Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av basiskompetanse på grunnlag av samfunnsfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av basiskompetanse på grunnlag av samfunnsfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av basiskompetanse på grunnlag av samfunnsfag

2 Oversikt Basiskompetanse-begrepet Basiskompetanse og samfunnsendring
Basiskompetanse og kjønn Basiskompetanse og massemedia Kultur og sosial refleksjon (samfunnsfaglig basiskompetanse

3

4 Noen samfunnsmessige forutsetninger
Det postindustrielle samfunnet Fra samlebånd til informasjon og utdanning Kommunikasjonssamfunnet Det krevende samfunnet Mulighetssamfunnet Det refleksive samfunnet Risikosamfunnet Femtedelssamfunnet Kunnskaps- og utdanningssamfunnet

5 Sosialisering Hvordan vi formes, hvordan "verden lister seg inn på oss, uten at vi merker det.” (internalisering) (Frønes, 1994 s. 50) Også en aktiv læringsprosess Vi lærer også forstå vår omverden gjennom handling oss selv andre å reflektere Betyr at vi ikke uten videre aksepterer normer og verdier

6 Hva er egentlig basiskompetanse?
Et mål med barnehagevirksomheten (Rammeplan for barnehager s. 36) "Kompetanse” "compete"-anse Avleiring av det vi har lært Potensiale, evne til handling og ny læring Det vi har lært gjennom det vi har gjort Må stadig utvikles

7 Basiskompetansebegrepet- noen definisjoner
"En kompetanse som kan møte samfunnets utfordringer” (Frønes, 1994) "(U)tvikling av identitet og kompetanse som er nødvendige i det daglige liv sammen med andre barn og voksne både i barnehagen og hjemme.” (Rammeplanen, s. 36) "(D)et barna har ervervet av grunnleggende kompetanse for sitt framtidige liv.” (Rammeplanen s. 36) "(D)et barna har ervervet av grunnleggende kompetanse for sitt framtidige liv." (Rammeplanen s. 36) (Sosiale) "kunnskaper, ferdigheter og holdninger som det er ønskelig at barna tilegner seg i løpet av den tida de er i barnehagen.”

8 Basiskompetanse - noen aspekter
Opparbeides allerede fra fødselen Spebarnet er aktivt i forhold til verden viktig forutsetning for læring Nødvendig del av identitetsutviklingen Handler om tilpasning og forandring Kvalifiserer oss for samfunnslivet Knytter sammen enkeltmenneskets utvikling med samfunnsutviklingen: kulturelle og materielle endringer

9 Viktige sosiale faktorer i utviklingen av basiskompetanse
Samme som sosialisering forøvrig Lokal næringsstruktur Yrkesliv Kjønnsrollemønster Familiemønster

10 Eksempler på aktuell basiskompetanse i dagens samfunn
Evne til kritisk refleksjon Sentral side ved det moderne samfunns basiskompetanse evne til å utvikle nye løsninger og tankeformer kreativitet evne til å vise følelser evne til vennskap evne til samliv evne til politisk deltakelse

11 Eks. fortsetter "Flytende sosiale sammenhenger" stiller nye, og spesielt/ sterke krav ovenfor barnet De sosiale kompetanser må også fornyes: som evnen ti (økt) sosial fleksibilitet (økt) selvrefleksjon i forhold til andre (økt) integrering av forskjellige erfaringer (økt) kommunikasjon, menings- ønskesytring (økt) initiativ, selvhevdelse, selvtillit. (Dencik, 1989)

12 Basiskompetanse og kjønn - hva kan de voksne gjøre?
Forsøke å være bevisst kjønnsrolle-sosialisering - som praksis og i praksis. Tenke på slike prosesser i forbindelse med daglige / "vanlige" aktiviteter (vanlige organiserte inne/uteaktiviteter) Hva kan vi lære jentene? Legge til rette for at jentene skal få komme til orde Legge til rette for at jentene skal få ytre egne ønsker, si sin mening, kritisere (positivt og negativt)

13 Hva kan vi i større grad prøve å lære gutta?
Voksne kan legge forholdene bedre til rette for at gutta skal kunne lære seg Å leke mer med jenter Kommunikasjonsferdigheter Å ta andres roller Å lytte mer Å avbryte mindre Ikke alltid kreve å bli hørt med en gang Orientere seg i situasjonen Å vente på tur i samtalen Utvikle empati, omsorg, hjelpe andre Å drive med rolige aktiviteter

14 Diskusjon: Hva kan jentene lære av gutta?

15 Sosiologisk basiskompetanse til refleksjon om seg selv, kultur og samfunn
Utvikling av samfunnsfaglig og sosiologisk basiskompetanse: 2 forslag til interesseområder Sosiokulturelle forutsetninger utenfor bhg.: eks: sosial/kulturell ulikhet, boforhold, ulike familiemønstre etc./lokalmiljøet Læring om mikrososiologien i barnehagen sosiale samspillet b-b (=barnekulturen), b-v(-v) (=barnehagekulturen), om sosiale prosesser (som handlings- og kommunikasjonsmønstre i barnehagens sosiale system)

16 Sosiologisk basiskompetanse hva kan de voksne gjøre?
Tenke helhet i forhold til barn. Få øyet på de helheter (grupper, kulturer m.v.) barnet er del av. Fokusere og forstå barn fra flere synsvinkler Kommunisere med barn om "samfunnsfaglig relevante" emner og emneområder å undre seg over samfunnsmessige og kulturelle forhold Knyttet til barnas forståelse av voksne (samfunnet, kulturen)

17 Samfunnsfaglig relevante aktiviteter i barnehagen
Samfunnsfaglig relevante aktiviteter i barnehagen. Mulig konkret utgangspunkt Høytlesning om samfunnsfaglig relevante emner / bruk litteratur som handler om sosiale forhold / kultur!! Besøk, ekskursjoner, bruk av lokalmiljøet. Oppsøke lokalkulturen. Kulturmuseer (historisk, folke-, kunst(industri)-museer Lokalmiljøet - viktig inngang til innsikt i samfunnet Besøke konkrete institusjoner Teater, bibliotek Diskusjonsgrupper Rollespill/teater Vise fram ting hjemmefra. Snakke om gamle gjenstander. Tegning

18 Forts. Prate med (gamle) voksne
F. eks. om hvordan det var å være barn i gamle dager Åpen barnehage Bruk av massemedier Data / internett Film Kino "Grevlingen" (barnefilmklubben) Barneforestillinger på ordinære kinoer Video Radio, f. eks. barnetimen. Aviser

19 Oppsummering: samfunnsfaglig basiskompetanse / emneområder
Massemedier Kjønnsroller / kjønnssosialisering Kultur Fremmed- / fjernkultur Lokalsamfunn Holdninger, verdier, regler Roller, grupper i barnehagen


Laste ned ppt "Utvikling av basiskompetanse på grunnlag av samfunnsfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google