Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leken i et samfunnsperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leken i et samfunnsperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leken i et samfunnsperspektiv
Frønes og kompetanseutviklingens betydning - men kompetanse til hva? ”Barn lever i en sosial verden som i høy grad er organisert etter kjønn” (Hislam, 1996) Lek, sosial kompetanse og psamfunnsendring og samfunnsendring Lekens funksjoner hos Frønes

2 Leken i et kjønnsperspektiv
Barnas lek reflekterer stereotype kjønnsroller i samfunnet ”Gutter kan ikke være sykepleiere” selv om de blir behandlet av en mannlig sykepleier Historien om låne-ut-lekebilen Datteren som sier at mammaer ikke kan kjøre bil når hun sitter ved siden av moren sin som kjører bilen de sitter i Men er dette egentlig uttrykk for stereotype holdninger? (Hislam, 1996)

3 ”Barn lever i en sosial verden som i høy grad er organisert etter kjønn”
”Dobbeltstandarder (Andresen)” Forventninger og tilbakemeldinger Lekekroken / dukkekroken

4 Rossholt Lek og kropp Gutta mer utadvendte + fysiske
bruker hele det sosiale landskapet åpner i større grad opp for andre Jentene - mer kommunikativ bruk av kroppen Interne relasjoner, henvender kroppene mot hverandre

5 Barnehagen - et sted for sosialisering til tradisjonelle og stereotype kjønnsroller og et sted som bevisst skal jobbe med likestilling og kjønnsroller Hvorfor er dette viktig? Fordi det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret opprettholder sosial ulik het / bidrar til urettferdig fordeling av goder i samfunnet

6 Barnehagen som forsterker av sosial / økonomisk ulikhet, stereotype menneskesyn og sosiale ulikhetsmekanismer Praktisering av doble standarder Indirekte opprettholdelse gj. Ikke å vite / være ubevisst + ukritisk gj. aldri ta opp / aldri snakke om disse tingene f.eks på personalmøter Ved kun å fokuusere på naturting - aldri på kulturting i barnehagen

7 Ved et snevert syn på hva kultur er (en bestemt norsk kulturarv - i stedet for normer og verdier som vi for eksempel organiserer samfunnet / barnas sosiale verden etter Signaler gj. Kroppsspråk / mimikk Stereotype arbeidsfordelinger mellom mannlige og kvinnelige ansatte i barnehagen Skjevhet i variasjonen på tilbudet - gjennom direkte eller indirekte kjønnet strukturering av lekeaktivitetene

8 Den voksnes rolle: observasjon i arbeidet med likestilling i barnehagen
Oppmerksomhet innsikt i barns (og voksnes) konstruksjoner av seg selv og sine omgivelser!! Derfor: observer barna og de voksne!! (både foreldre og ansatte)!! Er lekeområdet (lekekrok, baserom, dukkekrok gutte-eller jentedominert? Strukturerer lekerommet for en bestemt type lek?

9 Hvordan reageres det på høylydt lek fra de voksnes side
Hvordan reageres det på høylydt lek fra de voksnes side? Ser reaksjonen ut til å være kjønnsavhengig? Hvem opptar mest plass / mest dominerende? Hvordan reageres det hvis jentene bråkeleker? Slipper jentene til? Hvor mye - når det lekes på tvers av kjønnene, eller utenom leken? Lekes det på tvers av kjønn?

10 Tildeles det spesielle roller i leken
Tildeles det spesielle roller i leken? Ser det ut til å være mønster / systematikk i rolletildelingen - forskjeller knyttet til kjønn? Observer kjønnede prosesser også når det ikke lekes! (i voksenstyrte situasjoner der lek ikke er i fokus!)


Laste ned ppt "Leken i et samfunnsperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google