Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler på samarbeidsløsninger Rådmann Torleif Gjellebæk – Hvaler kommune 20.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler på samarbeidsløsninger Rådmann Torleif Gjellebæk – Hvaler kommune 20.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler på samarbeidsløsninger Rådmann Torleif Gjellebæk – Hvaler kommune 20.10.09

2 Samarbeid om: 1. Felles IKT-drift fra 010105  Teknologisk plattform  Radiolink  Innkjøp  Software og lisenser  Opplæring – reglementer  Sikkerhet 2. Felles økonomikontor fra 010105  Skatteoppkrever (kemneri)  Kommuneregnskap  Lønn  Innkjøp  Opplæring og reglementer

3 Samarbeid om: 3. Felles brann- og feiervesen  Delegering fra kommunestyre til bystyre 4. Felles miljørettet helsevern  Delegering fra kommunestyre til bystyre  Kommunelegefunksjonen  Smitteverk 5. Samarbeid om geodata/kart  Unntatt delingsforretningene 6. Kjøp av vann/rensing av avløp

4 Samarbeid om: 7. Felles sentralbord, servicetorg og digitalt arkiv fra 010110  Fiberoptisk kabel  Grensesnitt mot brukere (CRM)  Stor grad av felles rutiner, prosesser og regler (internt og eksternt / intra- og internett)  Utviklingsarbeid mot døgnåpen forvaltning/selvbetjening 8. Legevakt, skogbrukssjef, Nasjonalpark, regionråd, skjærgårdstjeneste,valg, alkoholloven, overformynderi, osv.

5 Effekter av samarbeid (for Hvaler) Felles IKT-drift og økonomikontor  3.1 mill 2005-kroner årlig drift  0.85 mill 2005-kroner årlige investeringer  Kvalitet, kapasitet, utvikling og sikkerhet Felles brann og feiervesen  Ingen vesentlig økonomisk effekt  Kvalitet, kapasitet, utvikling og sikkerhet Felles miljørettet helsevern  Merutgifter, men enda dyrere i egen regi  Kvalitet, kapasitet, utvikling og sikkerhet Samarbeid om geodata/kart  Merutgifter, men enda dyrere i egen regi  Kvalitet, kapasitet og utvikling Kjøp av vann/rensing av avløp  I praksis ikke alternative løsninger Felles sentralbord, servicetorg og digitalt arkiv  Merutgifter, men nesten umulig i egen regi  Kvalitet, kapasitet og utvikling Legevakt  Merutgifter  Mindre sårbarhet og administrasjon Indirekte kostnader – administrative kostnader - transaksjonskostnader

6 Motivasjon for samarbeid  Økonomi – spare penger  Eksempel: felles IKT-drift og økonomikontor  Tilgang til kompetanse  Eksempel: felles sentralbord, servicetorg og digitalt arkiv /CRM og døgnåpen forvaltning  Oppgaver på tvers av kommunegrensene  Eksempel: miljørettet helsevern, smittevern  Kapasitet  Sårbarhet

7 Små grensekostnader for store Fredrikstad Produserte enheter Kostnader

8 Organisering  Fortrekker ulovfestet avtalt samarbeid  Enkel og billig ”administrasjon”  Forankret i ordinær delegert linjeorganisasjon  Passer til oppgaver som ikke er myndighetsutøvelse  Interkommunalt samarbeid etter KL § 27  Kostbar og komplisert styring  ”Styre” med beslutningsmyndighet om ”virksomhetens drift og organisering”  Vertskommunesamarbeid etter KL § 28 a-k  Kan delegeres ”vedtaksmyndighet” i ”lovpålagte oppgaver” Komplisert hjemmelsgrunnlag !


Laste ned ppt "Eksempler på samarbeidsløsninger Rådmann Torleif Gjellebæk – Hvaler kommune 20.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google