Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SØVN OG KRONISKE SMERTER HOS ELDRE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SØVN OG KRONISKE SMERTER HOS ELDRE"— Utskrift av presentasjonen:

1 SØVN OG KRONISKE SMERTER HOS ELDRE
Psykologspesialist /PhD Linn-Heidi Lunde, Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus

2 Min bakgrunn Psykolog, spesialist i klinisk aldringspsykologi
Doktorgradsprosjekt rettet mot eldre kroniske smertepasienter (Chronic pain in older adults. Consequences, assessment and treatment). Søvnproblemer og søvnkvalitet har vært tema for en av delstudiene. Har tidligere vært tilknyttet Smerteklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

3 Tema Hva kjennetegner kroniske smerter hos eldre?
Hva vet vi om søvn og søvnforstyrrelser hos eldre? Sammenhengen mellom søvnforstyrrelser og kroniske smerter Hvordan påvirker søvnforstyrrelser og kronisk smerte hverandre? Egenskaper ved søvn og søvnkvalitet hos eldre kroniske smertepasienter – resultater fra en doktorgradsstudie Behandling av søvnforstyrrelser hos pasienter med kroniske smerter Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

4 Hva er smerte? Smerte er en kompleks, subjektiv og ubehagelig opplevelse med sensoriske og emosjonelle elementer, knyttet til pågående eller truende vevsskade, eller som blir beskrevet som slik skade. Smerte er det som den personen som opplever den, sier at det er, og den eksisterer når den personen som opplever den, sier at den gjør det. International Association for the Study of Pain, IASP Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

5 Kroniske smertetilstander hos eldre
Forekomst Mellom 25 og 65 prosent hos hjemmeboende eldre Over 80 prosent hos institusjonaliserte eldre (Gibson, 2005) Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

6 Konsekvenser Å leve med smerte påvirker fungering og livskvalitet.
Fører ofte til redusert evne til å gjennomføre dagliglivets aktiviteter Søvnen er ofte forstyrret. Bekymring/angst og nedstemthet/depresjon er vanlig Mange smertepasienter opplever redusert meningsinnhold i tilværelsen Smerteopplevelsen påvirkes av psykososiale faktorer som tap, omsorgsoppgaver, sivil status og sosial støtte Smerte er underbehandlet hos eldre (Gibson, 2005; Bradbeer, Helme & Gibson, 2003)

7 Søvn og søvnforstyrrelser hos eldre
Søvneffektiviteten redusert med 70-80% hos eldre. Kan skyldes at den eldre tilbringer mer tid i sengen (Ursin, 2007). Den dype søvnen reduseres ved aldring,. Ved 90 års alder kan stadiene 3 og 4 være helt forsvunnet (Ursin, 2007). Endringer i døgnrytmen med en tendens til oppstykket søvn. Konsekvens - ofte økende tretthet og søvn på dagtid (Ursin, 2007, Garcia, 2008). Søvnforstyrrelser er vanlig hos eldre – opptil 57% av hjemmeboende eldre lider av kronisk søvnløshet/insomni (Foley, Monjan, Brown et al., 1995). Eldre er sårbare for å bli rammet av ulike kroniske sykdommer som påvirker søvnen. Insomni og kroniske sykdomstilstander er nært forbundet (Garcia, 2008). Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

8 Sammenhengen mellom søvnforstyrrelser og kroniske smerter
Ca 90 prosent av pasienter henvist til smerteklinikker opplever søvnproblemer i varierende grad (for eksempel McCracken og Iverson, 2002). Søvnproblemene gir seg ofte utslag i; -problemer med innsovning, -hyppige oppvåkninger om natten -relativt kort varighet av søvn - dårlig fungering på dagtid Ca 50 % av pasienter definert som insomnikere har en kronisk smertetilstand, og tilsvarende ca 50 % av de som har en kronisk smertetilstand viser seg å ha insomni (Taylor et al., 2007) Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

