Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GAMMEL OG NY Sofaen er årets modell. Stolen, Oxchair,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GAMMEL OG NY Sofaen er årets modell. Stolen, Oxchair,"— Utskrift av presentasjonen:

1 GAMMEL OG NY Sofaen er årets modell. Stolen, Oxchair,
ble første gang presentert i 1960. FOTO: EIVIND YGGESETH Gammel og ny b65

2 KREATIV OG DYKTIG: - Et EJ-møbel er et kunstverk, sier møbeldesigner Tore Wroldsen. - Suksessen er en blanding av at Erik Jørgensen var en kreativ designer og en dyktig håndverker. En kunnskap som gjorde at han også knyttet til seg noen av Danmarks beste designere, sier Wroldsen. FOTO: EIVIND YGGESETH Kreativ b 64

3 Hva skal vi jobbe med? Hvem skal vi rette oss mot?

4 Grunnleggende ferdigheter
Integrert i kompetansemålene I Design og Trearbeid forståes grunnleggende ferdigheter slik: Grunnleggende ferdigheter 1 b25 Vg2

5 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig
innebærer å bruke tegninger, beskrivelser og annen dokumentasjon. Det innbefatter å kommunisere med leverandører, kunder, medelever, lærere, næringslivet og andre samarbeidspartnere, og å mestre faguttrykk. Grunn.leg ferdigheter 2 b 26

6 Å kunne lese i design og trearbeid
innebærer å forstå arbeidstegninger, manualer, brukerveiledninger, faglitteratur og beskrivelser og bruke teknisk informasjon fra leverandørenes HMS-blad. Grunn.leg. Ferdigheter 3 b27

7 Å kunne regne i design og trearbeid
innebærer å beregne materialforbruk, timeforbruk, areal-, og volumenheter og kostnader forbundet med produksjon, og å bruke geometri. Grunn. Leg. Ferdigheter 4 b28

8 Å kunne bruke digitale verktøy i design og trearbeid
innebærer å arbeide med design, tegning, beregning og dokumentasjon. Det innebærer også å kommunisere med leverandører, kunder og andre. Grunn.leg.ferdigheter 5 b28

9 Hovedområder i faget Årstrinn 1. – 10. Grunnskolen
Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Kunst og håndverk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen Kunnskapsløftet grunnskolen

10 Årstrinn Hovedområder 1. – 10. Visuell Kommunik asjon Design Kunst
Arkitektur grunnskolen

11 Visuell kommunikasjon
I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier. grunnskolen

12 Design I design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget. Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller. Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruksformer står sentralt. Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. grunnskolen

13 Kunst Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer. grunnskolen

14 Arkitektur I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag. Tegning og bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner. grunnskolen

15 Timetall i faget Timetall oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET
1.–7. årstrinn: 477 timer UNGDOMSTRINNET 8.–10. årstrinn: 150 timer Kunnskapsløftet grunnskolen

16 Grunnleggende ferdigheter i faget
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese i kunst og håndverk Å kunne regne i kunst og håndverk Å kunne bruke digitale verktøy Kunnskapsløftet grunnskolen

17

18 Design faser i prosessen Informasjon- & analysefase
- ” Samle inn og analysere fakta om eksisterende mobiltelefon og nasjonalromantikken - Lag skisser av det karakteristiske” Situasjon/oppgave: ”Utvikle et nytt formkonsept” faser i Design prosessen 2. Problem- formuleringsfase Spør etter hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det… 3. Idéfase Sette sammen elementene til mange ideer skissenivå 2 Skissenivå 3 skissenivå 1 4. Konseptfase - Presentasjon av 3 konsepter - Velge det beste konseptet 5. Løsningsfase - Gjennomføre/ realisere ideen - ”Lage presentasjons-tegning” Velge ut de 3 beste ideene utvikle dem videre til 3 form konsepter Modell av Thomas Dypevik

19 TREARBEIDSFAG v/ Wenche Strand
Utdanning Møbelsnekkerlinje v/Bergen yrkesskole Tegne og malerskole 1 årig kurs i trearbeid. Lærerhøgskole Blaker 3 årig Lærerhøgskolen i formgivning ,Blaker. Tre, metall og tegning Migrasjonspedagogikk Tegnspråk Undervist på Krohnsminde / Årstad.vidg. Skole siden 1987. Design 1

20 PROGRAMOMRÅDE FOR DESIGN OG TREARBEID LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2
Gjelder fra 1. august 2007.

21 Formål Bearbeiding av tre har lange tradisjoner i norsk og samisk kultur. Fagområdet spenner fra tradisjonelt håndverk i små bedrifter til moderne produksjon av ulike trebaserte produkter. Opplæringen i programfagene skal legge grunnlag for å dekke samfunnets behov for håndverks- og industriprodukter. Design 3 formål 1 Har bilder som visualiserer formålene.

22 Bidra til utvikling av nye produkter i tråd med etterspørsel.
Formål nr.2 desin 4

23 Formål videre Opplæringen skal stimulere til kreativ formgivning av produkter i tre eller trebaserte materialer. Opplæringen skal gi kunnskap om ulike materialer og teknikker innen design og trearbeid, og ferdigheter i bruk av verktøy og maskiner. Opplæringen skal bidra til utvikling av evne til å se sammenheng mellom form og funksjon og evne til praktisk problemløsning, og utvikling av evne til selvstendig arbeid med ulike produkter. Formål 2 design 5( visualiseres med bilder)7 bilder

24 TREBASERTE MATERIALER
Opplæringen skal stimulere til kreativ formgivning av produkter i tre eller trebaserte materialer. Opplæringen skal gi kunnskap om ulike materialer formål 2 design 6

25 Opplæringen skal gi kunnskap om ulike materialer og teknikker
Formål 3 design 7

26 FORM OG FUNKSJON Opplæringen skal bidra til utvikling av evne til å se sammenheng mellom form og funksjon Formål 4 design 8

27 Og evne til praktisk problemløsning
Formål 4b b 9

28 Og utvikling av evne til selvstendig arbeid med ulike produkter.
Formål 5 design10

29 Og ulike teknikker Formål 6 design b 11

30 Ferdigheter i bruk av verktøy og maskiner.
                      Ferdigheter i bruk av verktøy og maskiner. Formål 7 design b 12

31 Formål 3 I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid ved framstilling av håndverksprodukter, og det skal legges til rette for utvikling av estetisk forståelse for emner knyttet til fagområdet. Formål 3 b 13


Laste ned ppt "GAMMEL OG NY Sofaen er årets modell. Stolen, Oxchair,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google