Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diagnostisk undervisning  Viktig begrep: misoppfatning  En misoppfatning er en uutviklet begrepsforståelse eller en overgeneralisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diagnostisk undervisning  Viktig begrep: misoppfatning  En misoppfatning er en uutviklet begrepsforståelse eller en overgeneralisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diagnostisk undervisning  Viktig begrep: misoppfatning  En misoppfatning er en uutviklet begrepsforståelse eller en overgeneralisering

2 Diagnostisk undervisning = undervisning som har til hensikt å få fram misoppfatningene, fokusere på dem og få elevene til å reflektere og bearbeide dem.

3 Diagnostisk undervisning  1. Identifisere misoppfatningene hos elevene  2. Tilrettelegge undervisningen slik at misoppfatningene/de delvise begrepene blir framhevet. Da oppstår en kognitiv konflikt.  3. Løse den kognitive konflikten gjennom diskusjoner og refleksjoner i opplæringen.  4. Bruke det utvidede/nye begrepet i andre sammenhenger

4 Diagnostiske oppgaver  Diagnostiske oppgaver kan gjerne komme før en undervisningssekvens og bli brukt til: - å identifisere og framheve misoppfatninger som elevene har utviklet, også uten at det trenger å ha vært noen formell undervisning i det en vil undersøke (brøk og desimal) - Å gi læreren informasjon om løsningsstrategier elevene bruker for ulike typer av oppgaver

5 Forts. diagnostiske oppgaver - å rette undervisningen mot å framheve misoppfatningene, for på denne måten å overvinne dem og de delvise begrepene - Å utvikle elevenes eksisterende løsningsstrategier - Å måle hvordan undervisningen har hjulpet elevene til å overvinne misoppfatningene ved å bruke de samme oppgavene både før og etter en undervisningssekvens

6 Hovedmålet er  Å oppdage hvilke tanker de har om ulike begreper  Å bli kjent med de vanskene som er knyttet til disse begrepene  Å hjelpe læreren med å planlegge undervisningen  Oppgavene har IKKE til hensikt å vurdere eleven med tanke på rangering

7 Vanlig misoppfatninger innenfor tall/tallregning  Det lengste tallet har alltid størst verdi  En kan ikke dele et lite tall med et stort  Multiplikasjon gjør tallet større  En kan bare dividere med hele tall  3:6 og 6:3 gir samme svar  Divisjon gjør alltid svaret mindre  5,94+1,17=6,111. Desimaltall er satt sammen av to deler- det foran kommaet og det etter


Laste ned ppt "Diagnostisk undervisning  Viktig begrep: misoppfatning  En misoppfatning er en uutviklet begrepsforståelse eller en overgeneralisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google