Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsstruktur - teori og empiri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsstruktur - teori og empiri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsstruktur - teori og empiri
1

2 Markedsstruktur Sentralt begrep innen imperfekt konkurranse: SCP paradigmet S = Structure (markedsstruktur) C = Conduct (atferd) P = Performance (effektivitet) Oligopoler - strategisk atferd for å hindre markedsadgang for nye og å utnytte markedsmakt

3 Tildlig studie: Bain Joe S. Bain formulerte følgende hypotese
Konsentrasjon muliggjør samarbeid Samarbeid øker profitt når markedsadgang er vanskelig Disse effektene observeres særlig for store bedrifter Utvalg: 20 næringer innen industrien

4 Måleproblemer Hvordan måler konsentrasjon ?
CR4 (markedsandel til fire største) Hvordan måle lønnsomhet/profitt ? Vanlig mål Lerner index (P - MC)/P Hvordan finne MC ? Bain valgte et annet mål - ARR (Accounting Rate of Return)

5 Måleproblemer, forts Hvordan måle adgangshindringer ? Generell teori
Stordriftsfordeler Produktdifferensiering Kapitalbehov (og kostnader) MES - ”minimum efficient scale” Bain: 5 % av markedet ?

6 Adgangsbegrensning, forts.
Ny bedrift må bruke mer på reklame enn nye bedrifter - reklame og produkt-differensiering er adgangsbegrensning Kapitalkostnader høyere for ny bedrift - mindre sannsynlighet for å overleve - høyere kapitalkostnad pga risikopremie

7 Bains funn Bains delte sitt utvalg inn i 3
Svært høye adgangsbarrierer (P mer enn 10 % høyere enn minimum AC) Høye (substantial) adgangsbarrierer (P ca 7 % høyere enn minimum AC) Moderate adgangsbarrierer (P ca % høyere enn min AC) Bains funn: Store bedrifter i næringer med adgangsbegrensninger er lønnsomme. Høyere konsentrasjon - høyere profitt

8 Nyere studier I 1960-årene ble det utviklet et mer robust verktøy for å gjennomføre empirisk forskning - econometrics (økonometri) Måleproblemene kommer man ikke utenom - hvordan måle markedsmakt ? Monopol: (P - MC)/P = 1/Ed Hvis vi har konstant skalautbytte er MC = AC =

9 Modellformulering PCM = a0 + a1CR4 + a2KSR
Forventer positive fortegn på koeffisientene Mest interesse knytter seg til KSR Produsentvarer PCM = ,033CR4 + 0,133KSR R2 = 0,26 Konsumentvarer PCM = ,199CR4 + 0,103KSR R2 = 0,38

10 Hva bestemmer markedsstruktur
Ulike teoriretninger for å forklare markedsstruktur S-C-P: Konsentrasjon avhenger av teknologi (skalaeffekter) og strategisk atferd til eksisterende bedrifter Chicago School:Konsentrasjon med få bedrifter forekommer fordi det er en effektiv organisasjons-form Bains fremhevet følgende: Stordriftsfordeler, produktdifferensiering og kostnads-fordeler for eksisterende bedrifter

11 Stordriftsfordeler Anta at vi har følgende kostnadsfunksjon
C(q) = F + cq AC(q) = c + F/q Kostnader faller når q øker Hvis vi har at P = a - bQ Mål på markedsstørrelse (S): S = (a - c)/b

12 Likevekt i Cournot Vi har tidligere vist at: Når n øker går P mot MC

13 Likevekt i Cournot Profitten på kort sikt er gitt ved Når N øker faller antall prod enheter, som øker AC og reduserer profitten. Antall bedrifter som må til for at profitten blir 0:

14 Økonomisk effektivitet
Vi har at Jo lavere F, jo flere tilbydere i markedet Jo flere bedrifter, jo mer nærmer P seg MC Betyr lavere F høyere effektivitet ? Mange små bedrifter - alle med F - kan gi at summen av faste kostnader blir høyere - må avveie sparte F mot markedsmakt

15 Produktdifferensiering
Vi har tidligere utledet Dorfman-Steiner Reklame og strategisk atferd - hva er verdien av tidligere reklame ? Hvis effekten er 0, nye bedrifter har ingen ulemper og kan ta opp konkurranse med andre Hvis effekt av reklame varer ved over tid blir situasjonen en helt annen

16 Reklame og velferd Fører reklame til økt velferd - eller reduseres velferden ? Mye sitert (men kontroversiell) modell - Dixit - Norman modellen Konklusjon - det drives for mye reklame som reduserer effektivitet


Laste ned ppt "Markedsstruktur - teori og empiri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google