Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglige utfordringer til naturfag, matematikk og kunst og håndverk, når teknologi og design innarbeides i relevante lærerplaner. Pål J. Kirkeby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglige utfordringer til naturfag, matematikk og kunst og håndverk, når teknologi og design innarbeides i relevante lærerplaner. Pål J. Kirkeby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglige utfordringer til naturfag, matematikk og kunst og håndverk, når teknologi og design innarbeides i relevante lærerplaner. Pål J. Kirkeby Hansen

2 Index Hva er ’teknologi’, ’design’, ’tverrfaglig’ ?
Hvem har bestemt? Hva er bestemt? Tverrfaglige utfordringer – mange! Erfaringer fra forsøksvirksomheten - et forsøk på avslutning

3 Mitt teknologiengasjement
Meteorologi, naturfagdidaktikk Teknisk fagskole og Ingeniørhøgskole Program for Teknologi i Skolen Lærerutdanning: teknologi i NSM og Naturfag Etterutdanning: Teknologi og Design [ToD] Teknologi & Design - Et fagdidaktisk veiledningshefte Teknologi og Design - en progresjonsmodell for grunnskolen Arbeidsgruppe Teknologi: ToD 30stp. modulbasert

4 Nasjonalt senter for kontakt med
arbeidslivet om rekruttering til realfag

5 Hva er ’teknologi’ - ’design’?
”Teknologi er framgangsmåter menneskene har utviklet for å nå sine mål, arbeide lettere og samarbeide bedre. Teknologi gir hjelpemidler for å lage og gjøre ting ….” (L97 Generell del) ”har utviklet … for å lage og gjøre ting ” dvs. produktutvikling som prosess og resultat, er design i vanlig forståelse av begrepet Et tverrfaglig eksempel!

6 Hvem har bestemt at ”Teknologi og design …” ?
Kvalitetsutvalgets forslag 5.juni 2003: ” Teknologi og design opprettes som et fag på ungdomstrinnet. Faget skal kombinere teori og praksis” (NOU 2003: 16: 2.4.4) Regjeringens ønske 2.april 2004: ”Teknologi og design innarbeides i relevante læreplaner for fag, i første rekke realfagene og kunst- og håndverksfag” (St.m.30:4.6.4) Stortingets vedtak 17.juni 2004

7 Stortingets krav til læreplanene
”Komiteen vil likevel legge vekt på at det å innføre teknologi og design som et tverrfaglig emne vil kreve en ytterligere synliggjøring av emnets plass og rolle.” (Innst.S.nr.268 ( )) tverrfaglig emne synliggjøring av emnets plass og rolle

8 Hva er ’tverrfaglig’? ”Prosjektarbeid kan gjennomførast både innafor og på tvers av fag …” (L97 Broen) Dvs. ’tverrfaglig’ Profesjonelle teknologer og designere arbeider ofte i prosjekter - tverrfaglig Prosjektarbeid, kjennetegn (L97 Broen): Problemområde/problemstilling eit målretta arbeid frå idé til ferdig produkt, konkret resultat eller praktisk løysing.

9 Tverrfaglige utfordringer 1
”innarbeides i relevante læreplaner for fag, i første rekke realfagene og kunst- og håndverksfag” Er det noen ’i annen rekke’? ”synliggjøring av emnets plass og rolle” Koordinering i tid og rom? Egne kompetansemål for ToD? Læreplanfestet - egen læreplan - egen lærerveiledning? Opp til skolene? Prosjektmetoden vs. metodefrihet?

10 Stortingets begrunnelse for ToD
styrke fagenes praktiske forankring og nytteverdi gi elevene teknologiske ferdigheter og forståelse del av skolens allmenndannende oppgave kombinerer teoretisk og praktisk lærdom innsikt i utviklingsprosesser bak produkter - veien fra idé til ferdig produkt Sviktende rekruttering til MNT-studier Innst.S.nr.268 ( )

11 Tverrfaglige utfordringer 2
skolens allmenndannende oppgave Tverrfaglig: teknologiske ferdigheter og forståelse innsikt i utviklingsprosesser fra idé til ferdig produkt Innen fag: styrke praktiske forankring og nytteverdi kombinerer teoretisk og praktisk lærdom

