Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse og Rehabilitering Prosjekter som gir helse og livsglede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse og Rehabilitering Prosjekter som gir helse og livsglede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse og Rehabilitering Prosjekter som gir helse og livsglede
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Helse og Rehabilitering Prosjekter som gir helse og livsglede 04/04/2017 Kjære LHL-ambassadør! Denne innledningen er laget spesielt for lagsamlingene høsten og vinteren 2009. Det er imidlertid samlet så mye nyttig og relevant informasjon her, at den vil bli holdt oppdatert også utover i 2010. Har du kommentarer eller innspill til presentasjonen, ber vi deg melde dette inn til administrasjonen. 04/04/2017

2 STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER
Finansiering av prosjekter STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) Ca 230 millioner deles ut hvert år av overskuddet på Extra-spillet. For 2009 fikk LHL 38 prosjekter til 13,5 mill kr. Her er det penger å søke om for å få finansiert prosjekter dere vil ha satt i gang i lokalmiljøet! 04/04/2017 Litt om Helse- og Rehabilitering (RH) Stiftelsen Helse og Rehabilitering administrerer inntektene av Extra-spillet som trekkes på NRK hver tirsdag. Overskuddet skal etter søknad deles ut til frivillig virksomhet innen helse og rehabilitering. Støtten skal gå til tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse LHL har i mange år ligget nesten på topp over organisasjoner som får Extra-midler. Noe av denne støtten har gått til prosjekter i LHLs lokallag

3 Hva er prosjekt i HR-sammenheng?
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Hva er prosjekt i HR-sammenheng? HR gir midler til gode formål som kommer bl.a. hjerte- og lungesyke til gode. Prosjekter innen: Rehabilitering Forebygging Forskning 04/04/2017 Prosjekt – hva er det i denne sammenhengen? Midlene fra Extra-spillet har gjort at LHL har kunnet bidra til mye viktig forskning innen medisin og rehabilitering for hjerte- og lungesyke. Via LHL har også mer enn 100 små og store prosjekter innen forebygging og rehabilitering fått midler. En god del av prosjektene drives eksternt, men også ansatte på LHLs institusjoner og i administrasjonen + mange lokallag har fått støtte til aktivitet og tiltak. Kommer tilbake til en del eksempler på prosjekter drevet av LHL-lag.

4 Hvordan får vi HR-midler ?
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Hvordan får vi HR-midler ? En god ide som er nyskapende og kreativ. Ny vri. Frivillig arbeid og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner, kommuner. Avgrenset problemstilling som er gjennom- førbar og nyttig for våre grupper. Tilstrekkelig kunnskap for gjennomføring. Brenner for saken. 04/04/2017 Lure og gode tips til deg som vil søke midler Ca en fjerdedel av søknadene går igjennom, så det gjelder å skrive in søknad som blir lagt merke til i bunken! Punktene her er i hovedsak myntet på søknader fra lokallag, men de er gangbare også for andre. LHL har god erfaringer med at en sykehusavdeling eller rehabiliteringsinstitusjon samarbeider med det lokale LHL-laget når de søker om prosjektmidler, f eks ved at en fra laget er med i styringsgruppe. LHL har også gode erfaringer med at LHL-lag søker støtte hos andre organisasjoner når de søker. I mange kommuner er mange medlemmer i flere foreninger, og det styrker søknaden om for eksempel andre pasientorganisasjoner eller interessegrupper støtter søknaden Tenk aktivitet. Tenk tilrettelegging for de som har problemer med å delta. Få gjerne med kommunen – for eksempel med avtale om vedlikehold av investeringer (turstier. lavoer, fiskeplasser og lignende). Det er ikke dumt å hyre inn / få med personer som en vet er flinke på spesielle områder, selv om de ikke er medlemmer i laget. (Det kan det jo til og med hende de vil bli etter hvert!)

5 Søknaden må inneholde:
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Hvorfor kommer søknaden Hvorfor er den viktig ? Hva vil vi oppnå? Hvem skal ha nytte av prosjektet ? Hvordan skal vi gjennomføre det ? Hvem skal vi samarbeide med ? Hvilken kompetanse har vi for å gjennomføre prosjektet? Hvor mye vil det koste? (budsjett) Hva så videre når prosjektet er over ? 04/04/2017 ”Les oppgaven”: husk å få med alt! Dette er viktige spørsmål å stille før en skriver søknad. Gode svar på disse spørsmålene gjør at en får med viktige opplysninger i prosjektsøknaden. Søkerne kan få hjelp og veiledning til selve søknadsskrivingen, men det et viktig å tenke gjennom en del utfordringer på forhånd.

6 Eksempler på lagsprosjekter LHL Byåsen: ”Pust og pæs”
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Bedre livskvalitet for lungesyke gjennom å få dem med på aktiviteter og trim. ( ) 04/04/2017 De gode eksemplene fra virkeligheten Her har vi valgt å fortelle om lagsprosjekter, men minner om at alle som har en idé om tiltak som kommer hjerte- og lungesyke til gode, kan søke HR-prosjekter via LHL. LHL Byåsen har gjennomført prosjektet med en blanding av profesjonell hjelp (på Røros Rehabiliteringssenter og Glittreklinikken) og innsats fra egne medlemmer med å lede turer og trim ute og inne.

