Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene
© Bergen kommune

2 Nyutvikling innen omsorgen frem mot 2020
Satse på nye trinn i omsorgstrappen Styrke omsorgsboligene Tre nye omsorgsboliger Trygghetsskapende tiltak Styrket kompetanse © Bergen kommune

3 Ny rolle for omsorgsboligene
Styrket bemanning Døgnvakt i flere Styrker fellesfunksjoner – aktiviteter, måltider © Bergen kommune

4 De ”nye” omsorgsboligene
Tre nye omsorgsboliger 50 leiligheter i hver Kombinasjon aktivitetssenter/eldresenter Komb. med andre omsorgstiltak, avlastning, dagsenter, aktivitet, bespisning Nytt ledd i ”omsorgstrappen”/mellom sykehjem og hjem/omsorgsbolig I tillegg boliger til yngre personer med funksjonshemming/sykdom © Bergen kommune

5 Omsorgen må styrkes Hjemmesykepleien må styrkes. Mer komplekse oppgaver i fremtiden krever mer fagkompetanse flere brukere i 2020. Kompetansen må økes i alle ledd. Økt utbygging av dagplasser og avlastningstilbud, med utvidet åpningstid kveld/helg Øke antallet trygghetsalarmer © Bergen kommune

6 Sykehjem Fortsatt nye sykehjemsplasser
Nytt sykehjem, plasser, innen 2015 I tillegg til de 45 vedtatte plassene ved kompetansesenter innen demens/Fyllingsdalen sykehjem i 2011 Effektiv bruk av korttidsplasser og rehabiliteringsplasser Trygghetsavdeling © Bergen kommune

7 Andre trygghetsskapende tiltak
Trygghetssykepleier i alle bydeler i 2007 ”Vern for eldre” i 2007 (lagt til Legevakten) Trygghetsalarmer – venteliste skal bort Trygghetsavdeling med ca. 10 plasser – lavterskel, kortvarig opphold © Bergen kommune

8 Andre tjenester Styrke samhandling med spesialisttjenesten, blant annet ved etablering av flere halvannenlinjetilbud (mellom sykehus og bolig) Vurdere å benytte hele Storetveit sykehjem til halvannenlinjetjeneste i fremtiden (ev. tilbud også til nabokommuner) © Bergen kommune

9 Utfordringer Økt press på tjenestene Rekruttering
Økt kompleksitet – og krav til kompetanse Flere yngre brukere Innvandrere og minoritetsgrupper trenger tilbud Utviklingshemmede blir eldre © Bergen kommune

10 Investeringer/kostnader
Foreslår investeringer til 720 millioner i perioden 2008 – 2020. Krever økning i driftsutgifter på vel 200 mill kr. Utgifter til kompetansehevende tiltak kommer i tillegg. © Bergen kommune

11 Gjennomføring Tiltakene søkes realisert gradvis.
Søkes innpasset i fremtidige budsjett og økonomiplaner. Investeringer er betinget av de statlige tilskuddene, slik de er bebudet i ”Omsorgsplan 2015” fra den rød-grønne regjeringen. © Bergen kommune


Laste ned ppt "Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google