Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksterne virkninger og offentlige goder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksterne virkninger og offentlige goder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksterne virkninger og offentlige goder
Kapittel 18 Eksterne virkninger og offentlige goder 1

2 Emner i kapittel 18 Eksterne virkninger Hvordan korrigere markedssvikt
Eksterne virkninger og eiendomsrett Offentlige goder Chapter 18 2

3 Eksterne virkninger Negative Positive
Hva en part gjør påfører en annen part kostnader Positive Hva en part gjør påfører en annen part gevinst eller nytte Chapter 18 4

4 Eksterne virkninger - negative
Et stålverk forurenser en elv - som for eksempel er til skade for fiskere MEC - Marginal External Cost - er den kostnad som påføres andre MSC - Marginal Social Cost - er privat kostnad (MC) + MEC Chapter 18 5

5 Negativ ekstern virkning
P1 q1 Q1 MSC MSCI Når vi har negativ ekstern virkning, er MSC høyere enn MC MEC MECI Forskjellen er marginal ekstern kostnad MEC. q* P* Q* Tilbud fra næringen er Q1 mens effektiv prod er Q*. Profitt maks er ved q1 mens effektiv produksjon er q*. Price Pris MC S = MCI D P1 Sosial kostnad fra negativ ekstern virkning Bedriftens prod Næringens tilbud 16

6 Positiv ekstern virkning
Verdi MSB MEB Når vi har positive eksterne virkninger er MSB høyere enn D. q* P* En boligeier reparerer q1 mens effektivt nivå q* er høyere. Prisen P1 er for høy. D MC P1 q1 Reparasjon Chapter 18 25

7 Hvordan korrigere markedssvikt?
Vi antar at den eksterne virkningen er forurensning. Produksjonen må reduseres. Det kan skje ved Miljøstandard Avgift på ustlipp Kvoter Teknologisk utvikling Chapter 18 26

8 Effektivt utslippsnivå
Kr pr enhet utslipp MSC MCA Ved Eo er MCA høyere enn MSC E0 E* Effektivt utslippsnivå er 12 (E*) hvor MCA = MSC. 6 Hvorfor er dette mer effektivt enn null utslipp? 4 Ved E1 er MSC større enn MCA. E1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Utslipp Chapter 18 34

9 Avgift på utslipp MSC 3 MCA E* 12 Standard Avgift Chapter 18
Kr pr enhet utslipp MSC MCA 3 12 E* Standard Avgift Utslipp Chapter 18 38

10 Avgift MSC 3 MCA E* 12 avgift Chapter 18 Kr pr enhet utslipp Total
rensekostnad 3 12 E* avgift Total avgift Chapter 18 Level of Emissions 42

11 Hvorfor avgift? MCA1 MCA2 3.75 2.50 Avgift pr enhet utslipp 6 5 4 3 2
Det er ikke effektivt å la begge slippe ut 7 fordi MCA2 < MCA1. Avgift pr enhet utslipp MCA1 MCA2 Med en avgift på 3 vil utslipp fra bedrift 1 falle fra 14 til 8. Bedrift 2 reduserer fra 14 til 6. MCA1 = MCA2: effektiv løsning 6 Kostnadsminimum gir 6 for firma 1 og 8 for firma 2 og MCA1= MCA2 = 3. 5 4 Bedrift 2’s reduserte rensekostnader Bedrift 1’s økning i rensekostnad 3 2 1 Utslipp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chapter 18 48

12 Miljøstandard kan være bra
C Basert på ufullstendig informasjon er avgift 7. (12.5% reduksjon). Utslipp øker til 11. MSC MCA Avgift ABC er økningen i sosial kostnad minus reduksjonen i rensekostnad 16 14 12 E Basert på ufullstendig informasjon blir standard 9 (12.5% reduksjon). ADE < ABC D 10 A 8 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 Utslipp Chapter 18 56

13 Korreksjon av markedssvikt
Oppsummering - avgift eller standard Miljøstandard er å foretrekke når MSC er bratt og MCA er flat. Standarder kan gi mer sikkerhet dersom man ikke har fullstendig informasjon Chapter 18 57

14 Eksterne virkninger og eiendomsrett
Eiendomsrett regulerer hva man kan og ikke kan gjøre med sin eiendom. Har fiskerne rett til forurensningsfri elv eller har bedriftene lov til å forurense? Hvis bedriften eier både produksjonsanlegg og elva blir de sosiale kostnadene internaliserte Hvis ikke forhandlingskostnadene er for store, kan partene på egen hånd komme fram til en effektiv løsning uansett hvordan eiendomsretten er definert Chapter 18 81

15 Profitt ved ulike utslipp (pr. dag)
Bedrift Fiskernes Total Profitt Profitt Profitt Ikke filter, ikke renseanlegg Filter, ikke renseanlegg Ikke filter, med renseanlegg Filter og renseanlegg Chapter 18 84

16 Eksterne virkninger og eiendomsrett
Anta at Fabrikken betaler for filter Fiskerne betaler for renseanlegg Effektiv løsning Kjøp filter og ikke bygg renseanlegg Chapter 18 85

17 Forhandlinger og eiendomsrett
Rett til utslipp Rett til rent vann Uten samarbeid Profitt for bedrift $500 $300 Profitt for fiskere $200 $500 Samarbeid Profitt for bedrift $550 $300 Profitt for fiskere $250 $500 Chapter 18 87

18 Eksterne virkninger og eiendomsrett
Coase teoremet Når to parter kostnadsfritt kan forhandle vil løsningen bli effektiv uansett hvem som har eiendomsrett i utgangspunktet Chapter 18 88

19 Ronald Coase (Nobelpris 1991)
Chapter 18

20 Felles eiendomsrett Felles eiendomsrett (almenning)
Alle har fri adgang. Ressursen blir overutnyttet Eksempler Vanning Fisk i havet og beiteressurser Mineraler Chapter 18 94

21 Felles eiendomsrett Privat kostnad FC Marginal sosial kostnad F*
Uten kontroll er antall fiskere FC hvor PC = MB. Kostnad/ nytte Private kostnader undervurderer totale kostnader. Effektivt uttak er F* hvor MSC = MB (D) Marginal sosial kostnad F* Etterspørsel Fisk Chapter 18 98

22 Offentlige goder Egenskaper ved offentlige goder Ikke rivalisering
Grensekostnaden ved å tilby godet til en ny konsument er 0 Ikke ekskluderende Ingen kan ekskluderes fra å nyte godet hvis det blir tilbudt Chapter 18 101

23 Offentlige goder Nytte D1 D2 D $7.00 $5.50 Marginalkostnad $1.50 $4.00
Uten rivalisering er MSB eller D summen av de indviduelle etterspørselskurvene $7.00 $5.50 Marginalkostnad $1.50 Effektiv produksjon hvor MC = MB ved 2 enheter. MB er eller 5.50. $4.00 Produksjon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chapter 18 105

24 Offentlige goder Fripassasjerer (Free Riders)
Godet kan ikke tilbys uten at alle kan gjøre bruk av det Konsumenter vil ikke avløre hva godet er verdt Fripassasjerer underslår hva de er villig til å betale for et gode slik at de kan nyte det uten å måtte betale. Chapter 18 107

25 Private preferanser for offentlige goder
Offentlige goder bør tilbys av offentlig sektor og finansieres gjennom skatter eller avgifter Det er problematisk å bestemme hvor mye som skal produseres dersom det er mange fripassasjerer Ofte ser vi “fiskal illusjon” - goder tilbydt av offentlig sektor er “gratis” Chapter 18 114


Laste ned ppt "Eksterne virkninger og offentlige goder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google