Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4. Formidlingsparaplyen Et Litteraturhus-tiltak i regi av bibliotekene og fylkesbiblioteket i Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4. Formidlingsparaplyen Et Litteraturhus-tiltak i regi av bibliotekene og fylkesbiblioteket i Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 4. Formidlingsparaplyen Et Litteraturhus-tiltak i regi av bibliotekene og fylkesbiblioteket i Hedmark

2 ´´ Formidlingsparaply Litteraturhus – ikke nye hus, men en arbeidsmetode Er det en fremtidig arbeidsmetode for fylkesbiblioteket?

3 Litteraturhus / litteraturhus-tiltak  Flere fylkesbibliotek og folkebibliotek har tatt i bruk begrepet Litteraturhus når de fokuserer på å øke antall arrangementer med debatt og formidling -Litteraturhuset Nord-TrøndelagLitteraturhuset Nord-Trøndelag -Litteraturhus LillehammerLitteraturhus Lillehammer

4 Læs, Hedmark, Læs! Hedmark Litteraturhus (arbeidstittel)  Tidvis føles prosjektene og tiltakene i Hedmark som gjentatte små drypp.  Ved å samle arbeidet/prosjektene med formidling, arrangement og merkevarebygging under en felles paraply kan det bli lettere å skape kontinuitet og større ringvirkninger.  Ord underveis – liten start  Bibliotekene tar den lokale debatten

5 Noe for Hedmark?  bibliotekene deltagelse - konkretisering av fokusområder, planlegging av tiltak og turneer, gjennomføring og evaluering  fylkesbiblioteket tar en kordinerende rolle  Prosjektet bør gå over tre år – deretter bli en del av den vanlige arbeidsmetoden.  Søknad til NB – kanskje bør søknaden deles opp i flere søknader?

6 Hvilke fokusområder?  Arrangement?  Formidling?  Debatt?  Andre forslag

7 Arbeidsgruppe  Trenger 2-4 bibliotek til innledende arbeidsgruppe (må ikke være ledere  )  Diskutere innhold og fasong  Søknad NB

8 Arrangementer og debatt  Vi har fått tilbakemeldinger fra noen av folkebibliotekene at de tidvis ikke får holdt så mange arrangementer som de ønsker grunnet mangel på midler eller arbeidskapasitet.  Den nye debatt-/arenarollen er også en ny og spennende utfordring.  Vi ønsker sammen med folkebibliotekene å skape arrangementer, som kan turnere folkebibliotekene i Hedmark.  Fylkesbibliotekets rolle: koordinering, booking og produksjon av informasjonsmateriale  Dette vil komme som et tillegg til bibliotekenes egne arrangementer.  Vi ønsker også å skape et kurs for å gjøre bibliotekene bedre rustet til å møte utfordringene med å bli debattarenaer.  Mulige eksterne samarbeidspartnere: Turneorganisasjonen Hedmark, Høgskolen i Hedmark

9 Aktiv formidling  Både fylkesbiblioteket og folkebibliotekene arbeider mye med aktiv formidling og leselysttiltak.  Under den fremtidige fellesparaplyen ønsker vi å legge til rette for enkle og gode leselyst prosjekter sammen med bibliotekene i Hedmark, koordinere søknadsarbeidet, samt bistå med å finne samarbeidspartnere til prosjektene.  Vi har allerede noen prosjektideer, men ønsker her å få innspill fra dere  En felles blogg for hele Hedmark, som samler opp de allerede eksisterende bokanbefalingene og legger til ekstra stoff er en del som det allerede jobbes med.  Mulige prosjektideer:  Menn i uniform leser for barn  Leseombud SFO  Høytlesningskurs for voksne  Bokkofferter  Hat trick  Hokus Bokus

10 Møteplass og bibliotekrommet  For å skape gode møteplasser er det viktig at bibliotekene fysisk legger til rette for dette.  Flere bibliotek arbeider med, eller har arbeidet med å omforme sine lokaler.  Dette er også et viktig arbeid, for å skape steder til å holde arrangementer.  Kanskje kan det bli en videreføring av bibliotekarvandringsprosjektet med fokus på rommene i bibliotekene?

11 Merkevarebygging  Formålsparagrafen tilsier at bibliotekenes tilbud skal gjøres kjent.  Vi ønsker å legge til rette for at hvert enkelt bibliotek og ”Litteraturhuset Hedmark” skal utvikle seg når det gjelder markedsføring av seg, bøkene, tilbud og arrangementer.  Her vil vi (med erfaring og resultat fra bibliotekarvandringsprosjektet?) sammen med profesjonelle aktører arbeide med utvikling av logo og strategi for markedsføring digitalt og analogt.  Det er det enkelte bibliotek som skal gjøres kjent, men kanskje det kan få hjelp av en felles paraply?


Laste ned ppt "4. Formidlingsparaplyen Et Litteraturhus-tiltak i regi av bibliotekene og fylkesbiblioteket i Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google