Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Optimal produkttilgjengelighet I

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Optimal produkttilgjengelighet I"— Utskrift av presentasjonen:

1 Optimal produkttilgjengelighet I
SCM 12: Determining Optimal Level of Product Availability Optimal produkttilgjengelighet I Kundeservicenivå (CSL eller fr) Høy produkttilgjengelighet Økt salg, større lager Lav produkttilgjengelighet Mindre salg, mindre kostnader Hvordan finne riktig balanse? Hvilken strategi har en? Effisiens eller responsivitet BUS340 - SCM

2 Optimal produkttilgjengelighet II
SCM 12: Determining Optimal Level of Product Availability Optimal produkttilgjengelighet II Kostnader ved overlagring: Co Lagringskostnader Kostnader ved dumping av sluttlager Kostnader ved underlagring: Cu Redusert salg på kort og lang sikt Aktuell etterspørsel er usikker Prognoser for etterspørsel Gjennomsnitt Hele fordelingsfunksjonen (snitt, varians) BUS340 - SCM

3 Over- og underlagringskostnader
Salgspris: p Innkjøpspris: c Dumpingspris: s Overlagringskostnader: {kr/enhet} Underlagringskostnader: {kr/enhet}

4 Sesongetterspørsel - L.L.Bean
Etterspørsel (hundre stk) Sannsynlighet 0,01 0,02 0,04 0,08 0,09 0,11 0,16 0,20 0,11 0,10 0,04 0,02 0,01 0,01 Kum. sanns. 0,01 0,03 0,07 0,15 0,24 0,35 0,51 0,71 0,82 0,92 0,96 0,98 0,99 1,00

5 Optimalt syklusservicenivå, én ordre I
En bestilling før sesongen, overlager dumpes CSL angir sannsynligheten for å få en etterspørsel som er mindre enn O*. Øker en ordren med en enhet utover dette, vil forventet inntekt og forventet kostnad for denne siste enheten være: Forventet inntekt: Forventet kostnad: Optimalt syklusservicenivå når disse er like:

6 Optimalt syklusservicenivå, én ordre II
Optimalt ordrekvantum: Forventet overskudd: (kanskje ikke nødvendig å pugge denne!)

7 Optimalt syklusservicenivå, én ordre III
Forventet overlager: Forventet underlager:

8

9

10

11 Kontinuerlig bestilling med backlog
Kontinuerlige bestillinger, ved manko vil kundene vente og får et prisavslag Optimalt syklusservicenivå blir en balansegang mellom lagringskostnader og nødvendig prisavslag når kundene må vente Ingen tapt etterspørsel - kostnadsminimum gir derfor maksimalt overskudd Prisavslag ved venting: CU Optimalt syklusservicenivå:

12 Kontinuerlig bestilling uten backlog
Kontinuerlige bestillinger, ved manko vil kundene gå til andre leverandører Optimalt syklusservicenivå:

13 Styringstiltak Øke realiseringsprisen på varer som dumpes
Salg av varer til lagersalgsbutikker Overføre til andre markeder Vil gjøre det lønnsomt å øke CSL Reduser kostnaden ved lagermanko Reserveleverandør Kjøpe varer fra konkurrenter Tilby prisavslag eller andre fordeler Vil tillate lavere CSL uten at det skaper problemer

14 Reduksjon av etterspørselens usikkerhet
Bedre prognoser Bedret prognose medfører lavere kvantum overlager og underlager og høyere overskudd Hurtig respons (Quick Response) Reduksjon av ledetiden Prognosene blir mer nøyaktig Flere innkjøp per sesong Kjøperen får fordeler med reduserte kostnader Ulemper for leverandøren fordi ledetiden kortes ned og fordi det total leveransekvantumet reduseres

15 Prognosefeil og overskudd
Forventet overskudd og over/underlager Overskudd Overlager Underlager Prognosefeil

16 Quick Response, simulering
Overskudd CSL = 0,94 Enkel ordre, hele bestilling før sesongen P = 14, D = 15, L = 30 24 034 Todelt ordre, siste bestilling i sesongen P1 = 7, P2 = 7, D = 15, L = ca.1 27 085 Todelt ordre, siste bestilling i sesongen P1 = 7, D1 = 15, P2 = 7, D2 = 3, L = ca.1 27 371 Ved gitt CSL vil oppsplitting av ordre medfører mindre totalt bestillingsvolum, mindre overlager ved sesongens slutt og høyere overskudd

17 Reduksjon av etterspørselens usikkerhet II
Utsettelse av produktdifferensiering (postponement) Aggregerte prognoser er mer nøyaktig Bedre tilpasning mellom etterspørsel og tilbud Produksjonskostnadene er ofte høyere, jfr. Benetton Mest fordelaktig ved mange varianter, uavhengig etterspørsel mellom variantene og relativt lik fordeling mellom de ulike variantene Tilpasset utsettelse - basiskvantum produseres på billigste måte, resten ved utsettelse

18 Reduksjon av etterspørselens usikkerhet III
Tilpassete kilder for leveranse Stabil leveranse fra effisient leverandør Variabel leveranse fra responsiv leverandør Volumbasert - toppvolumet kommer fra responsiv leverandør. Bl.a. aktuelt ved hovedproduksjon i fjerne lavkostland Produktbasert - Høyvolumsprodukter fra effisient leverandør, lavvolumsprodukter fra responsiv leverandør

19 Kap er ikke pensum

20 Optimal produkttilgjengelighet i praksis
Bruk de analytiske metodene til å øke overskuddet Vær kritisk til etablerte verdier for produkt-tilgjengelighet Tilnærmede kostnader kan brukes fordi de optimale løsningene er ganske robuste Kostnader ved underlagring er vanskelig å anslå, gjør beregninger for ulike alternativer Skreddersy din tilpasning til usikkerheten Nivået for produkttilgjengeligheten må være tilpasset bedriftens strategi


Laste ned ppt "Optimal produkttilgjengelighet I"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google