Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egenskaper ved aksjeopsjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egenskaper ved aksjeopsjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egenskaper ved aksjeopsjoner
Chapter 10

2 Notasjon C : American Call option price c : European call option price
P : American Put option price ST :Stock price at option maturity D : Present value of dividends during option’s life r : Risk-free rate for maturity T with cont comp c : European call option price p : European put option price S0 : Stock price today K : Strike price T : Life of option : Volatility of stock price

3 Hvordan påvirkes opjonsverdi?
Variabel S0 K T r D c p C P + + + + + + ? + + + + + + + +

4 Amerikanske vs. europeiske opsjoner
Under ellers like forhold er en amerikansk opsjon verdt minst like mye som en europeisk C  c P  p

5 Nedre grense for europeiske kjøpsopsjoner uten dividende
En opsjon kan aldri bli mer verdt enn den underliggende aksjen, det vil si at c ≤ So og C ≤ So p ≤ K og P ≤ K Hvis en europeisk call ikke betaler utbytte, må vi ha at: c  max(S0 –Ke –rT, 0)

6 Eksempel 10.1 side 233 Anta at følgende gjelder: S0 = 20 T = 1
r = 10% K = D = 0 S0 –Ke –rT = 20 – 18e – 0.1 = 3.71 Opsjonen er minst verdt 3.71

7 Kan denne prisen være riktig?
Anta at c = S0 = 20 T = r = 10% K = D = 0 Er det mulighet for arbitrasje?

8 Nedre grense for europeiske salgssopsjoner uten dividende
For europeiske salgsopsjoner som ikke betaler dividende, er laveste verdi gitt ved at p  max(Ke -rT–S0, 0) Anta at S0 = 37, K = 40, r = 5 % og T = 0.5 Ke –rT – S0 = 40e-0.05●0.5 – 37 = 2.01 Opsjonen er minst verdt 2.01

9 Kan denne prisen være riktig?
Anta at følgende gjelder: Er det mulighet for arbitrasje? p = 1 S0 = 37 T = 0.5 r = 5% K = 40 D = 0

10 Kombinasjon av opsjoner
Anta at du kjøper en aksje og en salgsopsjon på samme aksjen. Innløsningskurs er 125. Hva blir din payoff på hvert av disse objektene isolert?

11 Kombinasjon av opsjoner
Den samlede verdien av aksjen og salgsopsjon på aksjen blir:

12 Kombinasjon av opsjoner
La oss nå prøve noe annet: Vi kjøper en kjøpsopsjon (call) på samme aksje Vi kjøper et risikofritt papir (zero coupon bond), som vi gir 125 ved salg Hvordan blir avkastningen på hvert av objektene?

13 Kombinasjon av opsjoner
Den samlede verdien av plasseringene blir:

14 Kombinasjon av opsjoner
Vi har sett noe meget viktig, nemlig at en investor oppnår samme avkastning fra følgende Kjøp en aksje og en salgsopsjon på samme aksje Kjøp en kjøpsopsjon og et risikofritt papir (zero coupon bond) Hvis payoff er den samme, må verdien være den samme

15 Kombinasjon av opsjoner
Vi har altså sett det interessante at Pris på underliggende aksje + pris på salgsopsjon = pris på kjøpsopsjon + nåverdi av innløsningskurs Dette er en av de mest fundamentale sammenhenger innen opsjoner – put call parity eller salg-kjøp pariteten Vi har altså at: c + Ke -rT = p + S0

16 Tidlig utøvelse Det kan være optimalt å utøve en amerikansk opsjon før bortfall Unntaket er amerikanskje kjøpsopsjoner som ikke betaler dividende, hvor det aldri er optimalt å utøve før bortfall Anta aksjekursen er 50 og at innløsningskurs til kjøpsopsjon er 40 og at det er 1 mnd til bortfall? Bør opsjonen utøves?

17 Dividende og laveste verdi


Laste ned ppt "Egenskaper ved aksjeopsjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google