Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frank Arntsen, Statens kartverk Møte i Faglig forum for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten Tromsø 31. januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frank Arntsen, Statens kartverk Møte i Faglig forum for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten Tromsø 31. januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frank Arntsen, Statens kartverk Møte i Faglig forum for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten Tromsø 31. januar 2007

2 Utvikle en geografisk informasjonsportal for Nordområde Etablere kart- og geodatatjenester som skal danne innholdet i portalen geoPolar?

3 Portal for regjeringen og fylkesmennene i nord Parter: UD MD Kystverket FMGT Direktoratet samfunnsikkerhet og beredskap Oljedirektoratet Statens kartverk

4 Delmål 1 Bidra til at satsingen på ny næringsvirksomhet i nordområdene blir vellykket. Regjeringens viktigste strategiske satsing i årene som kommer. Bygge opp en kunnskaps-database som beslutnings-støtte. Tilrettelegge for en effektiv kystsone-forvaltning i nord. Synliggjort ved en operativ portal, www.geoPolar.nowww.geoPolar.no.

5 Bidra til å øke samfunnssikkerheten og beredskapen i Nordområdene - både sivilt og militært. Premissgivere i geoPolar: DSB, Fylkesmennene, Forsvaret (inkl. Kystvakten), og i senere faser politi og HRS. Nevnte etater får tilgang til det samme beslutningsstøttesystemet. Delmål 2

6 Delmål 3 Bidra til å utvide og optimalisere informasjonsformidling om Nordområdene. Tilgjengeliggjøre all relevant eksisterende og framtidig informasjon fra Norge digitalt, GIT Barents og Mareano i www.geoPolar.nowww.geoPolar.no I tillegg vil det bli tilgjengelig informasjon også fra andre dataeiere som ikke deltar i de nevnte programmene eller direkte i geoPolar- prosjektet.

7 Delmål 4 Verktøy for effektiv sammenstilling og bruketilpassing av informasjon for offentlige beslutningstakere. Verktøyet blir www.geoPolar.nowww.geoPolar.no Videreføre teknologisk plattform, standarder osv. som er etablert i Norge Digitalt og GIT Barents. Status dybdekartlegging 2005

8 Data-/tjenesteinnhold Statiske kartdata – land inkl. Svalbard Topografiske data, administrative data, grunnkart, ortofoto … Statiske data – sjø Dybdedata, kystdata (havner, leder, fyr..), administrative data (grenser, inndelinger) … Tematiske data Oljerelaterte data, geologi, naturvern, havbruk, marine data (Mareano) … Dynamiske temadata Skipstrafikk, værdata …

9 Status for prosjektet Undersøker og vurderer teknologi for portal. Identifiserer datakilder. Utvikler og etablerer karttjenester. Undersøker mulige løsninger for visninger i 3D.

10 Oversikt Økonomisk ramme på 2,6 mill NOK Tidsramme: Mai 06 – 4kv 2007 Kontakt: Prosjektleder Erland Røed, Statens kartverk. erland.roed@statkart.no erland.roed@statkart.no


Laste ned ppt "Frank Arntsen, Statens kartverk Møte i Faglig forum for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten Tromsø 31. januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google