Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

estetiske virkemidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "estetiske virkemidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 estetiske virkemidler
Power Point med fokus på kommunikasjon og bruken av estetiske virkemidler kommunikasjon estetiske virkemidler Hva er Power Point? Et program for innlegging av tekst, bilder og lyd til bruk i en formidlings- eller kommunikasjons situasjon. Eva Strøm – avdeling for estetiske fag

2 Curriculum Vitae Oslo Husflidskole 1973-75
Statens lærerhøgskole i forming, Oslo Undervisning i videregående skole Undervisning ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag

3 Kommunikasjon forelesning seminar praktisk arbeid veiledning
Hva er mitt ståsted. Som formidler må jeg forholde meg til ulike lærings situasjoner som alle krever ulik tilnærming til et faglig materiale. Forelesning: en til mange relasjon Seminar: mange til mange relasjon Praktisk arbeid: - begge deler Veiledning: begge

4 Formidling Budskap – legge grunnlag for holdningsendringer (kvalitative mål) Formen på budskapet Hvordan det formidles Forstyrrende elementer Mottakerens situasjon Målgruppe – hvem er mottaker av budskapet Kjønn Alder Interesser Utdanning Sosial status Geografisk tilhørighet m m.

5 Madonna fra Hedalen kirke
Formidling/kommunikasjon Kommunikasjon (lat. communicare, gjøre felles, ha felles (med), meddele), betegnelse for overføring av symboler mellom enkeltindivider eller grupper for å meddele en mening eller påvirke en oppfatning. Persepsjon kan defineres på denne måten: Persepsjon er den prosessen der enkeltindividet velger ut, organiserer og forklarer stimuli og omformer dem til et meningsfylt bilde av virkeligheten.

6 Elisabeth 1. Formidling

7 innføring i et fagområde
Formidleren innføring i et fagområde presentasjon av en prosess eller en faglig problemstilling strukturer ”trigger” Hvordan kan jeg bruke PP i min situasjon som formidler/foredragsholder? Hva egner PP seg til. Trigger kan være en presentasjon av noe slag som har til hensikt å skape: nysgjerrighet øke motivasjon angi en retning

8 Monster database - parent / child
FiD = 1 Parent = 0 FiD = 3 Parent = 1 FiD = 2 Parent = 1 FiD = 5 Parent = 1 FiD = 4 Parent = 1 Det hierarkiske treet Si noe om malene i programmet! FiD = 7 Parent = 5 FiD = 12 Parent = 5

9 en problemstilling et prosjekt I eget arbeid dokumentasjon
prosess/produkt Student - dokumentasjon Si noe om mine erfaringer. Vise eksempler.

10 På grunn av at vi i de ulike landene organiserer opptegningen av vev diagrammene forskjellig vil det i databasen komme en oversikt over de nasjonale variantene. Med utgangspunkt i det arbeidet som Eeva og Birgitta hadde gjort ble vi enige om at opptegningen av disse variantene skulle følge den grafiske profilen de hadde utarbeidet. Eeva tok på seg arbeidet med å utarbeide de nasjonale variantene. Hun skulle få materialet fra oss andre før jul. Når hun er ferdig med dette arbeidet sendes det til meg slik at jeg kan legge det inn i databasen På grunn av at vi i de ulike landene organiserer opptegningen av vev diagrammene forskjellig vil det i databasen komme en oversikt over de nasjonale variantene. Med utgangspunkt i det arbeidet som Eeva og Birgitta hadde gjort ble vi enige om at opptegningen av disse variantene skulle følge den grafiske profilen de hadde utarbeidet. Eeva tok på seg arbeidet med å utarbeide de nasjonale variantene. Hun skulle få materialet fra oss andre før jul. Når hun er ferdig med dette arbeidet sendes det til meg slik at jeg kan legge det inn i databasen På grunn av at vi i de ulike landene organiserer opptegningen av vev diagrammene forskjellig vil det i databasen komme en oversikt over de nasjonale variantene. Med utgangspunkt i det arbeidet som Eeva og Birgitta hadde gjort ble vi enige om at opptegningen av disse variantene skulle følge den grafiske profilen de hadde utarbeidet. Eeva tok på seg arbeidet med å utarbeide de nasjonale variantene. Hun skulle få materialet fra oss andre før jul. Når hun er ferdig med dette arbeidet sendes det til meg slik at jeg kan legge det inn i databasen På grunn av at vi i de ulike landene organiserer opptegningen av vev diagrammene forskjellig vil det i databasen komme en oversikt over de nasjonale variantene. Med utgangspunkt i det arbeidet som Eeva og Birgitta hadde gjort ble vi enige om at opptegningen av disse variantene skulle følge den grafiske profilen de hadde utarbeidet. Eeva tok på seg arbeidet med å utarbeide de nasjonale variantene. Hun skulle få materialet fra oss andre før jul. Når hun er ferdig med dette arbeidet sendes det til meg slik at jeg kan legge det inn i databasen. Tekst og bilder Evnen til å oppfatte er et budskap er også knyttet til sensitivitet. Det vil si evnen til å oppfatte et budskap. For at et budskap skal nå fram bør det skille seg ut fra andre budskap. Hvordan gjør vi dette? Variert bruk av virkemidler Tekst Bilder Symboler Farger Etc. Visuell persepsjon handler om hvordan hjernen ordner synsinntrykk. Du leter ubevisst etter ting du kjenner igjen, og som danner sammenhenger eller mønstre.

