Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Entusiasme for endring»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Entusiasme for endring»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Entusiasme for endring»
Hvordan møte barnehage framtidige utfordringer? 5.Desember 2013 Vibeke M. Mostad

2 Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon
Framtidens barnehage? Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

3 «Produkt» perspektiv /effekt
Strukturperspektiv Prosessperspektiv «Produkt» perspektiv /effekt

4 Dere skaper den hver eneste dag!
Så den som best kan svare på hvordan framtidens barnehage blir er DERE! Dere skaper den hver eneste dag!

5 «Framtidens barnehage»
Stortingsmelding 24 «Framtidens barnehage»

6 «Framtidens barnehage er støpeskjeen for framtidens Norge……

7 Stortingsmelding 24 sier noe om:

8 Gruppestørrelser

9 Forskning Langsiktig Her og nå effekt Barnas stemme

10 Fortsatt mangfold i barnehagekultur

11 Fortsatt mangfold i barnehagekultur
Barnehagens egenart?

12 Fagkompetanse

13 Stortingsmelding 24 Stortingsmelding 41

14 (prosessperspektivet)
Stortingsmelding 24 (strukturperspektivet) Stortingsmelding 41 (prosessperspektivet)

15 Dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon Kompetanseheving - utenfra - Innenfor

16 «Produktkvalitet» /effekt
Strukturkvalitet Prosesskvalitet «Produktkvalitet» /effekt

17 Eksempler på struktur kvalitet:
Budsjett Rammeplanen Årsplan Månedsplaner/ukeplaner Vaktlister Daglige rutiner M.m.

18 Handlingene vi gjør under og i:
Eksempler på prosess kvalitet: Handlingene vi gjør under og i: Måltid Garderoben Overganger Stellebordet

19 Eksempler på prosess kvalitet:
Språk Helse Kultur Tall og rom Relasjoner Foreldresamarbeid

20 Standarder i barnehagen:
Voksenadferd

21 Å få strukturkvaliteten til å fremme prosesskvalitet avhenger av:
Pedagogisk ledelse Endringsledelse Endringsvilje i personalet

22 Barnehagens utfordring:
Kompetanseutvikling gjennom refleksjon Barnehagen som en lærende organisasjon

23 Hvordan møter barnehagene nye utfordringer?
Hvor kommer «nye utfordringer» fra?

24

25 Refleksjon

26 Aktør eller Brikke?

27 Hvem er subjekt i prosjektet?

28

29

30

31 Hvor skal vi?

32 Hva gjør vi når vi er der?

33 Hvor er vi?

34 Felles beskrivelse av nå-situasjonen
En lærende organisasjon erkjenner at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på –

35 Felles beskrivelse av nå-situasjonen
En lærende organisasjon erkjenner at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på – og at alle beskrivelsene er like riktige.

36 For en lærende organisasjon blir det viktig å komme fram til en felles beskrivelse av virksomhetens:
Innhold mål akseptert adferd.

37 Hvordan komme fram til en felles beskrivelse av nå situasjonen?

38 (Utdanningsdirektortets hjemmesider, PULS o.l.)
Observasjon Kartleggingsverktøy (Utdanningsdirektortets hjemmesider, PULS o.l.) (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..) (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..) (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..)

39 For å kunne sette i gang et endringsarbeid eller en utviklingsprosess, kreves en felles beskrivelse av «hvor vi er» og «hvor vi skal»

40

41 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC
. Fornye Foredle DELTA-modellen Forbedre Oktober 2013 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC

42 Innhold og organisering
Gammel arbeidsoperasjon – ny organisering Stiftelsen IMTEC

43 De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M. Miles e.a. 1987)
INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Stiftelsen IMTEC

44 Fasene med resultater Resultater TID INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN-
TERING INITIERING TID Stiftelsen IMTEC

45

46 MMedvirkning og reell påvirkning

47 Refleksjonsarbeid – PROFESJONSUTVIKLING
Forstår «Eksformasjon» Hører Skaper mening «Eksformasjon» «Eksformasjon» Hjerneforskning av Chris Argyris MENINGSBÆRENDE INFORMASJON

48

49

50 Taus kunnskap Glemt kunnskap Intuitiv kunnskap
VISJON HANDLING T Menneskesyn Læringssyn MÅL T T P Taus kunnskap Glemt kunnskap Intuitiv kunnskap

51 Vibeke M. Mostad, Stiftelsen IMTEC
(Geir Kaufmann) Vibeke M. Mostad, Stiftelsen IMTEC

52


Laste ned ppt "«Entusiasme for endring»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google