12 teknologi og design regifag Prosjektmetoden: støttefag naturfag
matematikk teknologi og design regifag kunst og håndverk

13 Tverrfaglig utfordring 3. Et meget lite ToD-eksempel
Kravspesifikasjon til produkt (deles ut) ”eit målretta arbeid frå idé tilferdig produkt” Presentasjon, evaluering, … Diskuter tverrfaglige linker i eksemplet til naturfag, matematikk, kunst og håndverk, … (i-annen-rekke-fag) Diskuter ”utfordringer” for lærere og elever i dette ToD-prosjektet

14 Kravspesifikasjon til glideflyet ToD-Air
Du skal designe og bygge et glidefly av papir som kan seile minst 5 meter. Flyet skal sendes med armkraft og lande kontrollert på gulvet foran kateteret. Det skal kun brukes ett A4-ark. Flyet skal være ferdig til presentasjon og testing om 5 minutter.

15 Kravspesifikasjon til et glidefly med mulige utvidelser
Du skal designe og bygge et glidefly av papir som kan seile minst 5 meter og bære en 10kr- mynt. Flyet skal sendes med armkraft og lande kontrollert på gulvet foran kateteret. Det skal kun brukes ett A4-ark. Flyet skal være ferdig til presentasjon og testing om 5 minutter. Det skal foreligge skisser og enkle arbeidstegninger fra designfasen. Sett matematiske navn på de geometriske formene flyet består av. Finn vingenes areal. Flere utvidelsesmuligheter?

16 flyhistorie, samfunnet, beskrivelse, portefølje
IKT designe, tegne, nettsteder Naturfag krefter, energi miljøaspekter Matematikk geometri, beregne fart, flypriser/distanse teknologi og design FLY Kunst og håndverk skisse, tegne, lage, dekorere, reklame Samfunnsfag flyhistorie, samfunnet, geografi Språk (no./eng.) beskrivelse, portefølje reklame

17 Tverrfaglige utfordringer 4 i et stort ToD-eksempel:
Å lage et elektrisk kjøretøy (sesjon B7) lærer Eva Celine Jørgensen, Ruseløkka skole, Oslo

18 Tverrfaglige utfordringer 5 i et noe mindre ToD-eksempel:
Matematikk – Design – Kunst og håndverk (sesjon A3): prosjekt om emballasje og design høgskolelektor Gunnar Waldermo,

19 Tverrfaglige utfordringer 6 Innhold (substans) og materialer
Naturfag Matematikk Eksemplarisk Kjønn Interesse Differensiere Progresjon Vurdering Entreprenørskap andre Kunst og håndverk

20 Innhold (substans) og materialer: Hvor kan vi starte?
teknologi

21 Teknologi og Design En progresjonsmodell for grunnskolen
RENATEs bidrag basert på L97 Generell del og forsøkene til Program for Teknologi i Skolen Det vi spiser og drikker (K1/K2)) Hus og det som er i dem (K1/K2/K3) Det vi har på oss (K2/K3) Transportteknologi (K2/K3) Elektronisk og digital teknologi (K2/K3) Teknikk og produksjon Teknologi, mennesket og verden

22 Teknikk og produksjon Noen elementer i alle moduler:
Utvikle og kommunisere ideer Arbeide med redskaper, utstyr og materialer Evaluere prosesser og kunnskaper Kunnskaper om materialer og komponenter Kunnskaper om strukturer og konstruksjon Kunnskap om kontroll- og styringssystemer Entreprenørskap

23 Teknologi, mennesket og verden
Noen elementer i alle moduler: Teknologi og sosialt ansvar Teknologi og bærekraftig utvikling Teknologi- og designhistorie

24 Tverrfaglige utfordringer i ToD - et forsøk på avslutning
Den intenderte læreplanen Systemnivå Læreplanenes intensjoner med ToD Den implementerte læreplanen Skole-/klasseromsnivå Gjennomføring av undervisning i ToD Den oppnådde læreplanen Elevnivå Elevenes læring av/om/i ToD


Laste ned ppt "Tverrfaglige utfordringer til naturfag, matematikk og kunst og håndverk, når teknologi og design innarbeides i relevante lærerplaner. Pål J. Kirkeby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google