11 Abc Abc def ghi abc Virkemidler Tekst Typografisk blikkfang Grafikk
Tegninger Fotografier Skrift Bokstaver er et sett av tegn som representerer hver sin lyd i talespråket. Bokstavene i seg selv forestiller ikke noe, slik et bilde eller en tegning gjør. Bokstavene er symboler med en avtalt betydning. Betydningen har vi lært rent intellektuelt, fordi bokstavene i seg selv ikke forestiller noe vi instinktivt forstår. Betydningen er vi enige om. Bokstavene hadde ikke virket som kommunikasjonsmiddel hvis vi ikke hadde oppfattet dem likt. Bildets budskap En strek tegning og et fotografi fanger verden på ulike måter: En tegning kan framheve visse egenskaper eller funksjoner – som for eksempel instruksjoner Et fotografi har en tendens til å gjøre alt like viktig Vi legger en spesiell mening inn i bildet Vi sier noe om hvordan vi forstår eller tolker bildet – om hvordan vi oppfatter budskapet Vår egen erfaringsbakgrunn, kunnskap og kultur påvirker tolkingen Du vil kunne erfare at to personer kan oppleve ett og samme bilde helt forskjellig De to hjernehalvdelene bearbeider innformasjon på ulike måter: Venstre hjernehalvdel analysere, verbalisere, teller, merker seg tidspunkter, planlegger en framdriftsplan, abstraherer, kommer med fornuftige utsagn basert på logikk Høyre hjernehalvdel oppfatter inntrykk og problemer samtidig i helhet Fantasi og intuisjon hat sin plass. Den høyre halvdelen gjør at du forstår metaforer, at du drømmer og skaper idé kombinasjoner. Høyre hjerne metoden er intuitiv, subjektiv, relasjonsbetonet, enhetlig og tidsuavhengig. Avgjørelser tatt av den høyre hjernehalvdelen er det vanskeligere å argumentere for, ikke minst for den venstre halvdelen som skal formulere argumentene. Derfor bør begge hjernehalvdelene aktiviseres i en formidlingssituasjon. Stor visuell appell Liten kontroll over budskapet Liten visuell appell God kontroll over budskapet

12 en naturlig begynnelse eller introduksjon
Komposisjon en naturlig begynnelse eller introduksjon en rytme en melodi eller et tema en helhet eller sammenheng en naturlig avslutning En logisk – metodisk oppbygging av et materiale. Oppbygging av en presentasjon kan følge prinsippene for musikalsk komposisjon: En naturlig begynnelse eller introduksjon Synliggjøre temaet En rytme En interessevekkende oppbyggende (dramaturgi) så det ikke blir monotont En melodi eller et tema Variert bruk av tekst, bilde, symbol etc. En helhet og sammenheng som gjør at vi føler at vi er innenfor samme sjanger eller låt fra begynnelse til slutt Systemstikk i bruken av virkemidlene En naturlig avslutning som holder duren

13 Farger Litt om farger. Konkret Symbolsk

14 RØD Rød Signal og stoppfarge Gled Kjærlighet Revolusjon Jul

15 BLÅ Blå Uendelighet Melankoli Kald

16 definer målet med presentasjonen definer målgruppen
Gode retningslinjer: definer målet med presentasjonen definer målgruppen klargjøre sentrale poeng, ikke les opp lange tekster teksten skal være fri for ortografiske og grammatikalske feil la presentasjonen underbygge innholdet i forelesningen bruk minst mulig tekst, bilder er et sterkt virkemiddel bilder må være av god kvalitet vær oppmerksom på hvordan farger virker i stort format jobb med det estetiske, ikke overdriv virkemidlene ikke kjør hele presentasjonen på automatisk tid ha rom for spørsmål og innlegg

17 hvilken situasjon hva slags fagstoff til hvem


Laste ned ppt "estetiske virkemidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google