7 STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER
LHL Radøy: ”Bikuba” STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Skape et aktivitetssenter/møteplass for folk med ulik bakgrunn Lungetrim Stavgang Dans Strikkekafé Matgruppe Sanggruppe ( ) 04/04/2017 Prosjekter skaper mestring og trivsel! LHL Radøy satset bredt. Ville få med så mange som mulig på ulike aktiviteter. Noen av aktivitetene foregikk i Gamle Doktargarden, som også blei brukt av andre organisasjoner, disse blei invitert til å delta. På alle aktivitetene økte deltakelsen etter hvert som tida gikk! Prosjektet var også opptatt av å trekke med innvandrerkvinner på aktiviteter, og det har vært vellykket. Noe av dette ble videreført i prosjektet ”Norsk over grytene” – kombinert språkkurs og matlaging. Laget mener at en del av møteplassene som ble skapt i prosjektet, vil utvikle seg videre.

8 LHL Flekkefjord: ”På rett spor”
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Å få ungdom på rett spor i forhold til helse og livsstil. Tett samarbeid med skolene i kommunen. Elevene skal være sterkt involvert i planlegging og gjennomføring. (98 000) 04/04/2017 Ikke bare godt voksne LHL-ere nyter godt av prosjektene! Dette er et 3-årig prosjekt som retter seg mot elever på ungdomstrinnet i Flekkefjord kommune. LHL Flekkefjord har fulgt én skole pr år. Aktivitet og sunt kosthold har vært hovedfokuset. De har også laget et opplegg for at søsken og foreldre skulle trekkes med, og tilbakemeldinger tyder på at det har de lykkes med. LHL-laget har samarbeidet med Folkehelsekoordinatoren i kommunen og har hentet inn fagpersoner når det har vært nødvendig. Informasjon, motivasjon og aktivitet er overskrifter for prosjektet.

9 LHL Finnsnes og omegn: ”I samme båt”
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Rehabilitering gjennom likemannsarbeid Informasjonsbrosjyre som viser likemannstilbudene som gis hjerte- og lungesyke og andre som trenger det i kommunene i ytre Midt-Troms ( ) 04/04/2017 Den vet best hvor skoen trykker som har den på LHL Finnsnes og omegn fikk for å I brosjyren med tittelen ”I samme båt”

10 Noen andre prosjekter i LHL-lag
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Rullende livskvalitat – LHL Skjervøy Bil til transport av rullestolbrukere Sæterstuggu – LHL Folldal Sanserom på sykehjemmet, særlig for demente Praktisk norsk over grytene – LHL Radøy Språk- og matlagingskurs for innvandrere Adgang for alle? – LHL Hadsel Trappeheis i lagets lokaler Tilbake til arbeidet – LHL Hadsel Kurs og foredrag for folk som er utenfor arbeidslivet 04/04/2017

11 forts. prosjekter i LHL-lag
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Fiskelykke for alle LHL Midtre Gauldal Bygging av tilrettelagt fiskebrygge ved lakseelv Nærmiljøkafeen LHL Nordreisa Etablere et trygt og sosialt møtested for de som trenger det Stamplassen i Stamsund LHL Stamsund Etablere transport og aktiviteter for aleneboende eldre som trenger det Smiil LHL Bokn og Tysvær Møteplass som styrker glede og opplevelse av mestring Friskhumørsentralen LHL Hamarøy En arena for trening og samvær for de som trenger rehabilitering 04/04/2017

12 forts. prosjekter i LHL-lag
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER forts. prosjekter i LHL-lag Grønkjær Helsesportsenter LHL Notodden Tilrettelegging av skianlegg for bevegelseshemmede Til fjells LHL Skjåk Gjøre en vei bygget på dugnad tilgjengelig for alle Flerkulturelt nettverk og trim LHL Sør-Varanger Trimtilbud på tvers av språkbarrierer + mange flere - og flere skal det bli!! 04/04/2017

13 STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER
Her er fristene: STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER : send inn en skisse : send ferdig søknad til LHL inntil utvikler vi søknaden iht. kravene fra HR. se for info. : LHL sender søknaden til HR. Ca offentliggjøres bevilgningene 04/04/2017

14 Dere er herved utfordret!
STIKKORD TIL INNLEDER - VELG UT DET DU TRENGER/ØNSKER Vi oppfordrer dere til å finne ideer innen nærområdet og omsette dem til en søknad til HR. Kontakt Hildegun Dybdal i god tid innen tlf eller e-post: Les om søknadsarbeidet på: Se under OM LHL/prosjekter og forskning. 04/04/2017


Laste ned ppt "Helse og Rehabilitering Prosjekter som gir helse og livsglede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google