9 Mulige forklaringer Kronisk smerte kan føre til funksjonelle endringer i de systemene som regulerer både smerte og søvn. Kronisk smerte øker risikoen for depressive symptomer, og søvnproblemer kan utvikle seg som et symptom på depresjon hos noen pasienter. Søvnproblemer, depressive symptomer og smerte påvirker hverandre gjensidig. Måten en person mestrer smerten på kan bidra til å vedlikeholde søvnproblemene (redusert aktivitetsnivå, hyppig hvile/blunding på dagtid, gjentatt kopling av soveromsmiljø med en tilstand av økt aktivering ). Smith & Haythornthwaite, 2004 Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

10 Egenskaper ved søvn og søvnforstyrrelser hos eldre med kroniske smertetilstander – en studie
Delstudie i et forskningsprosjekt rettet mot eldre kroniske smertepasienter, gjennomført ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Målsetting med delstudien: Undersøke hva som karakteriserer søvn og søvnplager hos eldre kroniske smertepasienter sammenlignet med et utvalg av eldre som opplever at de sover godt. Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde,2010

11 Metode Smerteutvalg: 43 kroniske smertepasienter, åtte menn og 35 kvinner, gjennomsnittsalder 68 år . Rekruttert gjennom Smerteklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, fastleger og avisannonse Sammenligningsgruppe: 29 eldre personer som opplever at de sover godt, syv menn og 22 kvinner, rekruttert gjennom avisannonser. Gjennomsnittsalder 69 år Måleinstrumenter: Subjektive mål: Søvndagbok i 14 dager, Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI, Epworth Sleepiness Scale, ESS (selvrapporteringsmål) Objektivt mål: Aktigrafi i 14 dager Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2009

12 Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2009

13 Resultater Deltakerne med kroniske smerter rapporterte signifikant dårligere søvnkvalitet, flere symptomer på forstyrret søvn og dårligere fungering på dagtid enn sammenligningsgruppen Resultater fra aktigrafimålingene og søvndagbok viste at deltakerne med kroniske smerter tilbrakte signifikant lengre tid i sengen enn sammenligningsgruppen Deltakerne med kroniske smerter hadde også dårligere søvneffektivitet (den tid man tilbringer sovende i sengen) enn sammenligningsgruppen Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt varighet av søvn Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

14 Konklusjon Søvnproblemer som forstyrret søvn, problemer med innsovning og hyppige oppvåkninger , samt dårlig fungering på dagtid er utbredt hos eldre kroniske smertepasienter. Søvnproblemer og behandling av disse bør få større fokus hos denne pasientgruppen. Lunde ,L-H., Pallesen, S., Kragnes, L., & Nordhus, IH (2010). Characteristics of sleep in older persons with chronic pain. A study based on actigraphy and self-reporting. Clinical Journal of Pain 26,

15 Behandling av søvnforstyrrelser hos pasienter med kroniske smerter
Behandling av søvnforstyrrelser som opptrer samtidig med kroniske smertetilstander er lite systematisk utforsket (Smith & Haythornth-waite, 2004). Den vanligste behandlingen av søvnproblemer hos kroniske smertepasienter er medikamentell behandling med sovemedisiner, opioider, trisykliske antidepressiva og antiepileptika (Smith & Haythornth-waite, 2004). Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010

16 Behandling av søvnforstyrrelser hos pasienter med kroniske smerter forts.
Eldres såbarhet for uheldige bivirkninger og interaksjonseffekter av ulike medikamenter (polyfarmasi) gjør det viktig å finne alternative måter å behandle både smertene og søvnproblemene på. Kognitiv atferdsterapi er en av de behandlingstilnærmingene som anbefales ved kroniske smertetilstander og ved søvnforstyrrelser. Det er økende dokumentasjon på at eldre med kroniske smerter og eldre med søvnproblemer i like stor grad som yngre har nytte av kognitiv atferdsterapi (Waters et al., 2005; Lunde et al., 2009; Sivertsen et al., 2006). Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2009

17 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
”Den som vil sove må legge tankene bort med klærne”. Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, 2010


Laste ned ppt "SØVN OG KRONISKE SMERTER HOS ELDRE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google