Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper for utøvelse av lederrollen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper for utøvelse av lederrollen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper for utøvelse av lederrollen
L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune Ledelse Prinsipper for utøvelse av lederrollen Ledelse

2 Lederkultur Summen av verdier, holdninger og atferd som preger kommunens ledere i utøvelsen av sitt daglige lederskap Ledere og ledelse er en viktig forutsetning for effektiv tjenesteproduksjon og sunn bedriftskultur Ledelse

3 Ledelse Ledelse er Å styre tjenesteproduksjon, forvaltning og virksomhet for øvrig i en organisasjonsenhet etter fastsatte mål for virksomheten Å påta seg ansvaret for virksomhetens resultater, økonomi og personale Å oppnå resultater gjennom andre Ledelse

4 Lederansvar Leder har - innenfor sin organisasjonsenhet
Resultatansvar (derunder fag-, drifts- og utviklingsansvar) Personalansvar og arbeidsgiveransvar Økonomiansvar Ledere innenfor samme programområde har et felles ansvar for tjenestetilbudet til brukerne Styring Utvikling Samordning Felles praksis, likebehandling Helhet Kontroll Ledelse

5 Lederens myndighet Leder skal ha den formelle myndighet (virkemidler og fullmakter) som er nødvendig for å ivareta det lederansvaret hun er pålagt Tjenesteleder har beslutningsmyndighet innenfor sitt tjenestested Myndigheten utøves innenfor rammen av overordnede beslutninger og felles spilleregler Ledelse

6 Lederstruktur Lederstrukturen har 3 (evt. 4) nivåer
Rådmannen Kommunalsjefene/direktører Tjenestelederne/enhetssjefer Evt. avdelingsledere Hovedprinsipp: Alle ansatte har én direkte overordnet leder Tjenesteleder = administrativ leder, faglig leder, personalleder NB! Kommunikasjon, informasjon og saksbehandling foregår på tvers av nivåer og ledd i organisasjonen Ledelse

7 Krav og forventninger Leders fullmakter fastsettes ved intern delegasjon fra rådmannen Resultatkrav til leder fastsettes i resultatavtale Leder skal aktivt utnytte sine virkemidler og fullmakter, og ha evne og vilje til ledelse Leder har krav på støtte, tilbakemelding, råd og veiledning Kommunen skal gjennomføre utviklings- og opplæringstiltak for ledere Lederen selv skal utvikle seg faglig og personlig bruke personlige egenskaper bygge relasjoner utnytte handlingsrom vise beslutningskraft motivere og utfordre sørge for høy etisk standard i sin virksomhet Ledelse

8 Rådmannens teamorganisering
Ledelse

9 Delegering av beslutningsmyndighet
Leder kan gi ansatte ansvar for å utføre oppgaver og fatte avgjørelser på sine vegne - men lederansvar kan ikke delegeres Ledelse


Laste ned ppt "Prinsipper for utøvelse av lederrollen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google