Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIKART SKOLE Kunnskap og glede, Mykje er stedet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIKART SKOLE Kunnskap og glede, Mykje er stedet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIKART SKOLE Kunnskap og glede, Mykje er stedet!
Visjon: STRATEGIKART SKOLE Kunnskap og glede, Mykje er stedet! Ambisjon FRA AMBISJON TIL HANDLING Samfunns-resultat Høyt læringsutbytte Godt omdømme Høy kvalitet i læring Skape gode opplevelser Prosess og gjennomføring Personal og organisasjon Positivt og utviklende arbeidsmiljø System for delekultur God økonomistyring mot strategiske mål Økonomi Optimisme – Respekt – Kvalitet – Ansvar 1

2 Samfunnsresultat Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak
HØYT LÆRINGS-UTBYTTE Andel elever i 5. klasse på nivå 3 på nasjonale prøver: Engelsk Lesing Regning 30 % Analysere og evaluere resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Drøfte og iverksette nødvendige tiltak Antall elever minst på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver: 70 % Andel elever under kritisk grense på obligatoriske (sentrale og kommunale) kartleggingsprøver 0 % Andel elever som får forsvarlig utbytte av ordinær opplæring 96 %

3 Samfunnsresultat Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak GODT OMDØMME
Elevene liker seg godt på skolen 100 % Analysere og evaluere resultater/tilbakemeldinger på læringssamtaler/foreldresamtaler/Fronter-undersøkelse 5.-7./Elevundersøkelsen 7. klasse/Foreldreundersøkelsen. Drøfte og iverksette nødvendige tiltak Foresatte ønsker å engasjere seg i råd og utvalg Godt samarbeid skole/FAU Foresatte møter opp på morgensamlinger Minst 20 besøkende tilstede hver fredag Morgensamling åpen for foresatte Mykje skole får positiv omtale i media Minst 1 gang pr skoleår Aktiv mot media. Være bevisste på å søke på akuelle utlyste ”priser” Besøk fra andre skoler/kommuner Minst 1 besøk årlig Positiv holdning til besøk

4 Prosess og gjennomføring
Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak HØY KVALITET I LÆRING Lesing Skolen har gode kartleggingsrutiner for leseutvikling Skolen har system for å sette inn nødvendige tiltak etter kartlegging Regning Skolen har gode kartleggingsrutiner for regneutvikling Vurderingspraksis Skolens læringsmiljø har tydelig fokus på vurdering for læring Det gjennomføres systematiske læringssamtaler med hver enkelt elev

5 Prosess og gjennomføring
Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak HØY KVALITET I LÆRING 4. Klasseledelse Personalet er på plass i god tid før timen starter Det er god struktur på undervisningsøktene Elevene arbeider godt og gjør sitt beste i timene Personalet håndterer konflikter på en god måte Det er god relasjon mellom ansatte og elever 5. Tilpasset opplæring Skolens læringsmiljø bærer tydelig preg av at tilpasset opplæring er en naturlig del av undervisningsorganiseringen/tenkemåten ved skolen 6. IKT Bruk av teknologiske hjelpemidler er en naturlig og integrert del av skolens læringsmiljø

6 Prosess og gjennomføring
Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak SKAPE GODE OPPLEVELSER Elevene arbeider godt og gjør sitt beste i timene Elevene opplever at de får nok utfordringer på skolen Læringssamtaler/Elevundersøkelsen 7. klasse/Fronter undersøkelse klasse/Foreldreundersøkelsen/Oppfølging av elevenes resultater Elevene viser en positiv utvikling på skolen Elevene har ulike ansvarsområder/oppgaver Det er god relasjon mellom ansatte og elever Skolens læringsmiljø bærer tydelig preg av at tilpasset opplæring er en naturlig del av undervisningsorganiseringen/tenkemåten ved skolen

7 Prosess og gjennomføring
Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak SKAPE GODE OPPLEVELSER Elevene rapporterer om mobbing ”under landsgjennomsnittet” på Elevundersøkelsen Læringssamtaler/Elevundersøkelsen 7. klasse/Fronter undersøkelse klasse/ Foreldreundersøkelsen/Oppfølging av elevenes resultater Skolens læringsmiljø bærer tydelig preg av VFL Bruk av teknologiske hjelpemidler er en naturlig og integrert del av skolens læringsmiljø Skolen har et system for å utvikle «det hele mennesket» Morgensamling adventsamling, Kulturkveld, forestilling/fellesprosjekt, Lyden av Mykje, håndball- og fotballcup, Tine-stafetten, kanonballturnering, Kulturskrinet, Teknolab, elevutstillinger

8 Personal og organisasjon
Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak POSITIVT OG UTVIKLENDE ARBEIDSMILJØ Personalet trives og opplever jobben som utviklende 100% Rektor/inspektør har medarbeidersamtale med personalet minst en gang pr. år Medarbeider-undersøkelsen. Undersøkelser initiert av oppv. og kult. kont. Personale med spesiell kompetanse/interessefelt er ressurspersoner og har ansvarsområder Trivselsgruppe i personalet (både lærere og miljøarbeidere er representert)

9 Personal og organisasjon
Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak SYSTEM FOR DELEKULTUR Personalet samarbeider tett, bidrar aktivt og deler med hverandre/reflekterer sammen på trinn, planleggingsdager/i fellestid Fellestid og planleggingsdager deler/samarbeider/gjennomgår/presenterer/evaluerer Tett trinnsamarbeid Skolen har utarbeidet felles planer, regler og rutiner. ”Vi-skole” Skolevandring Årsplaner og pedagogiske opplegg deles i Fronter Deler årsplaner/opplegg i Fronter Lærere hospiterer hos hverandre Hospitering Ressurspersoner med spesiell kompetanse/interesse har ansvarsområder

10 Økonomi Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak
ØKONOMISK STYRING MOT STRATEGISKE MÅL Så mye som mulig av skolens ressurser knyttes mot strategiske mål 40% Eff.ress.utn. Langsiktig planlegging. Ress. bruk knyttes mot sats. omr./forutsigbarhet Skolens budsjett holdes innenfor vedtatte budsjettrammer 100% Jevnlig, systematisk budsjettoppfølging


Laste ned ppt "STRATEGIKART SKOLE Kunnskap og glede, Mykje er stedet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google