSVAR NY FORSVARS- POLITIKK 18.831.10 –Nasjonale utv.trekk –Samfunnssikkerhet –Internasj. forpliktelser –Teknologisk utvikling –Militære operasjoner* ALTERNATIVE LØSNINGER –Verneplikt –Sivilt-militært samarbeid –Prinsipper for lokalisering –Konsekvenser

8 07.02.07 8 Innretting og organisering Utvalget skal: gjennomføre en serie regionale samlinger i forskjellige deler av landet, der det gjennomføres åpne debatter etablere og opprettholde en nær og gjensidig kontakt med Forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 vurdere økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser (inkl regional- og distriktspolitikk) utarbeide og avgi en avsluttende rapport til Forsvars- departementet innen utgangen av oktober 2007

9 07.02.07 9 Regionale samlinger Næringspolitikk Bergen, 14.2 Samfunnssikkerhet Stavanger, 30.10 Verneplikt Trondheim, 26.3 Likestilling/mangfold Bodø, april Lokalisering Målselv, 12.10 Overlevering Oslo oktober Nordområdene Tromsø, 11.10

10 07.02.07 10 Reiser og regionale samlinger Utvalget er utfordret på: –Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene? –Norske bidrag til internasjonale operasjoner? –Budsjettnivå og forutsigbarhet? –Drift og modernisering? –Omstilling og effektivisering? –Rekruttering og kompetanse? –Verneplikt for kvinner? –Flernasjonalt samarbeid? –Forsvaret og samfunnssikkerhet? –… NATO FN USA Russland

11 07.02.07 11 Videre arbeid 1.Arena for bred og åpen debatt 2.Øke bevisstheten om forsvars- politiske utfordringer 3.Gjøre tydelige prioriteringer


Laste ned ppt "07.02.07 1 februar 2007 Mandat, hovedproblemstillinger og arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google