Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER”
i:SEE ”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER” Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter i:SEE Conceptual Learning DA

2 For å se denne presentasjonen
Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den ! i:SEE Conceptual Learning DA

3 Gode verktøy for å lære brøk, desimal og prosent.
Veiledning til bruk av Cuisenairestavene Brøk-, desimal- og prosentplater Mattelinjalen 2 – Siffer og desimaltall i:SEE Conceptual Learning DA

4 i:SEE Conceptual Learning DA
Brøk og desimaltall Det hele (eller en hel som brøk) skrives med likt tall i teller og nevner. Eksempel: 10/10. Brøk betyr brudd, det vil si et hele som brekkes i like store deler. Se at brøkplatene er delt opp i like store deler. Se at størrelser på delene er ulike alt etter hvor mange deler den hele brøkplaten er delt opp i. Å regne med brøk betyr at vi finner hvor mange en hel brøk må deles opp i for at alle delene skal bli like store. Eksempel: 6/6 deles opp i 6 like store deler. Hver del utgjør 1/6. forts. i:SEE Conceptual Learning DA

5 i:SEE Conceptual Learning DA
Brøk og desimaltall forts. Å dele flere brøker med ulik nevner opp i like store deler, handler om å finne en felles nevner. Eksempel: 1/3 + 2/6 + 1/2 har ulike nevnere. Hvordan finne fellesnevneren slik at delene i brøkene kan deles i like store deler? Finn tallet som går opp i nevnerne 3, 6 og 2. Tallene 3 og 2 går opp i 6. Felles nevner blir 6. Finn brøkplatene som er delt i 2/2, 6/6 og 3/3 og se at det stemmer. i:SEE Conceptual Learning DA

6 i:SEE Conceptual Learning DA
Brøk og desimaltall forts. Av brøkplatene ser vi at 1/2 er det samme som 3/6, og at 1/3 er det samme som 2/6. Alle de nevnte brøkene kan deles opp i 6-deler, vi må bare finne hvor mange til sammen. Vi utvider brøken 1/3 ved å multiplisere med 2 over og under streken. Det blir 2/6. 1/2 utvides ved å multiplisere med 3 over og under brøkstreken. Det blir 3/6. Regnestykket blir 2/6 +2/6 + 3/6 = 7/6. Det blir over en hel. 7/6 er en uekte brøk hvor teller er større enn nevner. I uekte brøker deler vi nevneren på telleren. Vi får et blandet tall. 7 : 6 = 1 hel og1/6. Fra brøk til desimaltall: Brøken 1/5 er omgjort til desimaltall: 1 : 5 = 0,2. Desimaltallet ’0,2’ utgjør 0 hele og 2 ti-deler. i:SEE Conceptual Learning DA

7 Desimaltall, prosent og promille
Det hele (eller en hel som desimaltall) skrives med et tall på 1-erplassen og med én eller flere nuller etter desimalkomma. Eksempel: 1,000. Vi kan som eksempel skrive desimaltallet 0,123. Det betyr at vi har 0 hele, 1 på 10-delsplassne som heter desi. 2 på 100-delsplassen som heter centi. 3 på 1000-delsplassen som heter milli. Det hele (eller en hel i prosent) skrives 100%. Prosent betyr ’i forhold til 100’. Derfor multipliserer vi med 100 når vi vil finne prosenten av et tall. Det hele (eller en hel i promille) skrives 1000‰. Promille betyr ’i forhold til 1000’. Derfor multipliserer vi med 1000 når vi vil finne promillen av et tall. i:SEE Conceptual Learning DA

8 Brøk, desimal og prosentplatene
Omregning fra brøk til : desimaltall % ‰. i:SEE Conceptual Learning DA

9 Omregning fra desimaltall til brøk
Omregning fra 0,6 til 6/10 til 3/5. 6 i:SEE Conceptual Learning DA

10 Omregning fra desimaltall til brøk
Hvordan regner jeg om 0,6 til brøk ? I tallet 0,6 er det null 1’ere og seks 10-deler Finn de oransje brøkplatene og tell seks 10-deler. Skriv det som brøk. Kan vi regne dette om til tre femdeler ? Finn brøkplatene med femdeler. Legg dem ved siden av hverandre Ser du at 6/10 = 3/5 ? Divider 6/10 over og under brøkstreken med 2, og du får 3/5. Du kan dele og gange med det samme tallet i teller og nevner, da forkorter eller utvider du brøken. i:SEE Conceptual Learning DA

11 Omregning fra desimaltall til % og ‰
Omregning fra 0,2 til 20% og til 200 ‰. 2 i:SEE Conceptual Learning DA

12 Omregning fra desimaltall til % og ‰
Prosent betyr ’i forhold til 100’. Derfor multipliserer vi med 100 når vi vil finne prosenten av et tall. Desimaltallet ’0,2’ er omgjort til prosent: 0,2 * 100 = 20%. Og motsatt, prosenttallet ’20%’ er omgjort til: desimaltall: 20% : 100 = 0,2 brøk: /100 som forkortes til 1/5. Fra desimaltall til ‰ : Promille betyr ’i forhold til 1000’. Derfor multipliserer vi med 1000 for å finne promillen av et tall. Desimaltallet ’0,2’ er omgjort til promille: 0,2 * 1000 = 200‰. Og motsatt, promilletallet ’200‰’ er omgjort til: desimaltall: 200‰ : 1000 = 0,2 brøk: /1000 som forkortes til 1/5. i:SEE Conceptual Learning DA

13 Desimaltall, brøk og prosent
På denne måten kan eleven lære å regne om fra brøk til desimaltall og fra desimaltall til prosent og promille. Eleven lærer å regne med tideler, hundredeler, tusendeler. tideler heter desi, hundredeler heter centi, og tusendeler heter milli. For prosentregning og flere eksempler se ”Veiledning til bruk av Cuisenairestavene”. i:SEE Conceptual Learning DA


Laste ned ppt "”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google