Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når skal Ta med troen hjem – samlingene være?! Vi anbefaler å bruke tiden under menighetens faste gudstjeneste til slike samlinger. Samlingen kan holdes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når skal Ta med troen hjem – samlingene være?! Vi anbefaler å bruke tiden under menighetens faste gudstjeneste til slike samlinger. Samlingen kan holdes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når skal Ta med troen hjem – samlingene være?! Vi anbefaler å bruke tiden under menighetens faste gudstjeneste til slike samlinger. Samlingen kan holdes i et egnet rom i kirken mens gudstjenesten pågår i kirkerommet. Av erfaring blir det dårligere oppmøte blant barn og foreldre på aktiviteter som arrangeres på en ukedag. Har man det i kirketiden på søndag vil mange flere møte opp. De som kalles inn bør få et brev med invitasjon ca 14 dager før. De kan også få en sms til påminnelse noen få dager i forveien. Samlingen kan ha en tidsramme på ca en time. Ha målet for øyet! Menighetens lederskap kan jobbe frem en plan for slike samlinger. Det vil se ulikt ut fra menighet til menighet alt etter de ressurser og medlemmer man har. Målet er at med jevne mellomrom (for eksempel en gang i året eller fem ganger i perioden 0 til 18 år) blir man som forelder/besteforelder og barn invitert til slike Ta med troen hjem – samlinger. Målet med samlingene er å få hjelp og ressurser til å holde troen levende og pulserende i hverdagen. Anbefalt materiell Materialet som Misjonsforbundet UNG har laget for å hjelpe menigheter i gang med Ta med troen hjem – samlinger er brosjyren vi har kalt Plakaten. Den er delt inn i de samme temaene, fargekodene og aldersgruppene som den lille planen som er laget for familien; trekkspillet. Den har forslag på temaer og aktiviteter for Ta med troen hjem – samlinger fra 0 til 20 år. Den kan bestilles fra Misjonsforbundskontoret i Oslo og koster 50 kr, eller kjøpes på vår stand på stevnet. Du kan også bestille Alle sammen-ressurspakke fra 2011, med alt materialet til de tre Alle sammen-møtene som holdes på Liv og Vekst i år. Gå inn på www.levendetro.no, eller besøk standen vår.www.levendetro.no Lykke til! Hilsen arbeidsgruppen for Alle sammen på Liv & Vekst 2011 Alle sammen – møtene på Liv & Vekst 2011 vil fokusere på tre sentrale temaer: bønn, nådegaver og det å snakke om Jesus i hverdagen. Det blir ett møte for hvert tema. Dette blir vaskeekte Alle sammen – møter! Samtidig vil vi inspirere menighetene til å hjelpe hjemmene med å øke den åndelige aktiviteten på hjemmebane. Les her hvordan vi tenker det kan skje! Det er så lite som skal til  Undersøkelser viser at altfor få kristne hjem har faste åndelige rutiner i hverdagen. Dette er en hovedårsak til at over halvparten av våre barn og unge velger seg ut av troen og menigheten innen de er 20 år. Men det viser seg at med litt økning på hjemmebane snur denne tendensen, slik at nesten alle barna velger å ta troen med seg videre i livet. Hjemmet trenger enkel og praktisk hjelp! Mange voksne strever med å vite hva som er viktig å fokusere på - og hva som passer å gjøre i de ulike alderstrinnene barna er i. Derfor satte Misjonsforbundet UNG i gang med Levende tro. Vi lagde en enkel trosopplæringsplan med tanke på å hjelpe hjemmet til å sette troen på agendaen i hverdagen. I tillegg ønsker vi å inspirere enkeltpersoner og menighetsledere til å hjelpe hjemmet med disse utfordringene. Denne hjelpen bør være så praktisk og enkel som mulig.

2 Ta med troen hjem – samlinger Et redskap for dette til bruk i menigheten har vi kalt Ta med troen hjem – samlinger. I årets Alle sammen – møter ønsker vi å vise hvordan slike samlinger kan være. På denne måten kan menighetene våre få en modell å se etter. Alle sammen – møtene i sin helhet modellerer, i år som i fjor, hvordan et generasjonsmøte i menigheten kan se ut. Mens årets forkynnelse og gruppesamlinger i Alle sammen – møtene skal vise hvordan Ta med troen hjem – samlinger kan se ut. Da skal du kunne få litt inspirasjon til begge deler. Hva er egentlig en Ta med troen hjem – samling? Det er enkelte temaer i troslivet som er mer kritiske og sentrale enn andre for at troen skal leve og bli selvstendig: bønn, bibel, personlig andaktsliv, tjeneste, menighet, penger, renhet ol. Du vil finne disse temaene igjen i trosopplæringsplanen (se www.levendetro.no). En Ta med troen hjem – samling fokuserer på ett slikt tema som er tilpasset én konkret aldersgruppe. Et eksempel: Vi velger oss tema bønn i alderen 3 – 5 år. Da kan man innkalle alle foreldre (og besteforeldre), sammen med barna i denne aldersgruppen, til en liten samling i menigheten. På denne samlingen kan de få være med på fire konkrete opplevelser som kan øke bevisstheten, tryggheten og fokuset på bønn i hjemmet: 1. Inspirasjon: Det kan være godt å høre en inspirerende historie eller et vitnesbyrd fra en i menigheten som har med bønn sammen med barna å gjøre. Dette øker troen og interessen for temaet. 2. Modellering: Lederne for samlingen viser så de fremmøtte helt konkrete og enkle måter en kan be på i hjemmet når barna er på denne alderen. Kanskje en også kan modellere hvordan en kan lyse velsignelsen over barnet sitt. 3 – 5 år er en bra alder å begynne å gjøre det. Slik kan en få et eksempel å følge. 3. Øving: Etter dette utfordres de fremmøtte til å prøve seg på noe av det som nettopp er blitt vist. Da slipper man å vente til man kommer hjem og er alene med oppgaven. Slik får man hjelp til å komme i gang med én gang. 4. Materiell: Det kan være vanskelig å huske velsignelsen utenat. Det kan også gå i glemmeboken hva en fikk demonstrert på samlingen. Derfor er det viktig å sende med hjem noe enkelt materiell. Det kan for eksempel være en beskrivelse av de forslagene dere gikk igjennom, velsignelsen nedskrevet og en bønnebok til hvert hjem. Alt tilpasset alderen på barna. Slik får en hjelp til å holde det ved like hjemme.


Laste ned ppt "Når skal Ta med troen hjem – samlingene være?! Vi anbefaler å bruke tiden under menighetens faste gudstjeneste til slike samlinger. Samlingen kan holdes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google