Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er coaching og ”coachende” lederstil?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er coaching og ”coachende” lederstil?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er coaching og ”coachende” lederstil?
Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 Hva er coaching og ”coachende” lederstil? Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI

2 Trenger selvstyrte grupper i flate organisasjoner styring?
Selvstyrte grupper må ha: Autoritet, informasjon, ansvar og avgjørelsesmyndighet. Samt ressurser og budsjettansvar. Selvstyrte grupper er samtidig ikke anarki. Andre former for styring

3 Ja – selvstyrte grupper trenger og krever styring
Selvstyrte grupper fungerer innen gitte rammer; selvstendigheten fungerer innen disse rammene. Forventninger til prestasjoner er en slik ramme. Styringen ligger først og fremst i: Etablering av klare grenser for den selvstyrte gruppen (styring) Oppfølging av gruppens prestasjoner; resultatdialogen (ledelse) Her er det et stort potensial for ledelse

4 Ulike ledelsesmetoder
Ulike former for målstyring Veiledning Rådgivning Bruk av ulike IKT baserte ledelsesverktøy Og en coahende lederstil som er blitt meget populært Hva er coaching og hvorfor denne metoden

5 Terapi Vei- ledning Coaching Rådgiver Mentor

6 Coaching bygger på et tankesett om at mennesket ….
Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling.

7 Coaching er: En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet Fokusere på mål og resultater Bli bevisst og tydelig Løse problemer Øke læring og utvikling Nå resultater oaching er prosessen som innebærer å utstyre mennesker med de verktøy, kunnskaper og muligheter som de trenger for å utvikle seg selv og bli mer effektive. Coaching er ”her – og – nå” ledelse. En coach er en trener med hovedansvar for teamets utvikling og delansvar for medarbeidernes utvikling. Coachens hovedoppgave er å skape det best mulige resultat uten selv å delta direkte i utførelsen av arbeidsoppgavene. Kontinuerlig prosess hvor man fokuserer på måloppnåelse og resultater over tid. Coaching er ikke terapi. Som coach arbeider du ikke med fortiden, men med fremtiden og prestasjonsorienterte mål.

8 En coach er: en profesjonell samtalepartner
trenet til å lytte aktivt, utfordre, støtte og bevisstgjøre mennesker jobber med å utvikle mennesker både i jobbsituasjon og privat fokuserer på nåtid og fremtid mulighets- og løsningsorientert ikke en terapeut eller rådgiver En coach er: Støttende og inspirerende Utfordrende og konfronterende Tillitsvekkende Undrende og spørrende Lyttende Åpen og romslig; det finnes mer enn ett riktig svar! Ikke-dømmende Oppmuntrende Veiledende En COACH utvikler ikke mennesker, men “utstyrer” dem slik at de blir i stand til å utvikle seg selv.

9 En coachende leder er en som:
Ved ulike metoder klarer å frigjøre og utvikle medarbeidernes potensiale Evner å få medarbeiderne til å ta ansvar, utvikle gode arbeidsmåter og gjøre de riktige tingene Har fokus på fremtiden Klarer å tre ut og inn av roller i sitt lederskap, og vet når en coachende lederstil er riktig å bruke

10 Grunnlag for god coaching
Skape gjensidig tillit og trygghet Lytte engasjert og fordomsfritt, ”bry seg” Ærlighet fra begge parter Full oppmerksomhet på den andre Aktiv lytting, empati og ærlighet Respekt for personlige grenser Aktiv bruk av følelser Åpne opp for intuisjonen og hva den kan fortelle Fokus på forbedring

11 Fire områder for coaching
Individuell coaching Individuell gruppecoaching Gruppe-coaching Team-coaching Team-coaching Når alle medlemmene i teamet har felles mål/ agenda / verdier /visjoner Fokus: På alt som er felles, men slik at alle medlemmene blir hørt og sett Mål: Bevege teamet mot et felles mål Gruppe-coaching Når medlemmene har individuelle mål / agenda / verdier / visjoner Å samle gruppen slik at alle blir hørt og sett og få ressursene til den enkelte til å komme frem Mål Å dra gruppen opp og frem med god kommunikasjon

12 Ledelseshjulet 10 1 Visjoner og mål Trivsel Møteledelse
Faglig kvalitet 1 Tilbakemeldinger Resultatoppfølging Informasjon Teamarbeid

13 Coaching på ulike områder
Personlig Coachee setter agenda Ledelse Coach(leder) har også en egen agenda Teamcoaching Coachende lederstil For å skape felles mål og retning

14 Coachens rolle Coachens rolle er å minne medarbeideren på hans eller hennes mål og å få dem til å fokusere på handlinger som fører til måloppnåelse

15 Coachens oppgaver Være mer spørrende enn informerende
Kraftfulle spørsmål stimulerer til engasjement i egen utvikling Stimulere til ansvar og eierskap til egen utvikling Speile ”klienten” Klargjøre Peke på og minske mentale bremser Lytte til budskapet bak ordene Utfordre og stille kraftfulle spørsmål Fra tanke til handling Klargjøre verdier Konkretisere fremtidsbildet Ansvarliggjøre i forhold til utvikling og resultater

16 Coaching-områder - eksempel
Livsområder Jobb Karriere Familie Venner Personlig utvikling Helse Materielle forhold Jobb Faglig kvalitet Tilgjengelighet Samspill Tilbakemeldinger Visjoner og mål Teamarbeid Holde frister Informasjon Møteledelse

17 Noen ”verktøy” Effektfulle spørsmål Aktiv lytting Indre dommer
Direkte kommunikasjon Bevisstgjøring Planlegging, målsetting og forpliktelse Skape handling Sørge for fremdrift Effektfulle spørsmål Nysgjerrighet Åpne spørsmål Tykke spørsmål; følelser, relasjoner Hva, hvordan, hvem hva mer Aktiv lytting Ikke verbal tilbakemelding Kroppsspråk Enkel ekte, oppmuntring Konsentrasjon om samtalepartner Tåle stillhet Lytte, vente med å tolke Lytting på tre nivåer

18 Noen effektfulle spørsmål:
Metode Noen effektfulle spørsmål: Hvem er du? Hva vil du? Hva er det viktigste for deg å oppnå? Hva kan du? Hva står i veien for det du ønsker? Når vil du ta det første skrittet? Når ønsker du å realisere målet/ønsket ditt? Hvordan kan jeg vite at du er i gang?

19 Bedre arbeidsprosesser Bedre kommunikasjon Styrke lederskapet
Coaching skaper merverdi: Bedre arbeidsprosesser Bedre kommunikasjon Styrke lederskapet Positive og lojale medarbeidere Ansvarliggjøring Bedre resultater Høyere produktivitet Folk som er levende engasjert i sitt liv og arbeid, blir også mer kretive og engasjerte på jobb Sterke kommunikasjonsferdigheter Coaching trener mennesker i å lytte og artikulere. Coaching trener også folk i å uttrykke klart og tydelig hva de ønsker Sterk ledelse Coachingferdigheter blir brukt som et ledelsesverktøy over hele verden. Gode ledere vet hvordan de skal få mest mulig ut av sitt team. Det å få øye på og koble seg på andre folks betydning og styrker er en del av coaching Lojale medarbeidere Folk som er glade og tilfredse i jobben sin, ønsker å bli der og bidra positivt Ansvarlighet Coaching får folk til å føle seg tilpass og ansvarlig overfor seg selv og andre. De tar ansvar for det de gjør og sine forpliktelser Theodor Kittelsen, Soria Moria slott NMK


Laste ned ppt "Hva er coaching og ”coachende” lederstil?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google