Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune

2 Tjenestetrappen for personer med demens

3 Demensrådgiver Demenstelefon, betjent alle hverdager (utarbeidet egen brosjyre) Samtaler og veiledning til pårørende og brukere som ikke har kontakt med tjenesteaparatet Samtalegrupper for pårørende og/eller brukere (oftest yngre personer med demens) Pårørendeskole. Arrangeres 1 –2 ganger årlig med ca 25 deltagere. Kurset går over 5 kvelder. Dette arrangeres på Solgården sykehjem hvor det er mulighet for å tilby tilsyn av personen med demens. Formidler kontakt med frivillige via frivillige organisasjoner. Disse får tilbud om å delta på pårørendskolen for å få kunnskap om demens. Vi jobber kontinuerlig for å formidle andre tilbud i regi av andre enn kommunen, eks ferie Ildsjel i forhold til kompetanseutvikling

4 Hjemmetjenester Demenssykepleier Demensteam Avlastning i hjemmet
Ansvar for demensteamet i sonen Hovedansvar for utforming av innholdet i tjenestene Utfører tjenester etter vedtak Veiledning av brukere, pårørende og kollegaer. Nærhet og tilgjengelighet har vist seg å være svært viktig. Koordinator Samarbeid med fastlegene, spesialisthelsetjenesten og på tvers av tjenestene internt i kommunen. Demensteam Kartlegging /diagnostosering Støttesamtaler Utfører tjenester etter enkeltvedtak Avlastning i hjemmet En vedtaksfestet tjeneste Administreres av en av sonene

5 Dagtilbud Dagsenter For yngre personer med demens (8 plasser).
Åstad gård "Grønn drift" For personer med demens over 67 år (10 plasser) Solgården sykehjem Kan ivareta akutte behov Tett samarbeid mellom dagsentrene (Åstad gård og Solgården)

6 Tilpassede boformer Bolig med service Asker bo- og omsorgssenter
Bondi boligsenter Solgården boligsenter Vi har blandet erfaring med at personer med demens bor i denne boformen. Det er mer hensiktsmessig at de bor hjemme med tilrettelagte tjenester lengst mulig, for så å flytte i en bolig med døgntjenester.

7 Heldøgns omsorg Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning Institusjonsplasser
Asker bo- og omsorgssenter, Oppsjø, Torstadtunet og Vestre Nes Bruker betaler husleie, betaler for hjemmetjenester og betaler månedlige kostpenger Egen fastlege tilbys Stasjonært personalet Institusjonsplasser Vederlagsbetaling Alle institusjonene har enheter for personer med demens Bråset, Gullhella og Risenga Solgården sykehjem er kommunens kompetansesenter innen demens Skjermede enheter Forsteket skjermet enhet Sykepleiebase

8 Personalet og kompetanse
Demensteam Demenssykepleiere i hjemmetjenesten og innenfor heldøgns omsorg Tilbyr støtte til videreutdanning innen demens for sykepleiere. Prosjekt starter i september : Program for kompetanseheving innen demens for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Samarbeid med LDH, KS. Nokut godkjenning. Demensrådgiver bidrar med undervisning og veiledning Den nye pasientrettighetsloven Kartlegging

9 Personalet og kompetanse forts
Demensforum Asker et forum for samarbeid og faglig utvikling Demensdagen Arrangeres årlig i samarbeid mellom Asker kommune, Bærum kommune, og sykehuset Asker og Bærum. Demensdagene Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Deltar alltid med deltakere.


Laste ned ppt "Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google