Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lykkes med skoleutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lykkes med skoleutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lykkes med skoleutvikling
Hvordan lykkes med skoleutvikling? Samarbeid med foreldre i Drammen kommune Foreldrekonferanse 31. okt. 2010 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

2 Faglige resultater 2007 Nasjonale prøver:
Svakere enn landsgjennomsnittet i lesing og matematikk. Engelsk på landsgjennomsnittet. Avgangskarakterene: Under landsgjennomsnittet Gradvis bedring i leseferdighet – men svakt på begrepsforståelse NB! Lav motivasjon hos elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i forhold til landsgjennomsnittet.

3 Visjonsprosjektet Visjon: ”Drammensskolen, Norges beste skole.
En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.”

4 Kjennetegn: 1. Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. 2. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form. 3. Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole. 4. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. 5. Lik og rettferdig vurdering 6. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere 7. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg 8. En nytenkende og åpen skole. 9. IKT- satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell. 10. Anvende flerkulturell kompetanse

5 Bedriften - skole Lokal styring Budsjett Innhold DET INDRE LIVET
Grunnleggende ferdigheter Hjem-/skole samarbeid Læringsmiljø/klasseledelse Ledelse Resultater Oppfølging fra skoleeier Elevene Foreldrene Levekår Utdanning Statlige Rammefaktorer Læreplan Lovverk

6 Levekår og utdanning Kommune Indeks 2007 Indeks 2000 Lav utdanning
Snitt kommuner 5,5 5,4 5,9 Drammen 7,3 6,9 6,0 Snitt ASSS 6,6 6,3 5,8

7 ”Barneskolekrets” Indeks 2007 Lav utdanning Hallermoen 4,0 2 Konnerud
4,2 3 Vestbygda 2,5 Bragernes 6,0 4 Øren 7,5 Aronsløkka 5,3 6 Åssiden 7,7 7 Rødskog 8,7 9 Gulskogen 6,8 5 Danvik 7,3 Brandengen Fjell 10 Åskollen 6,5 Skoger 6,2

8 Handlingsplanens oppbygging
”Plattformen” for Norges beste skole: Faglige resultater og elevenes generelle kompetanse Denne plattformen hviler på tre ”pilarer”: Hjem/skole- samarbeid Grunnleggende ferdigheter Læringsmiljø/ klasseledelse Pilarene er fundamentert på en ”grunnmur”: Ledelse

9 Hjem – skole samarbeid Visjonens kjennetegn: Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid (tettere på hverandre) En nytenkende og åpen skole ”Barnas motivasjon og interesse for skolen har sammenheng med foreldrenes engasjement i forhold til skole.” Oppgave: Styrke foreldrenes rolle og betydning! ”Skreddersøm!” Foreldredemokratiet! Tiltak!

10

11 Hva gjør vi? Få til et sterkt DKFU ( kr i 2010 - ? I 2011) ”Deres engasjement og aktivitet skaper verdier for millioner!” Foreldreskole Medvirkning – utarbeidelse av føringene for drammensskolen (Hjem-skole + læringsmiljøet) På den enkelte skole Press Støtte!! Alle er med for å få flere til å Å elske skolen - mer!!!!

12 Ledelse Lederteam med avdelingsledere
Stort lederprogram for alle lederteamene i kommunen Store krav/forventninger til lederne! Oppfølging fra skoleeier!

13 Basen ”Norges Beste Skole”
Fem ansatte med hvert sitt ansvarsområde: Oppgave: Gjennomføre handlingsplanen! * Kompetanseutvikling gjennom nettverk * Følge opp programmer og veiledere Felles satsing som forplikter alle! Drammensskolen som merkevare!! Slik gjør vi det!

14 Status – Norges beste skole
Faglig: På landsgjennomsnittet! ”Vi utgjør allerede en forskjell”!? Sosialt: Mobbing på landsgj.! Stor framgang! Ledelse: Høy kompetanse! Robuste lederteam! Høy motivasjon!

15 Resultater så langt! Personalet: (KS sin medarbeiderundersøkelse) Større trivsel Mer fornøyd med sine ledere Mer fornøyd med kommuneledelsen Større motivasjon og mer fokus! Lavere sykefravær Bedre rekruttering

16 Utfordringer videre! Følge tettere opp driften i skolen for å
få på plass den standard og det læringstrykket som ønskes! Prioritere det som betyr mest for resultater på elevnivå. Vi har bare startet på å utnytte potensialet i foreldresamarbeidet på alle nivåer. Rekruttering! Tenke positivt og beholde motivasjonen!

17 Oppsummering! Mål: Løfte hver enkelt elev! Krever:
Mobilisering av alle aktørene på skolearenaen! Avstemme forventninger! Fokus! Systematikk! Kompetanse! Ledelse!


Laste ned ppt "Hvordan lykkes med skoleutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google