Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013 Konferanse 30. januar 2013 seniorrådgiver Anne Dahl (KSF)

2 Pågående og planlagt arbeid med veileder
Arbeidsgrupppe jobber fortløpende med innholdet i veileder repr. fra: leder av rusmestringsenhet/fengsel/Per Arne Heier, kriminalomsorgs region/Bjørg Lindebø, brukerorganisasjon Wayback/Bjørn Aanes, HF Sykehuset Østfold/Kyrre Moen, fengselshelsetjenesten/Mette Berg Walaker, KRUS/Janne Helgesen, KSF/Anne Dahl og Betty Lind og Hdir/Stine M. Jacobsen) Foregår parallelt med rundskriv Bred ekstern høring våren 2013 – til tjenester og brukere Ferdigstillelse i løpet av 2013 Veileder – et felles dokument KSF og Hdir

3 Formål med veileder ønsker en veileder som er relevant for det praktiske arbeidet gi råd om å organisere, tilrettelegge, gjennomføre og videreutvikle rusmestringsenhetene tydeliggjøre ansvar, oppgaver og samarbeid mellom de ulike tjenestene bidra til å styrke det faglige innholdet bidra med kriminalomsorgsfaglige og helsefaglige anbefalinger om rehabilitering

4 Del 1 Rammer Organisering og ledelse Lokaler
Bemanning og kompetanse – helsefaglig og kriminalomsorgsfaglig Informasjon og rekruttering av innsatte Kartlegging, vurdering og inntak Taushetsplikt og samtykke

5 Del 2 Faglig innhold Planlegging av opphold og løslatelse (framtidsplan og Individuell Plan) Samhandling mellom virksomhetene Russamtalen Motiverende samtale (MI) Rusprogram NSAP Miljøterapi/miljøarbeid Skole og arbeidsdrift Overføring til §12, overgangsbolig, §16

6 Del 2 Faglig innhold Behandling Medisinering
Helsetjenestens oppfølging etter løslatelse Pasient – og brukermedvirkning Konferanse rusmestringsenhetene november 2012

7 Om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
2004: Rusreformen – fylkeskommunenes ansvar for behandling av rusmiddelmisbrukere ble en del av spesialisthelsetjenesten Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-1a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester. De skal tilby: 5. tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)….. Tverrfaglig kompetanse: medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig Fokusområder: utredning, diagnostikk og behandling Den enkeltes behov for spesialisthelsetjenester – og andre tjenester: Avgjør innretning og sammensetning av kompetansen. Konferanse rusmestringsenhetene november 2012


Laste ned ppt "Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google