Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalforum 29.10.10 Delprosess III: Økt samarbeid på tvers av nivåene Oppsummering Vi bidrar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalforum 29.10.10 Delprosess III: Økt samarbeid på tvers av nivåene Oppsummering Vi bidrar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalforum 29.10.10 Delprosess III: Økt samarbeid på tvers av nivåene Oppsummering Vi bidrar

2 Gruppearbeid Spørsmål 1.Hva kan du bidra med for bedre samarbeid og kommunikasjon mellom ditt institutt og andre institutt? Spørsmål 2.Hva kan du bidra med for bedre samarbeid og kommunikasjon mellom institutt og fakultetsadministrasjon (gjelder begge veier) Vær konkrete i besvarelsene med hensyn til arenaer (formelle og uformelle), virkemidler, hva mangler eventuelt?Svar bør kobles til økonomifeltet.

3 Oppsummering av gruppearbeid Delta på fagfora: prioritere dette / obligatorisk (info/bli kjent) Bruke fagfora også til uformell kontakt Kan ansvar for fagfora deles mellom kontorsjefer, seksjonsleder og saksbehandler / rådgiver? Ha større fokus på den enkeltes ansvar for arenaenes utvikling og innhold De enkelte enhetene presenterer seg i fagfora:  Utfordringer ved enhetene  Generell info  Bli kjent faglig og sosialt

4 Oppsummering av gruppearbeid Bidra til helheten, skape identitet, framsnakking:  Tilkjennegi egen kompetanse  Ikke bare tenke eget skrivebord  Bidra til å spre løsninger til andre institutt  Dele gode løsningsforslag med andre  Ta kontakt og konferere ansatte på andre institutt som jobber med samme fagområde Spise lunsj på nye steder og invitere andre på lunsj Ta initiativ til å bli kjent med organisasjonen og kollegaer også ved andre enheter Ta initiativ til ansikt til ansikt kontakt (ikke bare bruk elektronisk kommunikasjon) Arrangere miniseminar og invitere andre institutt og enkeltpersoner inn

5 Oppsummering gruppearbeid Arrangere allmøter med påfølgende gruppearbeid  Lettere å bli kjent i små grupper I større grad legge opp til gruppearbeid – involvere flere i egen problemløsning:  I det daglige  I forum  Mellom nivåene (den som eier problemet tar initiativ til gruppe på tvers av enheter / nivå – ikke nødvendigvis fakultetsadministrasjonen) Bra å ha kontaktpersoner Rådgivere / saksbehandlere i fakultetsadministrasjonen må mer ut til instituttene (initiativ fra begge nivåene) Invitere instituttene til seksjonene og seksjonen til instituttene (både enkeltpersoner og hele enheter) Involvere hverandre tidlig i prosessene Invitere andre til egne lokale møter

6 Oppsummering gruppearbeid Info om møteplasser må på nettet Hospitering:  daghospitering rundt felles berøringspunkter  alle ansatte skal i løpet av 1 år ha vært innom minst 1 enhet Ved opplæring av nyansatte: trekke inn enheter sideveis og over/under i opplæringen Gi konstruktive tilbakemeldinger – kom alltid med forslag til løsning Ta ansvar for eget medarbeiderskap:  Tenk helhet  Se seg selv i organisasjonen og reflektere over egen rolle  Være bevisst egen adferd i møte med andre Oppdatere personkortet på nettsidene: synliggjøre hvem kan kontakte og avklare kompetanse (bilde)

7 Oppsummering gruppearbeid Si fra hvis man ikke har tid å svare med en gang Ring tilbake hvis noen har prøvd å få tak i deg Fraværsmarkere telefon og e-post Gjøre sosiale tiltak kjent tidlig slik at flest mulig har mulighet til å delta Nettsted med ”komme i gang info” for nyansatte


Laste ned ppt "Personalforum 29.10.10 Delprosess III: Økt samarbeid på tvers av nivåene Oppsummering Vi bidrar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google